นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการรูปแบบ “โรงเรียนวิถีพุทธเกษตร”
  ข่าวทั้งหมด
18 พฤษภาคม 2552

      

นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการรูปแบบ “โรงเรียนวิถีพุทธเกษตร”

 


        นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการรูปแบบ “โรงเรียนวิถีพุทธเกษตร” เป็นการดำเนินงานจัดกระบวน  การเรียนรู้และพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตผู้เรียนให้เป็นคนดี  คนเก่งและคนมีความสุข โดยนำแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธที่จัดการศึกษาตามหลักไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) ผ่านพฤติกรรมการกิน อยู่ ดู ฟัง   แนวปรัชญาพุทธศาสนาการจัดการศึกษา 4 ส่วน (จริยศึกษา พุทธิศึกษา หัตถศึกษา พลศึกษา)  การเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงของท่านพุทธทาสภิกขุบูรณาการกับแนวคิดหลักการยุวเกษตรกรคือหลัก 4 ก (4H)  ได้แก่  กมล (Heart) เกศ (Head)   กร(Hand)  กาย (Health)  รวมทั้งแนวเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษีใหม่ตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ   มาประยุกต์ใช้และบูรณาการกระบวนการให้เป็น โรงเรียนวิถีพุทธเกษตร  

อ่านรายละเอียด


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Ranee Duankhao
725 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Plan moe2015
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.13  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์