รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาค้างจ่าย ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2541 - 2545 ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (เดิม)
  ข่าวทั้งหมด
30 มิถุนายน 2551

      

ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ค้างจ่าย


                        รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาค้างจ่าย  ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ  ประจำปี  2541 - 2545  ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  (เดิม)  สามารถนำเอกสารบัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมสำเนามาติดต่อขอรับได้ที่  งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  กลุ่มบริหารงานบุคคล  สำนักอำนวยการ  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  อาคารรัชมังคลาภิเษก  ชั้น  9  ถนนราชดำเนินนอก  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร   หมายเลขโทรศัพท์  0 2628 6165   โทรสาร  0 2628 5623  หรือ กรอกแบบคำร้องขอรับประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์  โดยจ่าหน้าซองจดหมายดังนี้

                        เรียน    ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
                                    กระทรวงศึกษาธิการ
                                    ถนนราชดำเนินนอก
                                    เขตดุสิต
                                    กรุงเทพ ฯ
                                    10300

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


1. คำร้องขอรับประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์

2. ประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ค้างจ่ายปี 2541

3. ประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ค้างจ่ายปี 2542

4. ประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ค้างจ่ายปี 2543

5. ประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ค้างจ่ายปี 2544

6. ประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ค้างจ่ายปี 2545

             นอกจากนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่นี่


7320 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Plan moe2015
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.06  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์