32 สพท.สอบบรรจุครู 738 อัตรา
  ข่าวทั้งหมด
4 พฤษภาคม 2552

      

32 สพท.สอบบรรจุครู 738 อัตรา


นายพิษณุ ตุลสุข ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2552 ว่า ข้อมูลล่าสุดในวันที่ 30 เมษายน มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) แจ้งเข้ามาว่าจะเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลลงในตำแหน่งครูผู้ช่วยจำนวน 32 สพท. 738 อัตรา ใน 43 วิชาเอก โดยจะเปิดรับสมัครพร้อมกันตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ก. วันที่ 12 พฤษภาคม สอบภาค ก. วันที่ 16-17 พฤษภาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ข. ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม สอบภาค ข. วันที่ 30 พฤษภาคม ประกาศผลการสอบแข่งขัน ภายในวันที่ 5 มิถุนายน โดยตารางสอบ ภาค ก. 350 คะแนน มีดังนี้ วันที่ 16 พฤษภาคม เวลา 10.00-11.30 น. สอบความรอบรู้ 75 คะแนน เวลา 13.00-14.30 น. สอบความสามารถทั่วไป 75 คะแนน ส่วนวันที่ 17 พฤษภาคม เวลา 10.00-12.00 น. สอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา 100 คะแนน เวลา 13.00-15.00 น. สอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก 100 คะแนน ส่วนตารางสอบภาค ข. 150 คะแนน มีดังนี้ วันที่ 30 พฤษภาคม เวลา 09.00-11.00 น. สอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู 100 คะแนน เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป สอบประเมินความเหมาะสมของบุคคล 50 คะแนน

นายพิษณุกล่าวต่อไป สำหรับเขตพื้นที่ฯที่เปิดสอบ ได้แก่ สพท.กรุงเทพฯ เขต 1 รับ 90 อัตรา ดังนี้ ภาษาอังกฤษ 26 อัตรา ภาษาฝรั่งเศส 1 อัตรา ภาษาญี่ปุ่น 2 อัตรา ภาษาสเปน 1 อัตรา ภาษาเกาหลี 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 12 อัตรา ฟิสิกส์ 14 อัตรา เคมี 3 อัตรา สังคมศึกษา 13 อัตรา พลศึกษา 2 อัตรา สุขศึกษา 3 อัตรา คอมพิวเตอร์ 10 อัตรา การศึกษาพิเศษ 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา สพท.นนทบุรี เขต 1 รับ 62 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 5 อัตรา ภาษาอังกฤษ 11 อัตรา คณิตศาสตร์ 13 อัตรา วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ชีววิทยา 1 อัตรา ฟิสิกส์ 6 อัตรา เคมี 6 อัตรา สังคมศึกษา 2 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา ดนตรีไทย 1 อัตรา ดุริยางค์ไทย 1 อัตรา ศิลปะ 1 อัตรา ศิลปะ (ทัศนศิลป์) 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 5 อัตรา ศิลปหัตถกรรม 1 อัตรา คหกรรม 1 อัตรา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 2 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 3 อัตรา สพท.นนทบุรี เขต 2 รับ 25 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 1 อัตรา ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา ภาษาฝรั่งเศส 2 อัตรา ภาษาจีน 1 อัตรา ภาษาญี่ปุ่น 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา ชีววิทยา 1 อัตรา ฟิสิกส์ 1 อัตรา เคมี 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา นาฏศิลป์ (ฟ้อนรำ) 1 อัตรา ดนตรีไทย 1 อัตรา ดนตรีสากล 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ช่างเขียนแบบ 1 อัตรา บรรณารักษ์ 1 อัตรา จิตวิทยาและการแนะแนว 1 อัตรา เทคโนโลยีทางการศึกษา 1 อัตรา ครูอนามัยโรงเรียน (ด้านพยาบาล) 1 อัตรา ครูธุรการ 1 อัตรา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา

