ชูหลักสูตรสันติวิธีแก้ปัญหาชายแดนใต้
  ข่าวทั้งหมด
18 พฤษภาคม 2552

      

ชูหลักสูตรสันติวิธีแก้ปัญหาชายแดนใต้

            นายจรัส หนุนอนันต์ ผอ.สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี (กศน.จ.ปัตตานี) กล่าวว่า จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง กศน.จ.ปัตตานี จึงร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยภาคใต้เพื่อสันติภาพ ประกอบด้วย ม.วงขลานครินทร์ (มอ.) วิทยาเขตปัตตานี มอ.หาดใหญ่ ม.อิสลามยะลา ม.ทักษิณ ม.หาดใหญ่และ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ จัดทำหลักสูตรสันติวิธีโดยมีเนื้อหาของหลักสูตรหลักๆ 6 เรื่อง คือ 1.สันติภาพในศาสนทัศนะพุทธ คริสต์ อิสลาม 2.สันติวิธีกับหลักคำสอนทางศาสนา 3.จากความขัดแย้งสู่ความรุนแรง 4.การจัดการความขัดแย้ง และการสร้างความสมานฉันท์ในสังคมพหุวัฒนธรรม 5.สันติวิธีและวิธีการปฏิบติสันติวิธี และ 6.สานเสวนา โดยครู กศน. ทุกคนจะต้องไปเข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว และนำไปสอนให้กับนักศึกษา กศน.ในพื้นที่ โดยมีเป้าหมายให้ครู 1 คน จะต้องจัดการสอนให้กับนักศึกษา 30 คน และจะเริ่มจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสันติวิธีในภาคเรียนที่ 1/2552 นี้.--จบ--

          --ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 18 พ.ค. 2552 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
277 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว





 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30
   31            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 




  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.98  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์