สมัครสอบก.พ.ทะลุครึ่งแสน
  ข่าวทั้งหมด
8 เมษายน 2552

      

แห่สมัครสอบก.พ.ทะลุครึ่งแสน

นายปรีชา วัชราภัย เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เปิดเผยว่า หลังจากสำนักงาน ก.พ.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในส่วนราชการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2552 ที่ผ่านมา โดยรับสมัครจากผู้ที่มีวุฒิปริญญาตรี และสอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ.แล้ว ปรากฏว่ามีผู้ให้ความสนใจสมัครสอบแข่งขันทั้งสิ้น 51,916 คน แบ่งเป็น ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 5,668 คน เศรษฐกรปฏิบัติการ 1,162 คน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 34,292 คน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 7,993 คน และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 2,801 คน ซึ่งสำนักงาน ก.พ.จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน วันที่ 8 เมษายน และกำหนดสอบภาค ข. วันที่ 19 เมษายน ทั้งนี้ จะทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งหรือ ภาค ข.ก่อน และเมื่อสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่งหรือ ภาค ค. โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค. วันที่ 6 พฤษภาคม และประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ วันที่ 26 พฤษภาคม เพื่อรายงานตัวเข้ารับการบรรจุต่อไป ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้นั้น ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ผู้สมัครสอบตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน พร้อมทั้งศึกษาระเบียบการสอบได้ที่ศูนย์ข่าวสำนักงาน ก.พ. จ.นนทบุรี หรือ http://job2.ocsc.go.th, http://www.ocsc.go.th และ
http://job.ocsc.go.th


แหล่งที่มา :
หน้า 23


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
121 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.88  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์