ข่าว :: ข่าวจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ส..
       
  17 เมษายน 2561  โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการสอบราคาจ้างก..
       
  17 เมษายน 2561  ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบพื้นฐานข้อมูลจัดเ..
       
  29 มีนาคม 2561  ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบประมวลผลข้..
       
  27 มีนาคม 2561  ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบศูนย์ข้อมูล ..
       
  23 มีนาคม 2561  จัดจ้างพิมพ์หนังสือที่ระลึกข้าราชการพลเร..
       
  21 มีนาคม 2561  การจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกวันคล้ายวันสถา..
       
  16 มีนาคม 2561  ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างค่..
       
  16 มีนาคม 2561  ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างค่..
       
  16 มีนาคม 2561  ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างค่..
       
  16 มีนาคม 2561  ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างค่..
       
  16 มีนาคม 2561  ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคร..
       
  16 มีนาคม 2561  ยกเลิกประกาศการประกวดราคาจ้างโครงการพัฒน..
       
  15 มีนาคม 2561  จัดซื้อเสาธงสแตนเลสพร้อมติดตั้ง
       
  13 มีนาคม 2561  ประกวดราคาจ้างจัดพิมพ์หนังสือเดินทางตามร..
       
  13 มีนาคม 2561  ประกวดราคาจ้างโตรงการบำรุงรักษาและปรับปร..
       
  6 มีนาคม 2561  เช่าบริการข่าวสาร Oniine ผ่านเครือข่ายอิ..
       
  28 กุมภาพันธ์ 2561  ประกวดราคาจ้าจัดพิมพ์หนังสือเดินทางตามรอ..
       
  27 กุมภาพันธ์ 2561  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาการศึกษาใ..
       
  26 กุมภาพันธ์ 2561  โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมป..
       
  26 กุมภาพันธ์ 2561  
   
ค้นพบ 2071 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.16  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์