ก.พ. เปิดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป หรือ ภาค ก.
  ข่าวทั้งหมด
21 พฤษภาคม 2552

      

ก.พ. เปิดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป หรือ ภาค ก.

          สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. เปิดสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป หรือ ภาค ก.

          นายนนทิกร กาญจนะจิตรา รองเลขาธิการ ก.พ. กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคมจนถึงวันที่ 4 มิถุนายนนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ โดย ก.พ. เป็นผู้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป หรือ ภาค ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่ ก.พ. รับรอง

          ทั้งนี้ ก.พ. จะดำเนินการสอบภาค ก. ไว้ เมื่อส่วนราชการใดประสงค์จะบรรจุบุคคลเข้ารับราชการจากผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิใด หรือสาขาวิชาใด ส่วนราชการนั้น จะรับสมัครผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้สอบภาค ก. ของ ก.พ. และทำการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง หรือ ภาค ข. และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือ ภาค ค. แล้วขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งนั้นต่อไป

          ทั้งนี้ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์แนะแนวการศึกษาและข้อมูลข่าวสาร สำนักงาน ก.พ. ถนนพิษณุโลก ศูนย์แนะแนวการศึกษา สยามสแควร์ ซอย 7  ศูนย์ข่าวสำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี หรือที่สายด่วน 1786 ส่วนการรับสมัครนั้น สำนักงาน ก.พ. จะรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th เพียงช่องทางเดียว และประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ รวมทั้งระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2552

 

          ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
135 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.49  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์