สพท.ปทุมธานี เขต 1 รับ 24 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 2 อัตรา ภาษาอังกฤษ 2 อัตรา คณิตศาสตร์ 2 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา ชีววิทยา 1 อัตรา ฟิสิกส์ 1 อัตรา เคมี 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา สุขศึกษา 1 อัตรา นาฏศิลป์ 1 อัตรา ดนตรีไทย 1 อัตรา ดนตรีสากล 1 อัตรา ศิลปศึกษา 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 2 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ 1 อัตรา จัดการทั่วไป (บัญชี) 1 อัตรา จิตวิทยาและการแนะแนว 1 อัตรา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา สพท.สมุทรสาคร รับ 71 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 2 อัตรา ภาษาอังกฤษ 15 อัตรา คณิตศาสตร์ 14 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 8 อัตรา ชีววิทยา 1 อัตรา ฟิสิกส์ 1 อัตรา เคมี 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา นาฏศิลป์ 1 อัตรา ดนตรีศึกษา 1 อัตรา ศิลปะ 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 9 อัตรา เกษตร 1 อัตรา บรรณารักษ์ 1 อัตรา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 5 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 8 อัตรา สพท.สุพรรณบุรี เขต 3 รับ 25 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 1 อัตรา ภาษาอังกฤษ 2 อัตรา คณิตศาสตร์ 2 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 5 อัตรา ฟิสิกส์ 1 อัตรา เคมี 2 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา นาฏศิลป์ 2 อัตรา คอมพิวเตอร์ 5 อัตรา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 3 อัตรา สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 รับ 35 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 2 อัตรา ภาษาอังกฤษ 11 อัตรา คณิตศาสตร์ 6 อัตรา วิทยาศาสตร์ 4 อัตรา ฟิสิกส์ 1 อัตรา เคมี 2 อัตรา พลศึกษา 2 อัตรา คอมพิวเตอร์ 2 อัตรา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 3 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 2 อัตรา สพท.ลพบุรี เขต 2 รับ 6 อัตรา ดังนี้ ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา การศึกษาพิเศษ 1 อัตรา

สระบุรี เขต 2 รับ 8 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 1 อัตรา ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา ฟิสิกส์ 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา ดนตรีไทย 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา สพท.อ่างทอง รับ 10 อัตรา ดังนี้ ภาษาอังกฤษ 2 อัตรา ภาษาจีน 3 อัตรา ฟิสิกส์ 1 อัตรา สังคมศึกษา 2 อัตรา นาฏศิลป์ 1 อัตรา ช่างก่อสร้าง 1 อัตรา สพท.ระยอง เขต 1 รับ 8 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 1 อัตรา ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา นาฏศิลป์ 1 อัตรา ดนตรีศึกษา 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา สพท.จันทบุรี เขต 2 รับ 17 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 1 อัตรา ภาษาอังกฤษ 3 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ชีววิทยา 1 อัตรา ฟิสิกส์ 1 อัตรา เคมี 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา ศิลปศึกษา 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 5 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา สพท.ชลบุรี เขต 3 รับ 8 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 1 อัตรา ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา ดนตรีศึกษา 1 อัตรา ศิลปศึกษา 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา สพท.พิษณุโลก เขต 3 รับ 32 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 4 อัตรา ภาษาอังกฤษ 6 อัตรา คณิตศาสตร์ 2 อัตรา วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ชีววิทยา 1 อัตรา ฟิสิกส์ 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา นาฏศิลป์ 1 อัตรา ดนตรีศึกษา 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ 1 อัตรา เกษตร 1 อัตรา คหกรรม 1 อัตรา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 2 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 7 อัตรา

