ข่าว :: ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาและปรับปร..
       
  22 กุมภาพันธ์ 2561  ยกเลิกประกาศการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอ..
       
  20 กุมภาพันธ์ 2561  ยกเลิกประกาศการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาจ..
       
  20 กุมภาพันธ์ 2561  ยกเลิกประกาศการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาร..
       
  20 กุมภาพันธ์ 2561  จ้างบริการรักษาความปลอดภัยประจำศูนย์พัฒน..
       
  20 กุมภาพันธ์ 2561  จ้างบริการรักษาความปลอดภัยประจำศูนย์พัฒน..
       
  20 กุมภาพันธ์ 2561  ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบประมวลผลข้..
       
  20 กุมภาพันธ์ 2561  ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบพื้นฐานข้อมูลจัดเ..
       
  20 กุมภาพันธ์ 2561  ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอ..
       
  20 กุมภาพันธ์ 2561  วิทยาลัยการอาชีพชนแดน สอบราคาซื้อครุภัณฑ..
       
  20 กุมภาพันธ์ 2561  โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม สอบราคาซื้อค..
       
  20 กุมภาพันธ์ 2561  วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี สอบราคาจ้างต่อ..
       
  20 กุมภาพันธ์ 2561  ผลิตและเยแพร่การสัมภาษณ์ผ่านรายการ "..
       
  13 กุมภาพันธ์ 2561  โครงการเยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมปฏ..
       
  13 กุมภาพันธ์ 2561  ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาตรวจหาสารเสพติ..
       
  13 กุมภาพันธ์ 2561  ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบประมวลผลข้..
       
  8 กุมภาพันธ์ 2561  โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบดูแลและต..
       
  8 กุมภาพันธ์ 2561  จ้างเอกชนดำเนินการถ่ายเอกสาร ประจำปีงบปร..
       
  8 กุมภาพันธ์ 2561  โครงการจัดทำหนังสือจดหมายเหตุงานเฉลิมพระ..
       
  8 กุมภาพันธ์ 2561  โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม สอบราคาจ้างก่..
       
  2 กุมภาพันธ์ 2561  
   
ค้นพบ 2042 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์