32 สพท.สอบบรรจุครู 738 อัตรา
  ข่าวทั้งหมด
4 พฤษภาคม 2552

      

32 สพท.สอบบรรจุครู 738 อัตรา


นายพิษณุ ตุลสุข ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2552 ว่า ข้อมูลล่าสุดในวันที่ 30 เมษายน มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) แจ้งเข้ามาว่าจะเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลลงในตำแหน่งครูผู้ช่วยจำนวน 32 สพท. 738 อัตรา ใน 43 วิชาเอก โดยจะเปิดรับสมัครพร้อมกันตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ก. วันที่ 12 พฤษภาคม สอบภาค ก. วันที่ 16-17 พฤษภาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ข. ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม สอบภาค ข. วันที่ 30 พฤษภาคม ประกาศผลการสอบแข่งขัน ภายในวันที่ 5 มิถุนายน โดยตารางสอบ ภาค ก. 350 คะแนน มีดังนี้ วันที่ 16 พฤษภาคม เวลา 10.00-11.30 น. สอบความรอบรู้ 75 คะแนน เวลา 13.00-14.30 น. สอบความสามารถทั่วไป 75 คะแนน ส่วนวันที่ 17 พฤษภาคม เวลา 10.00-12.00 น. สอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา 100 คะแนน เวลา 13.00-15.00 น. สอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก 100 คะแนน ส่วนตารางสอบภาค ข. 150 คะแนน มีดังนี้ วันที่ 30 พฤษภาคม เวลา 09.00-11.00 น. สอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู 100 คะแนน เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป สอบประเมินความเหมาะสมของบุคคล 50 คะแนน

นายพิษณุกล่าวต่อไป สำหรับเขตพื้นที่ฯที่เปิดสอบ ได้แก่ สพท.กรุงเทพฯ เขต 1 รับ 90 อัตรา ดังนี้ ภาษาอังกฤษ 26 อัตรา ภาษาฝรั่งเศส 1 อัตรา ภาษาญี่ปุ่น 2 อัตรา ภาษาสเปน 1 อัตรา ภาษาเกาหลี 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 12 อัตรา ฟิสิกส์ 14 อัตรา เคมี 3 อัตรา สังคมศึกษา 13 อัตรา พลศึกษา 2 อัตรา สุขศึกษา 3 อัตรา คอมพิวเตอร์ 10 อัตรา การศึกษาพิเศษ 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา สพท.นนทบุรี เขต 1 รับ 62 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 5 อัตรา ภาษาอังกฤษ 11 อัตรา คณิตศาสตร์ 13 อัตรา วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ชีววิทยา 1 อัตรา ฟิสิกส์ 6 อัตรา เคมี 6 อัตรา สังคมศึกษา 2 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา ดนตรีไทย 1 อัตรา ดุริยางค์ไทย 1 อัตรา ศิลปะ 1 อัตรา ศิลปะ (ทัศนศิลป์) 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 5 อัตรา ศิลปหัตถกรรม 1 อัตรา คหกรรม 1 อัตรา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 2 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 3 อัตรา สพท.นนทบุรี เขต 2 รับ 25 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 1 อัตรา ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา ภาษาฝรั่งเศส 2 อัตรา ภาษาจีน 1 อัตรา ภาษาญี่ปุ่น 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา ชีววิทยา 1 อัตรา ฟิสิกส์ 1 อัตรา เคมี 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา นาฏศิลป์ (ฟ้อนรำ) 1 อัตรา ดนตรีไทย 1 อัตรา ดนตรีสากล 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ช่างเขียนแบบ 1 อัตรา บรรณารักษ์ 1 อัตรา จิตวิทยาและการแนะแนว 1 อัตรา เทคโนโลยีทางการศึกษา 1 อัตรา ครูอนามัยโรงเรียน (ด้านพยาบาล) 1 อัตรา ครูธุรการ 1 อัตรา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา

