ชูหลักสูตรสันติวิธีแก้ปัญหาชายแดนใต้
  ข่าวทั้งหมด
18 พฤษภาคม 2552

      

ชูหลักสูตรสันติวิธีแก้ปัญหาชายแดนใต้

            นายจรัส หนุนอนันต์ ผอ.สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี (กศน.จ.ปัตตานี) กล่าวว่า จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง กศน.จ.ปัตตานี จึงร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยภาคใต้เพื่อสันติภาพ ประกอบด้วย ม.วงขลานครินทร์ (มอ.) วิทยาเขตปัตตานี มอ.หาดใหญ่ ม.อิสลามยะลา ม.ทักษิณ ม.หาดใหญ่และ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ จัดทำหลักสูตรสันติวิธีโดยมีเนื้อหาของหลักสูตรหลักๆ 6 เรื่อง คือ 1.สันติภาพในศาสนทัศนะพุทธ คริสต์ อิสลาม 2.สันติวิธีกับหลักคำสอนทางศาสนา 3.จากความขัดแย้งสู่ความรุนแรง 4.การจัดการความขัดแย้ง และการสร้างความสมานฉันท์ในสังคมพหุวัฒนธรรม 5.สันติวิธีและวิธีการปฏิบติสันติวิธี และ 6.สานเสวนา โดยครู กศน. ทุกคนจะต้องไปเข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว และนำไปสอนให้กับนักศึกษา กศน.ในพื้นที่ โดยมีเป้าหมายให้ครู 1 คน จะต้องจัดการสอนให้กับนักศึกษา 30 คน และจะเริ่มจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสันติวิธีในภาคเรียนที่ 1/2552 นี้.--จบ--

          --ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 18 พ.ค. 2552 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
93 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 5.09  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์