สสวท. ชี้แจงการอบรมครูทางไกลวิทย์ คณิต
  ข่าวทั้งหมด
21 พฤษภาคม 2552

      

สสวท. ชี้แจงการอบรมครูทางไกลวิทย์ คณิต

          นางสาวนารี วงศ์สิโรจน์กุล รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. จะจัดการประชุมชี้แจงการดำเนินการอบรมครูด้วยระบบทางไกล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรมาตรฐานการอบรมครู ปีที่ 2 ให้แก่ผู้ประสานงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ เวลา 8.30-16.00 น. แบ่งการประชุมออกเป็น 2 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 : วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2552 ชี้แจงให้แก่ผู้ประสานงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนำร่อง รุ่นที่ 2 : วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2552 ชี้แจงให้แก่ผู้ประสานงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการตามอัธยาศัย กิจกรรมดังกล่าวจะมีการชี้แจงการอบรมครูด้วยระบบทางไกล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรมาตรฐานการอบรมครู ปีที่ 2 ทั้งโดยภาพรวม เกี่ยวกับการดำเนินการอบรม การจัดสรรงบประมาณ สื่อการอบรม การติดตามและประเมินผลการอบรม ฐานข้อมูลโครงการ หลังจากนั้นจะแบ่งกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม ชี้แจงในรายละเอียดของการอบรมแต่ละวิชา ได้แก่ กลุ่มที่ 1 วิทยาศาสตร์ประถมศึกษา กลุ่มที่ 2 วิทยาศาสตร์มัธยมศึกษา กลุ่มที่ 3 คณิตศาสตร์ประถมศึกษา กลุ่มที่ 4 คณิตศาสตร์มัธยมศึกษา รวมทั้งรายละเอียดเรื่องการส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์

          ทั้งนี้ สสวท. จะอบรมครูด้วยระบบทางไกลแก่ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรมาตรฐาน การอบรมครู ปีที่ 2 ระหว่าง เดือนมิถุนายน-กันยายน (พ.ศ. 2552) ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) ผู้เข้ารับการอบรมสามารถรับชมรายการจากสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) ได้ดังนี้
          1) ใช้จานดาวเทียม รับสัญญานได้ที่ช่อง 96 2) ใช้จานดาวเทียม DTV รับสัญญานได้ที่ช่อง 42
          3) สมาชิก UBC หรือ TRUE VISION ช่อง 96 4) รับชมผ่านเว็บไซต์
http://www.etvthai.tv
          5) สมาชิกของเคเบิลทีวีท้องถิ่นทั่วประเทศ ผู้สนใจสามารถติดต่อและขอลงทะเบียนเข้ารับ
          การอบรมได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ โดยไม่เก็บค่าลงทะเบียน
          ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดูตารางออกอากาศทุกวิชาได้ที่เว็บไซต์
www.ipst.ac.th

แหล่งที่มา : สสวท.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
86 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.69  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์