สพท.ปทุมธานี เขต 1 รับ 24 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 2 อัตรา ภาษาอังกฤษ 2 อัตรา คณิตศาสตร์ 2 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา ชีววิทยา 1 อัตรา ฟิสิกส์ 1 อัตรา เคมี 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา สุขศึกษา 1 อัตรา นาฏศิลป์ 1 อัตรา ดนตรีไทย 1 อัตรา ดนตรีสากล 1 อัตรา ศิลปศึกษา 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 2 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ 1 อัตรา จัดการทั่วไป (บัญชี) 1 อัตรา จิตวิทยาและการแนะแนว 1 อัตรา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา สพท.สมุทรสาคร รับ 71 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 2 อัตรา ภาษาอังกฤษ 15 อัตรา คณิตศาสตร์ 14 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 8 อัตรา ชีววิทยา 1 อัตรา ฟิสิกส์ 1 อัตรา เคมี 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา นาฏศิลป์ 1 อัตรา ดนตรีศึกษา 1 อัตรา ศิลปะ 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 9 อัตรา เกษตร 1 อัตรา บรรณารักษ์ 1 อัตรา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 5 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 8 อัตรา สพท.สุพรรณบุรี เขต 3 รับ 25 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 1 อัตรา ภาษาอังกฤษ 2 อัตรา คณิตศาสตร์ 2 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 5 อัตรา ฟิสิกส์ 1 อัตรา เคมี 2 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา นาฏศิลป์ 2 อัตรา คอมพิวเตอร์ 5 อัตรา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 3 อัตรา สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 รับ 35 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 2 อัตรา ภาษาอังกฤษ 11 อัตรา คณิตศาสตร์ 6 อัตรา วิทยาศาสตร์ 4 อัตรา ฟิสิกส์ 1 อัตรา เคมี 2 อัตรา พลศึกษา 2 อัตรา คอมพิวเตอร์ 2 อัตรา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 3 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 2 อัตรา สพท.ลพบุรี เขต 2 รับ 6 อัตรา ดังนี้ ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา การศึกษาพิเศษ 1 อัตรา

สระบุรี เขต 2 รับ 8 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 1 อัตรา ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา ฟิสิกส์ 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา ดนตรีไทย 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา สพท.อ่างทอง รับ 10 อัตรา ดังนี้ ภาษาอังกฤษ 2 อัตรา ภาษาจีน 3 อัตรา ฟิสิกส์ 1 อัตรา สังคมศึกษา 2 อัตรา นาฏศิลป์ 1 อัตรา ช่างก่อสร้าง 1 อัตรา สพท.ระยอง เขต 1 รับ 8 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 1 อัตรา ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา นาฏศิลป์ 1 อัตรา ดนตรีศึกษา 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา สพท.จันทบุรี เขต 2 รับ 17 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 1 อัตรา ภาษาอังกฤษ 3 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ชีววิทยา 1 อัตรา ฟิสิกส์ 1 อัตรา เคมี 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา ศิลปศึกษา 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 5 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา สพท.ชลบุรี เขต 3 รับ 8 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 1 อัตรา ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา ดนตรีศึกษา 1 อัตรา ศิลปศึกษา 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา สพท.พิษณุโลก เขต 3 รับ 32 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 4 อัตรา ภาษาอังกฤษ 6 อัตรา คณิตศาสตร์ 2 อัตรา วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ชีววิทยา 1 อัตรา ฟิสิกส์ 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา นาฏศิลป์ 1 อัตรา ดนตรีศึกษา 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ 1 อัตรา เกษตร 1 อัตรา คหกรรม 1 อัตรา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 2 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 7 อัตรา

สพท.น่าน เขต 2 รับ 5 อัตรา ดังนี้ ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เกษตร 1 อัตรา สพท.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รับ 11 อัตรา ดังนี้ ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ชีววิทยา 1 อัตรา ฟิสิกส์ 1 อัตรา เคมี 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ 1 อัตรา เกษตร 1 อัตรา จิตวิทยาและการแนะแนว 1 อัตรา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา สพท.พะเยา เขต 1 รับ 20 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 2 อัตรา ภาษาอังกฤษ 4 อัตรา ภาษาฝรั่งเศส 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 3 อัตรา วิทยาศาสตร์ 2 อัตรา ฟิสิกส์ 1 อัตรา พลศึกษา 2 อัตรา ดนตรีศึกษา 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 3 อัตรา จิตวิทยาและการแนะแนว 1 อัตรา สพท.นราธิวาส เขต 3 รับ 20 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 7 อัตรา ภาษาอังกฤษ 4 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 2 อัตรา ดนตรี (ดุริยางคศิลป์) 2 อัตรา คอมพิวเตอร์ 2 อัตรา คหกรรม 1 อัตรา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา สพท.ปัตตานี เขต 2 รับ 67 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 12 อัตรา ภาษาอังกฤษ 14 อัตรา คณิตศาสตร์ 10 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 4 อัตรา สังคมศึกษา 4 อัตรา พลศึกษา 3 อัตรา คอมพิวเตอร์ 12 อัตรา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 7 อัตรา สพท.ปัตตานี เขต 3 รับ 17 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 2 อัตรา ภาษาอังกฤษ 3 อัตรา คณิตศาสตร์ 3 อัตรา วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 3 อัตรา เกษตร 1 อัตรา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา สพท.ยะลา เขต 3 รับ 10 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 1 อัตรา ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา นาฏศิลป์ 1 อัตรา ศิลปศึกษา 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เทคโนโลยีทางการศึกษา 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา

