รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาค้างจ่าย ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2541 - 2545 ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (เดิม)
  ข่าวทั้งหมด
30 มิถุนายน 2551

      

ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ค้างจ่าย


                        รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาค้างจ่าย  ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ  ประจำปี  2541 - 2545  ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  (เดิม)  สามารถนำเอกสารบัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมสำเนามาติดต่อขอรับได้ที่  งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  กลุ่มบริหารงานบุคคล  สำนักอำนวยการ  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  อาคารรัชมังคลาภิเษก  ชั้น  9  ถนนราชดำเนินนอก  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร   หมายเลขโทรศัพท์  0 2628 6165   โทรสาร  0 2628 5623  หรือ กรอกแบบคำร้องขอรับประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์  โดยจ่าหน้าซองจดหมายดังนี้

                        เรียน    ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
                                    กระทรวงศึกษาธิการ
                                    ถนนราชดำเนินนอก
                                    เขตดุสิต
                                    กรุงเทพ ฯ
                                    10300

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


1. คำร้องขอรับประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์

2. ประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ค้างจ่ายปี 2541

3. ประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ค้างจ่ายปี 2542

4. ประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ค้างจ่ายปี 2543

5. ประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ค้างจ่ายปี 2544

6. ประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ค้างจ่ายปี 2545

             นอกจากนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่นี่


8670 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.95  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์