เศษแก้วพรุนบำบัดน้ำเสียในโรงงานนม
  ข่าวทั้งหมด
29 เมษายน 2552

      
นักวิจัยนำเศษแก้วมาทำระบบบำบัดน้ำเสีย มีคุณสมบัติคงตัวไม่ยุ่ยตัวในน้ำ กรองสารอินทรีย์ได้ดี เหมาะใช้กับอุตสาหกรรมเลี้ยงปลา และโรงงานผลิตนม ดร.วรพงษ์ เทียมสอน อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการต้นแบบแก้วพรุนจากเศษแก้วเพื่อใช้เป็นวัสดุกรองบำบัดน้ำเสีย กล่าวว่า เศษแก้วสามารถประยุกต์ใช้เป็นวัสดุกรองของเสียได้ นอกจากราคาถูกกว่าระบบกรองน้ำเสียที่ใช้กันทั่วไปตามอุตสาหกรรมแล้วยังมีความแข็งแกร่งสูง และทนทานสารเคมีได้เป็นอย่างดี


 งานวิจัยดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากโครงงานอุตสาหกรรมสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (IRPUS) และห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วสิงห์ (2000) ผู้ผลิตและจำหน่ายแก้วให้การสนับสนุนด้านวัสดุ


 โดยทั่วไป ระบบบำบัดน้ำเสียจะกรองเอาสิ่งเจือปนขนาดเล็กทั้งที่เป็นสารอินทรีย์และอนินทรีย์ก่อนที่จะปล่อยน้ำเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม สาเหตุที่ทีมวิจัยเลือกใช้เศษแก้วในโครงการวิจัยดังกล่าวเนื่องจากเศษแก้วทั่วไปเป็นเศษแก้วประเภทโซดา-ไลม์-ซิลิกา เป็นวัสดุอสัณฐานมีลักษณะและสมบัติเฉพาะที่ดีหลายด้านทั้ง โปร่งใส ไม่มีรูพรุน ไม่เป็นพิษ ทำความสะอาดได้ง่าย มีความหนาแน่นและแข็งแกร่งสูง ทนสารเคมีได้เป็นอย่างดี


 นอกจากนี้ ยังสามารถนำเศษแก้วมาใช้ได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องผ่านขั้นตอนการแยกสารออกก่อน เพียงแค่ทำความสะอาดด้วยน้ำหรือสารละลายก็สามารถใช้งานได้ทันที


 วิธีเตรียมแก้วพรุนจะใช้วิธี Powder method เป็นวิธีที่ไม่ซับซ้อน ใช้อุณหภูมิเผาไม่สูง เตรียมแก้วพรุนได้ปริมาณมาก จึงทำให้ราคาการผลิตไม่สูงมากนัก จากการตรวจสอบการผนึก ขนาด และการกระจายตัวของรูพรุน การยุ่ยตัวในน้ำ พื้นที่ผิวจำเพาะ และการทดสอบประสิทธิภาพการกรองน้ำเสียพบว่ามีการผนึกตัวในช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสม ทำให้แก้วพรุนไม่มีการยุ่ยตัวในน้ำ


 ทีมวิจัยพบว่าแก้วพรุนขนาดรูพรุน 0.07-0.15 เซนติเมตร พื้นที่ผิวจำเพาะ 16-18 x 104 ตารางเซนติเมตรต่อกรัม สามารถกรองน้ำได้โดยมีประสิทธิภาพการกรอง 89% เหมาะกับกลุ่มผู้ประกอบการเลี้ยงปลาและกลุ่มผู้ประกอบการผลิตนม ที่ใช้น้ำค่อนข้างมากในการประกอบกิจการ ซึ่งหลังการใช้น้ำจะมีสิ่งเจือปนชนิดอินทรีย์อยู่ และเป็นสาเหตุของการเน่าเสียของน้ำและส่งกลิ่นเหม็นได้ จำเป็นที่จะต้องกรองสิ่งเจือปนดังกล่าวก่อนปล่อยน้ำออกสู่สิ่งแวดล้อม


 ในอนาคต ทีมนักวิจัยมีแผนลดขนาดรูพรุนและเพิ่มพื้นที่ผิวจำเพาะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกรองน้ำเสียให้ดีขึ้น

แหล่งที่มาของข่าว :หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Nattiyakorn Wiroonphan
811 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.96  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์