ข่าว :: ข่าวจัดซื้อจัดจ้างขอยกเลิกการขายทอดตลาดวัสดุจากการบูรณะและ..
       
  21 พฤศจิกายน 2560  ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดประจำศูนย์พัฒนา..
       
  16 พฤศจิกายน 2560  ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบศูนย์ NEIS พ..
       
  16 พฤศจิกายน 2560  ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสำนักงานอิเล..
       
  16 พฤศจิกายน 2560  ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครือข่ายของกระท..
       
  16 พฤศจิกายน 2560  ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เชื่อมโยง..
       
  16 พฤศจิกายน 2560  ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องมินิคอมพิ..
       
  16 พฤศจิกายน 2560  ประกวดราคาเช่าเครื่องมินิคอมพิวเตอร์ เพื..
       
  16 พฤศจิกายน 2560  ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครือข่ายภายในกร..
       
  16 พฤศจิกายน 2560  ประกวดราคาเช่าระบบเพื่อใช้เก็บ Log file ..
       
  16 พฤศจิกายน 2560  ประกวดราคาเช่าอุปกรณ์ป้องกันเว็บไซต์ไม่เ..
       
  16 พฤศจิกายน 2560  ประกวดราคาจ้างค่าบำรุงรักษาระบบสารบรรณ ร..
       
  16 พฤศจิกายน 2560  ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาจานดาวเทียมสำหรั..
       
  15 พฤศจิกายน 2560  ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอม..
       
  15 พฤศจิกายน 2560  ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอม..
       
  15 พฤศจิกายน 2560  ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอ..
       
  15 พฤศจิกายน 2560  ประกวดราคาเช่าค่าเช่าช่องสัญญาณสื่อสารออ..
       
  14 พฤศจิกายน 2560  ประกวดราคาเช่าค่าเช่าช่องสัญญาณและบริการ..
       
  14 พฤศจิกายน 2560  ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย..
       
  14 พฤศจิกายน 2560  ประกวดราคาเช่าสายสัญญาณความเร็วสูง จำนวน..
       
  14 พฤศจิกายน 2560  
   
ค้นพบ 1991 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe

moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.14  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์