ข่าว :: ข่าวจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สอบราคาซื้อคอมพิว..
       
  20 กรกฎาคม 2560  โครงการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่..
       
  19 กรกฎาคม 2560  สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้า..
       
  18 กรกฎาคม 2560  โรงเรียนหัวหิน สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์แบบ..
       
  18 กรกฎาคม 2560  สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง สำนักเลขานุก..
       
  13 กรกฎาคม 2560  จ้างพิมพ์เอกสารแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรว..
       
  13 กรกฎาคม 2560  โรงเรียนนครสวรรค์ สอบราคาซื้อเครื่องคอมพ..
       
  13 กรกฎาคม 2560  โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สอบราคาซื้อโต๊ะ..
       
  13 กรกฎาคม 2560  จัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...
       
  11 กรกฎาคม 2560  ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ พร้องอุปกรณ์..
       
  11 กรกฎาคม 2560  จ้างทำเสื้อและหมวก เพื่อใช้ในโครงการ ศธ...
       
  11 กรกฎาคม 2560  จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายกา..
       
  11 กรกฎาคม 2560  โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ สอบราคาซื้อเค..
       
  7 กรกฎาคม 2560  กศน.จังหวัดเชียงราย สอบราคาซื้อการจัดซื้..
       
  6 กรกฎาคม 2560  สพฐ. สอบราคาซื้อระบบปฏิบัติการและโปรแกรม..
       
  6 กรกฎาคม 2560  วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี สอบราคาซื้อรถ..
       
  5 กรกฎาคม 2560  โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา สอบราคาเช่าคอมพิวเต..
       
  5 กรกฎาคม 2560  จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ โครงการส่งเสริมปร..
       
  4 กรกฎาคม 2560  วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม สอบราคาซื้อค..
       
  4 กรกฎาคม 2560  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สอบราคาซื้อช..
       
  4 กรกฎาคม 2560  
   
ค้นพบ 1870 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 319
moe
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
ระบบรายงานผลด้านบัญชี
moe

moe
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่4 นวัตกรรมการศึกษา เพื่อ Thailand 4.0
.
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29
   30    31          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.12  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์