เภสัชรังสีสำหรับวินิจฉัยโรคมะเร็ง สามารถบอกตำแหน่งเซลล์ผิดปกติได้แม่นยำ พร้อมกับพัฒนาตัวยายับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งต้นทุนต่ำ
  ข่าวทั้งหมด
1 พฤษภาคม 2552

      

นิภาวรรณ ปรมาธิกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์

 

เภสัชรังสีสำหรับวินิจฉัยโรคมะเร็ง สามารถบอกตำแหน่งเซลล์ผิดปกติได้แม่นยำ พร้อมกับพัฒนาตัวยายับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งต้นทุนต่ำ

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) ร่วมกับทบวงการปรมาณูระหว่างประเทศ พัฒนาเภสัชรังสีสำหรับวินิจฉัยโรคมะเร็ง 

 น.ส.นิภาวรรณ ปรมาธิกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า ผลงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือระหว่างสทน.และทบวงการปรมาณูระหว่างประเทศ (ไอเออีเอ) ซึ่งถ่ายทอดความรู้ด้านเภสัชรังสีวินิจฉัยและรักษามะเร็งจนสามารถพัฒนาเป็นตัวยาสำเร็จ และส่งต่อความรู้ให้แก่ศูนย์ไอโซโทปรังสีเพื่อนำไปผลิต บริการเชิงพาณิชย์แก่หน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ตั้งแต่ปีที่ผ่านมา


 หลังจากพัฒนาเภสัชรังสีวินิจฉัยสำเร็จ และนำไปทดสอบตรวจหาเซลล์มะเร็งระยะต่างๆ โดยทีมแพทย์จากโรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลรามาธิบดี พบว่าให้ผลดีกว่าการวินิจฉัยที่ใช้อยู่เดิม ช่วยให้แพทย์รู้ตำแหน่งที่เกิดความผิดปกติของเซลล์ในร่างกายได้แม่นยำ และรู้ขนาดชัดเจนขึ้น


 การใช้เภสัชรังสีวินิจฉัยโรค แพทย์จะฉีดยาเข้าที่เส้นเลือดดำบริเวณต้นแขนเพื่อให้ตัวยาจะวิ่งไปตามกระแสเลือด การตรวจมะเร็งแต่ละชนิดจะใช้ตัวยาที่ต่างกันไป เช่น การวินิจฉัยมะเร็งกระดูก แพทย์จะฉีดยาที่มีสารประกอบฟอสเฟต ซึ่งตัวยาจะจับกับกระดูกที่พบเซลล์ผิดปกติ โดยแพทย์สามารถสังเกตเห็นตำแหน่งดังกล่าวได้จากภาพเอ็กซ์เรย์ และสามารถเลือกวิธีการรักษาได้เหมาะสมอย่างทันท่วงที


 นอกจากมะเร็งกระดูกแล้ว ยังมีเภสัชรังสีวินิจฉัยสำหรับมะเร็งต่อมไร้ท่อ เช่น มะเร็งตับอ่อน มะเร็งต่อมไทรอยด์ ซึ่งไม่ตอบสนองต่อการวินิจฉัยด้วยยาปกติ มะเร็งในเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 10 ปีระยะแรกเริ่ม มะเร็งปอด มะเร็งต่อมหมวกไต


 ขณะเดียวกัน ทีมวิจัยสทน.ยังพัฒนายารักษามะเร็ง 4 ชนิด ได้แก่ ยารักษาโรคปวดข้อรูมาตอยด์ ยาบรรเทาอาการปวดของมะเร็งที่กระดูก ยาบำบัดความผิดปกติและรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์ ยาบำบัดมะเร็งต่อมหมวกไต ผลจากการทดสอบกับผู้ป่วยพบว่าสามารถยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งได้ผลดี และไม่พบอาการข้างเคียงอีกด้วย


 “เราตั้งเป้าพัฒนายาที่สามารถวินิจฉัยมะเร็งที่เกิดในอวัยวะทุกส่วนของร่างกาย เพื่อเป็นทางเลือกแก่แพทย์และคนไข้ในอนาคต คาดว่าจะลดต้นทุนในการวินิจฉัยและการรักษาผู้ป่วยมะเร็งไทยได้มาก” นักวิจัย กล่าว


 การใช้เภสัชรังสีช่วยเพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัย และแพทย์รู้ตำแหน่งที่เกิดโรคได้ตั้งแต่มะเร็งระยะเริ่มแรก ต่างจากการวินิจฉัยด้วยวิธีเดิม แพทย์จะรู้ว่าร่างกายเกิดความผิดปกติจากฮอร์โมนที่ผิดปกติ ซึ่งกว่าจะรู้ตำแหน่งที่ชัดเจนบางครั้งก็อยู่ในระยะที่มะเร็งมีขนาดใหญ่แล้ว


 ดร.สมพร จองคำ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เสริมว่า ทีมวิจัยของสทน. อยู่ระหว่างพัฒนายาในรูปพร้อมฉีด และพร้อมกิน เพื่อประโยชน์ในการวินิจฉัยที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย และตั้งเป้าจะผลิตจำหน่ายในราคาต้นทุน เพื่อให้แพทย์และคนไข้มีโอกาสเข้าถึงยาที่เป็นผลงานนักวิจัยไทยได้มากที่สุด

แหล่งที่มาของข่าว : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Nattiyakorn Wiroonphan
84 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.61  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์