ข่าว :: ข่าวจัดซื้อจัดจ้างการจ้างเหมาอุปกรณ์และค่าจัดทำเอกสารสำหรั..
       
  10 สิงหาคม 2561  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประ..
       
  7 สิงหาคม 2561  โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบดูแลและต..
       
  6 สิงหาคม 2561  จ้างออกแบบหนังสือชุดความรู้ "ร้อยเร..
       
  6 สิงหาคม 2561  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์
       
  6 สิงหาคม 2561  จัดซื้อกรอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู..
       
  31 กรกฎาคม 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุ..
       
  31 กรกฎาคม 2561  ด่วนที่สุด "แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งร..
       
  31 กรกฎาคม 2561  การผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อน..
       
  16 กรกฎาคม 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโค..
       
  19 กรกฎาคม 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำ..
       
  18 กรกฎาคม 2561  แก้ไขเปลี่ยนชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคาก..
       
  18 กรกฎาคม 2561  ประกวดราคาซื้อชุดโปรแกรมเสริม (Extension..
       
  5 กรกฎาคม 2561  ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบศูนย์ข้อมูล ..
       
  3 กรกฎาคม 2561  ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบประมวลผลข้..
       
  3 กรกฎาคม 2561  จ้างซ่อมแซมทาสีอาคารกรมการฝึกหัดครุู (เด..
       
  3 กรกฎาคม 2561  การผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อน..
       
  2 กรกฎาคม 2561  การจัดจ้างทำเกียรติบัตรการประกวดระแบบแถว..
       
  2 กรกฎาคม 2561  การพิมพ์เอกสารรายงานประจำปี 2559-2560 กร..
       
  2 กรกฎาคม 2561  จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (ราคากลาง)
       
  2 กรกฎาคม 2561  
   
ค้นพบ 2105 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์