หลักการลำดับญาติในภาษาไทย
  ข่าวทั้งหมด
27 พฤษภาคม 2552

      

หลักการลำดับญาติในภาษาไทย

 


มีหลายๆ คนมักจะเข้าใจว่า "โหลน" เป็นคำใช้เรียกลำดับญาติซึ่งหมายถึงลูกของเหลน

แต่อันที่จริงแล้ว คำว่า "โหลน" ไม่มีที่ใช้และไม่มีความหมายอะไร แต่คำนี้ปรากฏในบทเพลงปลุกใจเพลงหนึ่ง เนื้อร้องมีว่า "...ลูกหลานเหลนโหลนภายหน้า จะได้มีพสุธาอาศัย" ข้อความดังกล่าวทำให้เข้าใจได้ว่า โหลน น่าจะเป็นลูกของเหลน

วันนี้จึงขอเสนอคำที่ใช้เรียกวงศาคณาญาติ เพื่อให้เข้าใจถึงลำดับญาติ ดังนี้

เชียด หรือเทียด เป็นพ่อหรือแม่ของชวดหรือทวด

ชวด หรือทวด เป็นพ่อหรือแม่ของปู่ย่าตายาย

ปู่กับย่า เป็น พ่อกับแม่ของพ่อ

ตากับยาย เป็นพ่อกับแม่ของแม่

พ่อกับแม่ เป็นผู้ให้กำเนิดแก่ลูก

ลูก ผู้มีกำเนิดจากพ่อแม่

หลาน เป็นลูกของลูก

เหลน เป็นลูกของหลานที่เป็นลูกของลูก

ลื่อ เป็นลูกของเหลน

ลืบ เป็นลูกของลื่อ

ลืด เป็นลูกของลืบ

ขอแสดงเป็นแผนภูมิให้ชัดดังนี้

 

เมื่อเห็นแผนภูมิแสดงลำดับญาติแล้ว ว่าง ๆ ผู้อ่านลองเรียงลำดับญาติดูสิคะว่า ต้นตระกูลของเราเทียดชื่ออะไร? ทวดชื่ออะไร?


 

ที่มาข้อมูล : ชวนพิศ เชาวน์สกุล
ราชบัณฑิตยสถาน

ที่มาเว็บ : https://www.myfirstbrain.com/


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
1152 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.03  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์