เศษแก้วพรุนบำบัดน้ำเสียในโรงงานนม
  ข่าวทั้งหมด
29 เมษายน 2552

      
นักวิจัยนำเศษแก้วมาทำระบบบำบัดน้ำเสีย มีคุณสมบัติคงตัวไม่ยุ่ยตัวในน้ำ กรองสารอินทรีย์ได้ดี เหมาะใช้กับอุตสาหกรรมเลี้ยงปลา และโรงงานผลิตนม ดร.วรพงษ์ เทียมสอน อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการต้นแบบแก้วพรุนจากเศษแก้วเพื่อใช้เป็นวัสดุกรองบำบัดน้ำเสีย กล่าวว่า เศษแก้วสามารถประยุกต์ใช้เป็นวัสดุกรองของเสียได้ นอกจากราคาถูกกว่าระบบกรองน้ำเสียที่ใช้กันทั่วไปตามอุตสาหกรรมแล้วยังมีความแข็งแกร่งสูง และทนทานสารเคมีได้เป็นอย่างดี


 งานวิจัยดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากโครงงานอุตสาหกรรมสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (IRPUS) และห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วสิงห์ (2000) ผู้ผลิตและจำหน่ายแก้วให้การสนับสนุนด้านวัสดุ


 โดยทั่วไป ระบบบำบัดน้ำเสียจะกรองเอาสิ่งเจือปนขนาดเล็กทั้งที่เป็นสารอินทรีย์และอนินทรีย์ก่อนที่จะปล่อยน้ำเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม สาเหตุที่ทีมวิจัยเลือกใช้เศษแก้วในโครงการวิจัยดังกล่าวเนื่องจากเศษแก้วทั่วไปเป็นเศษแก้วประเภทโซดา-ไลม์-ซิลิกา เป็นวัสดุอสัณฐานมีลักษณะและสมบัติเฉพาะที่ดีหลายด้านทั้ง โปร่งใส ไม่มีรูพรุน ไม่เป็นพิษ ทำความสะอาดได้ง่าย มีความหนาแน่นและแข็งแกร่งสูง ทนสารเคมีได้เป็นอย่างดี


 นอกจากนี้ ยังสามารถนำเศษแก้วมาใช้ได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องผ่านขั้นตอนการแยกสารออกก่อน เพียงแค่ทำความสะอาดด้วยน้ำหรือสารละลายก็สามารถใช้งานได้ทันที


 วิธีเตรียมแก้วพรุนจะใช้วิธี Powder method เป็นวิธีที่ไม่ซับซ้อน ใช้อุณหภูมิเผาไม่สูง เตรียมแก้วพรุนได้ปริมาณมาก จึงทำให้ราคาการผลิตไม่สูงมากนัก จากการตรวจสอบการผนึก ขนาด และการกระจายตัวของรูพรุน การยุ่ยตัวในน้ำ พื้นที่ผิวจำเพาะ และการทดสอบประสิทธิภาพการกรองน้ำเสียพบว่ามีการผนึกตัวในช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสม ทำให้แก้วพรุนไม่มีการยุ่ยตัวในน้ำ


 ทีมวิจัยพบว่าแก้วพรุนขนาดรูพรุน 0.07-0.15 เซนติเมตร พื้นที่ผิวจำเพาะ 16-18 x 104 ตารางเซนติเมตรต่อกรัม สามารถกรองน้ำได้โดยมีประสิทธิภาพการกรอง 89% เหมาะกับกลุ่มผู้ประกอบการเลี้ยงปลาและกลุ่มผู้ประกอบการผลิตนม ที่ใช้น้ำค่อนข้างมากในการประกอบกิจการ ซึ่งหลังการใช้น้ำจะมีสิ่งเจือปนชนิดอินทรีย์อยู่ และเป็นสาเหตุของการเน่าเสียของน้ำและส่งกลิ่นเหม็นได้ จำเป็นที่จะต้องกรองสิ่งเจือปนดังกล่าวก่อนปล่อยน้ำออกสู่สิ่งแวดล้อม


 ในอนาคต ทีมนักวิจัยมีแผนลดขนาดรูพรุนและเพิ่มพื้นที่ผิวจำเพาะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกรองน้ำเสียให้ดีขึ้น

แหล่งที่มาของข่าว :หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Nattiyakorn Wiroonphan
180 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.49  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์