ข่าว :: ข่าวจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประ..
       
  20 กันยายน 2560  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สอบราคาซื้อเครื..
       
  20 กันยายน 2560  โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สอบราคาจ้างปรับปรุ..
       
  20 กันยายน 2560  ประกาศสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เรื่อง การ..
       
  14 กันยายน 2560  โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สอบราคาจ้างบริการทั..
       
  14 กันยายน 2560  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลั..
       
  14 กันยายน 2560  โรงเรียนบ้านควนประ สอบราคาจ้างงานบริการซ..
       
  12 กันยายน 2560  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สอบราคาซื้อชื้อครุภ..
       
  12 กันยายน 2560  โรงเรียนห้วยต้อนวิทยา สอบราคาซื้อครุภัณฑ..
       
  12 กันยายน 2560  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ หลอดไฟฟ้า L..
       
  7 กันยายน 2560  โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ สอบราคาจ้างงานป..
       
  7 กันยายน 2560  โรงเรียนบ้านเขือง สอบราคาจ้างขยายเขต ปรั..
       
  7 กันยายน 2560  โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สอบราคาซื้อคอมพิ..
       
  5 กันยายน 2560  โรงเรียนบ้านท่าดินแดง สอบราคาจ้างปรับปรุ..
       
  5 กันยายน 2560  ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปรายงานผลการตรวจแ..
       
  1 กันยายน 2560  ทำแฟ้มใส่เกียรติบัตรรางวัลพระราชทานและรา..
       
  1 กันยายน 2560  จ้างพิมพ์หนังสือนักเรียน นักศึกษา และสถา..
       
  1 กันยายน 2560  จ้างพิมพ์สมุดคู่มือประวัตินักเรียนทุนกา..
       
  1 กันยายน 2560  จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานชั่วคราว ณ กลุ่..
       
  1 กันยายน 2560  จ้างบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร จำนวน 2 เครื่อ..
       
  1 กันยายน 2560  
   
ค้นพบ 1923 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 319
moe
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

ฐานข้อมูลผลงานวิจัยด้านการตรวจราชการ
และติดตามประเมินผล
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
ระบบรายงานผลด้านบัญชี
moe

moe
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่4 นวัตกรรมการศึกษา เพื่อ Thailand 4.0
.
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์