ข่าว :: ข่าวจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนบ้านแม่อมกิ สอบราคาจ้างติดตั้ง ข..
       
  24 เมษายน 2560  โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สอบราคาเช่า..
       
  24 เมษายน 2560  สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์..
       
  24 เมษายน 2560  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สอบราคาซื้อเ..
       
  20 เมษายน 2560  โรงเรียนประถมนนทรี สอบราคาจ้างโครงการอาห..
       
  20 เมษายน 2560  โรงเรียนศรีพฤฒา สอบราคาจ้างจ้างงานครูต่า..
       
  19 เมษายน 2560  โรงเรียนบ้านแม่เมย สอบราคาจ้างก่อสร้างปร..
       
  19 เมษายน 2560  ประมูลบริหารจัดการศูนย์อาหารกระทรวงศึกษา..
       
  12 เมษายน 2560  วันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 62 พรรษา สมเด็จ..
       
  7 เมษายน 2560  เช่าสื่อสายสัญญาณความเร็วสูง จำนวน 179 ว..
       
  7 เมษายน 2560  ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256..
       
  3 เมษายน 2560  โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา สอบราคาซื้อครุภ..
       
  3 เมษายน 2560  โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สอบราคาเ..
       
  3 เมษายน 2560  ประกวดราคาจ้างบูรณาการข้อมูลการศึกษากับบ..
       
  ยังไม่ได้ระบุวันที่  เช่าสื่อสายสัญญาณความเร็วสูง จำนวน 179 ว..
       
  22 มีนาคม 2560  เช่าช่องสัญญาณสื่อสารออกต่างประเทศ (ISP)..
       
  22 มีนาคม 2560  เช่าใช้ทรานสปอนเดอร์และให้บริการส่งสัญญา..
       
  22 มีนาคม 2560  จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย จำนวน 2 ร..
       
  22 มีนาคม 2560  จ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายของกระทรวงศึก..
       
  22 มีนาคม 2560  จ้างบำรุงรักษาจานดาวเทียมสำหรับโครงการพร..
       
  22 มีนาคม 2560  
   
ค้นพบ 1770 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 319
moe
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.
moe
moe
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่4 นวัตกรรมการศึกษา เพื่อ Thailand 4.0
.
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29
   30            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.12  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์