สพท.ชุมพร เขต 1 รับ 9 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 1 อัตรา ภาษาอังกฤษ 4 อัตรา คณิตศาสตร์ 2 อัตรา ดนตรีศึกษา 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา สพท.ชุมพร เขต 2 รับ 20 อัตรา ดังนี้ ภาษาอังกฤษ 5 อัตรา คณิตศาสตร์ 6 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 2 อัตรา ชีววิทยา 2 อัตรา ฟิสิกส์ 2 อัตรา เคมี 2 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา สพท.สุราษฎร์ธานี เขต 3 รับ 25 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 2 อัตรา ภาษาอังกฤษ 4 อัตรา คณิตศาสตร์ 3 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 3 อัตรา ชีววิทยา 1 อัตรา ฟิสิกส์ 1 อัตรา เคมี 1 อัตรา สังคมศึกษา 2 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา นาฏศิลป์ 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 3 อัตรา บรรณารักษ์ 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 2 อัตรา สพท.กระบี่ รับ 15 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 2 อัตรา ภาษาอังกฤษ 3 อัตรา ชีววิทยา 1 อัตรา ฟิสิกส์ 2 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา นาฏศิลป์ 2 อัตรา คอมพิวเตอร์ 2 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 2 อัตรา สพท.พังงา รับ 16 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 1 อัตรา ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ชีววิทยา 1 อัตรา ฟิสิกส์ 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา นาฏศิลป์ 1 อัตรา ดนตรีศึกษา 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ 1 อัตรา เกษตร 1 อัตรา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา ปริญญาโท (คณิตศาสตร์) 1 อัตรา สพท.สกลนคร เขต 2 รับ 21 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 4 อัตรา ภาษาอังกฤษ 5 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา ฟิสิกส์ 3 อัตรา เคมี 2 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา ดนตรีศึกษา 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ 2 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา

สพท.หนองคาย เขต 2 รับ 10 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 1 อัตรา ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา ดนตรีศึกษา 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เกษตร 1 อัตรา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา สพท.อุบลราชธานี เขต 5 รับ 9 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 1 อัตรา ภาษาอังกฤษ 2 อัตรา คณิตศาสตร์ 2 อัตรา นาฏศิลป์ 1 อัตรา ดนตรีศึกษา 1 อัตรา ศิลปะ 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา สพท.นครราชสีมา เขต 5 รับ 10 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 1 อัตรา ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา ดนตรีศึกษา 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา สพท.ศรีสะเกษ เขต 3 รับ 10 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 1 อัตรา ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา นาฏศิลป์ 1 อัตรา ดนตรีศึกษา 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา สพท.ศรีสะเกษ เขต 4 รับ 22 อัตรา ดังนี้ ภาษาไทย 1 อัตรา ภาษาอังกฤษ 2 อัตรา คณิตศาสตร์ 2 อัตรา วิทยาศาสตร์ 2 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา สุขศึกษา 1 อัตรา นาฏศิลป์ 1 อัตรา ดนตรีศึกษา 1 อัตรา ศิลปศึกษา 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ 1 อัตรา เกษตร 1 อัตรา คหกรรม 1 อัตรา จิตวิทยาและการแนะแนว 1 อัตรา การศึกษาพิเศษ 1 อัตรา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 2 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา

แหล่งที่มา : มติชน
หน้า 22


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
746 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.14  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์