ข่าว :: ข่าวจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประ..
       
  15 สิงหาคม 2562  จ้างก่อสร้างบ้านพักลูกเสือ ศูนย์พัฒนาบุค..
       
  12 กรกฎาคม 2562  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักลูกเส..
       
  12 กรกฎาคม 2562  ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างทำหมวก ผ้าผู..
       
  8 กรกฎาคม 2562  ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนา..
       
  4 กรกฎาคม 2562  ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างทำหมวก ผ้าผูกค..
       
  4 กรกฎาคม 2562  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ..
       
  29 มิถุนายน 2562  การวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบปร..
       
  29 มิถุนายน 2562  ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอม..
       
  17 มิถุนายน 2562  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน..
       
  14 มิถุนายน 2562  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือ..
       
  14 มิถุนายน 2562  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน..
       
  14 มิถุนายน 2562  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน..
       
  14 มิถุนายน 2562  ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาห้อง วิธีประกวด..
       
  7 มิถุนายน 2562  ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอม..
       
  7 มิถุนายน 2562  การจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่..
       
  24 พฤษภาคม 2562  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ..
       
  23 พฤษภาคม 2562  ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เชื่มต่อเ..
       
  23 พฤษภาคม 2562  ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอม..
       
  23 พฤษภาคม 2562  ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอม..
       
  23 พฤษภาคม 2562  
   
ค้นพบ 2182 รายการ
Back   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Next  
  
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
   FAQ
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30    31


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.08  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์