สพท.น่าน เขต 2 รับ 5 อัตรา ดังนี้ ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เกษตร 1 อัตรา สพท.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รับ 11 อัตรา ดังนี้ ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ชีววิทยา 1 อัตรา ฟิสิกส์ 1 อัตรา เคมี 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ 1 อัตรา เกษตร 1 อัตรา จิตวิทยาและการแนะแนว 1 อัตรา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา สพท.พะเยา เขต 1 รับ 20 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 2 อัตรา ภาษาอังกฤษ 4 อัตรา ภาษาฝรั่งเศส 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 3 อัตรา วิทยาศาสตร์ 2 อัตรา ฟิสิกส์ 1 อัตรา พลศึกษา 2 อัตรา ดนตรีศึกษา 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 3 อัตรา จิตวิทยาและการแนะแนว 1 อัตรา สพท.นราธิวาส เขต 3 รับ 20 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 7 อัตรา ภาษาอังกฤษ 4 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 2 อัตรา ดนตรี (ดุริยางคศิลป์) 2 อัตรา คอมพิวเตอร์ 2 อัตรา คหกรรม 1 อัตรา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา สพท.ปัตตานี เขต 2 รับ 67 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 12 อัตรา ภาษาอังกฤษ 14 อัตรา คณิตศาสตร์ 10 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 4 อัตรา สังคมศึกษา 4 อัตรา พลศึกษา 3 อัตรา คอมพิวเตอร์ 12 อัตรา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 7 อัตรา สพท.ปัตตานี เขต 3 รับ 17 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 2 อัตรา ภาษาอังกฤษ 3 อัตรา คณิตศาสตร์ 3 อัตรา วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 3 อัตรา เกษตร 1 อัตรา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา สพท.ยะลา เขต 3 รับ 10 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 1 อัตรา ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา นาฏศิลป์ 1 อัตรา ศิลปศึกษา 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เทคโนโลยีทางการศึกษา 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา

สพท.ชุมพร เขต 1 รับ 9 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 1 อัตรา ภาษาอังกฤษ 4 อัตรา คณิตศาสตร์ 2 อัตรา ดนตรีศึกษา 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา สพท.ชุมพร เขต 2 รับ 20 อัตรา ดังนี้ ภาษาอังกฤษ 5 อัตรา คณิตศาสตร์ 6 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 2 อัตรา ชีววิทยา 2 อัตรา ฟิสิกส์ 2 อัตรา เคมี 2 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา สพท.สุราษฎร์ธานี เขต 3 รับ 25 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 2 อัตรา ภาษาอังกฤษ 4 อัตรา คณิตศาสตร์ 3 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 3 อัตรา ชีววิทยา 1 อัตรา ฟิสิกส์ 1 อัตรา เคมี 1 อัตรา สังคมศึกษา 2 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา นาฏศิลป์ 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 3 อัตรา บรรณารักษ์ 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 2 อัตรา สพท.กระบี่ รับ 15 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 2 อัตรา ภาษาอังกฤษ 3 อัตรา ชีววิทยา 1 อัตรา ฟิสิกส์ 2 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา นาฏศิลป์ 2 อัตรา คอมพิวเตอร์ 2 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 2 อัตรา สพท.พังงา รับ 16 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 1 อัตรา ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ชีววิทยา 1 อัตรา ฟิสิกส์ 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา นาฏศิลป์ 1 อัตรา ดนตรีศึกษา 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ 1 อัตรา เกษตร 1 อัตรา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา ปริญญาโท (คณิตศาสตร์) 1 อัตรา สพท.สกลนคร เขต 2 รับ 21 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 4 อัตรา ภาษาอังกฤษ 5 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา ฟิสิกส์ 3 อัตรา เคมี 2 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา ดนตรีศึกษา 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ 2 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา

สพท.หนองคาย เขต 2 รับ 10 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 1 อัตรา ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา ดนตรีศึกษา 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เกษตร 1 อัตรา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา สพท.อุบลราชธานี เขต 5 รับ 9 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 1 อัตรา ภาษาอังกฤษ 2 อัตรา คณิตศาสตร์ 2 อัตรา นาฏศิลป์ 1 อัตรา ดนตรีศึกษา 1 อัตรา ศิลปะ 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา สพท.นครราชสีมา เขต 5 รับ 10 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 1 อัตรา ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา ดนตรีศึกษา 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา สพท.ศรีสะเกษ เขต 3 รับ 10 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 1 อัตรา ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา นาฏศิลป์ 1 อัตรา ดนตรีศึกษา 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา สพท.ศรีสะเกษ เขต 4 รับ 22 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 1 อัตรา ภาษาอังกฤษ 2 อัตรา คณิตศาสตร์ 2 อัตรา วิทยาศาสตร์ 2 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา สุขศึกษา 1 อัตรา นาฏศิลป์ 1 อัตรา ดนตรีศึกษา 1 อัตรา ศิลปศึกษา 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ 1 อัตรา เกษตร 1 อัตรา คหกรรม 1 อัตรา จิตวิทยาและการแนะแนว 1 อัตรา การศึกษาพิเศษ 1 อัตรา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 2 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา

แหล่งที่มา : มติชน
หน้า 22


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
107 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.08  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์