ข่าว :: ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสายด่วนการศึ..
       
  8 ตุลาคม 2561  จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายกา..
       
  3 ตุลาคม 2561  โครงการจัดทำหนังสือผลการดำเนินงานของกระท..
       
  3 ตุลาคม 2561  โครงการจัดทำหนังสือที่ระลึกพิธีเปิดอาคาร..
       
  3 ตุลาคม 2561  การจัดทำความสะอาดภายในสำนักงานปลัดกระทรว..
       
  3 ตุลาคม 2561  จ้างพิมพ์หนังสือ "สรุปผลการดำเนินงา..
       
  3 ตุลาคม 2561  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายสำคัญของกระ..
       
  3 ตุลาคม 2561  การจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์
       
  3 ตุลาคม 2561  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนบูรณาก..
       
  3 ตุลาคม 2561  การจัดซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเก้าอี้เจ้..
       
  3 ตุลาคม 2561  การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สแกนเนอร์ แ..
       
  26 กันยายน 2561  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์)
       
  26 กันยายน 2561  จ้างให้บริการเวที เต๊นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พั..
       
  26 กันยายน 2561  จ้างพิมพ์หนังสือชุดความรู้ "ร้อยเรื..
       
  26 กันยายน 2561  จ้างพิมพ์เอกสารรายงานประจำปี 2559-2560 ก..
       
  26 กันยายน 2561  ประกวเราคาจ้างทำความสะอาดประจำศูนย์พัฒนา..
       
  ยังไม่ได้ระบุวันที่  จ้างทำป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเ..
       
  26 กันยายน 2561  จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
       
  26 กันยายน 2561  โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์..
       
  26 กันยายน 2561  จ้างทำใบประกาศเกียรติคุณบัตรแผ่นรีดทองคำ
       
  26 กันยายน 2561  
   
ค้นพบ 2129 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.08  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์