ข่าว :: ข่าวจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนศรีบุณยานนท์ สอบราคาซื้อเครื่องช..
       
  30 พฤษภาคม 2560  โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี สอบ..
       
  30 พฤษภาคม 2560  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบราคาจ้างปรับปรุง..
       
  29 พฤษภาคม 2560  โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาดฯ สอบราคาซื้อครุภ..
       
  29 พฤษภาคม 2560  สอบถามความต้องการใช้อาคารสิ่งปลูกสร้างขอ..
       
  23 พฤษภาคม 2560  จ้างพิมพ์หนังสือของโครงการอาหารกลางวัน จ..
       
  22 พฤษภาคม 2560  บรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ (เครื่องบวช แล..
       
  19 พฤษภาคม 2560  TOR สอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเต..
       
  19 พฤษภาคม 2560  สอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แ..
       
  19 พฤษภาคม 2560  จ้างพิมพ์คู่มือการสอบวิชาพิเศษลูกเสือเนต..
       
  19 พฤษภาคม 2560  โครงการจัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติเสมา ป...
       
  19 พฤษภาคม 2560  โรงเรียนวัดเชิงกระบือ สอบราคาจ้างโครงการ..
       
  19 พฤษภาคม 2560  มหาวิทยาลัยขอนแก่น สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ไ..
       
  19 พฤษภาคม 2560  โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม สอบราคาซื้อคอมพิ..
       
  19 พฤษภาคม 2560  โรงเรียนทาเหนือวิทยา สอบราคาจ้างปรับปรุง..
       
  17 พฤษภาคม 2560  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พกพ..
       
  17 พฤษภาคม 2560  โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม สอบราคาซื้อหนังส..
       
  16 พฤษภาคม 2560  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต สอบราคาจ้างงานบริก..
       
  16 พฤษภาคม 2560  มหาวิทยาลัยขอนแก่น สอบราคาจ้างงานก่อสร้า..
       
  15 พฤษภาคม 2560  สจพ.สอบราคาซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จ..
       
  15 พฤษภาคม 2560  
   
ค้นพบ 1810 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 319
moe
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.
moe
moe
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่4 นวัตกรรมการศึกษา เพื่อ Thailand 4.0
.
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.12  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์