สสวท. ชี้แจงการอบรมครูทางไกลวิทย์ คณิต
  ข่าวทั้งหมด
21 พฤษภาคม 2552

      

สสวท. ชี้แจงการอบรมครูทางไกลวิทย์ คณิต

          นางสาวนารี วงศ์สิโรจน์กุล รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. จะจัดการประชุมชี้แจงการดำเนินการอบรมครูด้วยระบบทางไกล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรมาตรฐานการอบรมครู ปีที่ 2 ให้แก่ผู้ประสานงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ เวลา 8.30-16.00 น. แบ่งการประชุมออกเป็น 2 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 : วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2552 ชี้แจงให้แก่ผู้ประสานงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนำร่อง รุ่นที่ 2 : วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2552 ชี้แจงให้แก่ผู้ประสานงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการตามอัธยาศัย กิจกรรมดังกล่าวจะมีการชี้แจงการอบรมครูด้วยระบบทางไกล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรมาตรฐานการอบรมครู ปีที่ 2 ทั้งโดยภาพรวม เกี่ยวกับการดำเนินการอบรม การจัดสรรงบประมาณ สื่อการอบรม การติดตามและประเมินผลการอบรม ฐานข้อมูลโครงการ หลังจากนั้นจะแบ่งกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม ชี้แจงในรายละเอียดของการอบรมแต่ละวิชา ได้แก่ กลุ่มที่ 1 วิทยาศาสตร์ประถมศึกษา กลุ่มที่ 2 วิทยาศาสตร์มัธยมศึกษา กลุ่มที่ 3 คณิตศาสตร์ประถมศึกษา กลุ่มที่ 4 คณิตศาสตร์มัธยมศึกษา รวมทั้งรายละเอียดเรื่องการส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์

          ทั้งนี้ สสวท. จะอบรมครูด้วยระบบทางไกลแก่ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรมาตรฐาน การอบรมครู ปีที่ 2 ระหว่าง เดือนมิถุนายน-กันยายน (พ.ศ. 2552) ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) ผู้เข้ารับการอบรมสามารถรับชมรายการจากสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) ได้ดังนี้
          1) ใช้จานดาวเทียม รับสัญญานได้ที่ช่อง 96 2) ใช้จานดาวเทียม DTV รับสัญญานได้ที่ช่อง 42
          3) สมาชิก UBC หรือ TRUE VISION ช่อง 96 4) รับชมผ่านเว็บไซต์
http://www.etvthai.tv
          5) สมาชิกของเคเบิลทีวีท้องถิ่นทั่วประเทศ ผู้สนใจสามารถติดต่อและขอลงทะเบียนเข้ารับ
          การอบรมได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ โดยไม่เก็บค่าลงทะเบียน
          ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดูตารางออกอากาศทุกวิชาได้ที่เว็บไซต์
www.ipst.ac.th

แหล่งที่มา : สสวท.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
470 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.24  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์