คุรุสภาร่วมมือสำนักงาน สกสค. จัดบริการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
  ข่าวทั้งหมด
28 พฤษภาคม 2552

      

คุรุสภาร่วมมือสำนักงาน สกสค. จัดบริการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

          คุรุสภาร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) โดย นายองค์กร อมรสิรินันท์ เลขาธิการคุรุสภา และนายเกษม กลั่นยิ่ง เลขาธิการสำนักงาน สกสค. ร่วมกันแถลงข่าวการลงนามข้อตกลงความร่วมมือให้บริการผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2552 นี้ เพื่อเปิดช่องทางให้ผู้ประสงค์จะต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสามารถส่งแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้ที่ สกสค.จังหวัด ทั่วประเทศ จากอีก 4 ช่องทาง คือการส่งด้วยตนเอง ส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่งทางไปรษณีย์และส่งที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

          ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมีอายุครบ 5 ปี ต้องยื่นแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ก่อนวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 180 วัน โดยยื่นแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ได้ ดังนี้ คือ ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด ยื่นต่อเลขาธิการคุรุสภา โดยผ่านหัวหน้าสถานศึกษา หรือผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา แล้วแต่กรณี การจัดส่งแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษากรณีของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กำหนดให้ส่งแบบคำขอทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นรายสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด สำหรับ ผู้มิได้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งได้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทุกประเภทแต่มิได้ประกอบวิชาชีพ ให้ยืนต่อเลขาธิการคุรุสภาเป็นรายบุคคล ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา หรือจัดส่งทางไปรษณีย์

          ในการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ต้องใช้แบบฟอร์มดำเนินการ จำนวน 2 แบบ ประกอบด้วยแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และแบบแสดงคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต ซึ่งแยกตามประเภทของผู้ประกอบวิชาชีพ คือ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของคุรุสภา
www.ksp.or.th

          การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ควรยื่นคำขอต่อใบอนุญาตฯ ตามสถานภาพของผู้ประกอบวิชาชีพนั้น เช่น ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ส่วนการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจะทำด้วยหรือไม่นั้นให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ถือใบอนุญาตที่พิจารณาว่ามีความจำเป็นต้องต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูด้วยหรือไม่
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
          โทร. 0 2280 4334-8 ต่อ 555-558, 0 2282 2743
          Call Center 0 2304 9899 และที่
www.ksp.or.th--จบ--

          --มติชน ฉบับวันที่ 28 พ.ค. 2552 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
993 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.01  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์