ข่าว :: ข่าวจัดซื้อจัดจ้างเช่าสื่อสายสัญญาณความเร็วสูง จำนวน 179 ว..
       
  22 มีนาคม 2560  เช่าช่องสัญญาณสื่อสารออกต่างประเทศ (ISP)..
       
  22 มีนาคม 2560  เช่าใช้ทรานสปอนเดอร์และให้บริการส่งสัญญา..
       
  22 มีนาคม 2560  จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย จำนวน 2 ร..
       
  22 มีนาคม 2560  จ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายของกระทรวงศึก..
       
  22 มีนาคม 2560  จ้างบำรุงรักษาจานดาวเทียมสำหรับโครงการพร..
       
  22 มีนาคม 2560  จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่าย ..
       
  22 มีนาคม 2560  จ้างบูรณาการข้อมูลการศึกษาเพื่อการให้บริ..
       
  20 มีนาคม 2560  วันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ 125 ปี
       
  22 มีนาคม 2560  สอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิว..
       
  17 มีนาคม 2560  สอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิว..
       
  17 มีนาคม 2560  สอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องมินิคอมพิวเต..
       
  17 มีนาคม 2560  โรงเรียนอนุบาลชุมพร สอบราคาซื้อหนังสือเร..
       
  20 มีนาคม 2560  โรงเรียนบ้านนาดี สอบราคาจ้างจ้างก่อสร้าง..
       
  20 มีนาคม 2560  จ้างพิมพ์หนังสือที่ระลึกข้าราชการพลเรือน..
       
  15 มีนาคม 2560  จ้างทำเข็มที่ระลึก “เสมาคุณูปการ” จำนวน ..
       
  15 มีนาคม 2560  จ้างพิมพ์หนังสือที่ระลึกวันคล้ายสถาปนากร..
       
  15 มีนาคม 2560  จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์การศึกษ..
       
  14 มีนาคม 2560  จ้างผลิตและเผยแพร่การสัมภาษณ์ผ่านรายการ ..
       
  14 มีนาคม 2560  โครงการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการกำกั..
       
  14 มีนาคม 2560  
   
ค้นพบ 1756 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 319
moe
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่4 นวัตกรรมการศึกษา เพื่อ Thailand 4.0
.
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.10  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์