ก.พ. เปิดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป หรือ ภาค ก.
  ข่าวทั้งหมด
21 พฤษภาคม 2552

      

ก.พ. เปิดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป หรือ ภาค ก.

          สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. เปิดสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป หรือ ภาค ก.

          นายนนทิกร กาญจนะจิตรา รองเลขาธิการ ก.พ. กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคมจนถึงวันที่ 4 มิถุนายนนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ โดย ก.พ. เป็นผู้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป หรือ ภาค ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่ ก.พ. รับรอง

          ทั้งนี้ ก.พ. จะดำเนินการสอบภาค ก. ไว้ เมื่อส่วนราชการใดประสงค์จะบรรจุบุคคลเข้ารับราชการจากผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิใด หรือสาขาวิชาใด ส่วนราชการนั้น จะรับสมัครผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้สอบภาค ก. ของ ก.พ. และทำการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง หรือ ภาค ข. และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือ ภาค ค. แล้วขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งนั้นต่อไป

          ทั้งนี้ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์แนะแนวการศึกษาและข้อมูลข่าวสาร สำนักงาน ก.พ. ถนนพิษณุโลก ศูนย์แนะแนวการศึกษา สยามสแควร์ ซอย 7  ศูนย์ข่าวสำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี หรือที่สายด่วน 1786 ส่วนการรับสมัครนั้น สำนักงาน ก.พ. จะรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th เพียงช่องทางเดียว และประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ รวมทั้งระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2552

 

          ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
635 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe

moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.89  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์