หลักสูตรการอบรมความรู้ภาษาจีนในประเทศไทย
  ข่าวทั้งหมด
29 กุมภาพันธ์ 2551

      

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดอบรมความรู้ภาษาจีนเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนการสอน ให้แก่ครูสอนภาษาจีนในช่วงปิดภาคเรียน เดือนมีนาคม - เมษายน 2551 นั้น   ขอแจ้งรายละเอียดหลักสูตรการอบรมความรู้ภาษาจีน ดังนี้  

] รายละเอียดหลักสูตร

การอบรมความรู้ภาษาจีนในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 3 หลักสูตรดังต่อไปนี้

หลักสูตรระดับพื้นฐาน

(150 ชั่วโมง)

หลักสูตรระดับกลาง

(150 ชั่วโมง)

หลักสูตรระดับสูง

(150 ชั่วโมง)

- การออกเสียงและสัทอักษรพินอิน

- บทสนทนาในชีวิตประจำวัน

- คำศัพท์ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน

- การฟัง-พูด-อ่าน-เขียนภาษาจีนระดับพื้นฐาน

- การออกเสียงและสัทอักษรพินอิน (ทบทวน)

- ไวยากรณ์จีน

- คำศัพท์ในชีวิตประจำวัน

- การฟัง-พูด-อ่าน-เขียนภาษาจีนระดับกลาง

- วัฒนธรรมจีนกับวิถีชีวิตปัจจุบัน

- เทคนิคการสอนภาษาจีนเบื้องต้น

- เทคนิคและวิธีการสอนภาษาจีนสำหรับนักเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษา

- ไวยากรณ์จีนระดับกลาง

- คำศัพท์เฉพาะสาขาวิชา หรือคำศัพท์ที่จำเป้นในการเรียนระดับสูง

- การฟัง-พูด-อ่าน-เขียนภาษาจีนระดับสูง

- วัฒนธรรมจีนกับวิถีชีวิตปัจจุบัน  

] การแบ่งชั้นเรียน

ในแต่ละหลักสูตร  หน่วยที่จัดการอบรมแต่ละแห่ง จะดำเนินการทดสอบความรู้ (ทำแบบทดสอบ สัมภาษณ์ หรืออื่นๆ) เพื่อจัดผู้เรียนเข้าชั้นเรียนที่เหมาะสมกับระดับพื้นฐานความรู้ภาษาจีนของตนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

] หน่วยงานที่จัดอบรมภาษาจีน

1. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ 

   ชั้น 7 อาคารปัญญจภูมิ 1  ถนนสาทรใต้  กรุงเทพฯ

   โทรศัพท์  02-679-0038-9 ต่อ 5105 (ดาวน์โหลดแผนที่)

4. มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต (สุพรรณบุรี)

   สถาบันขงจื๊อ สุพรรรณบุรี

   โทรศัพท์ 02-244-5800    (ดาวน์โหลดแผนที่)

2. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

   โทรศัพท์  053-917-093


5. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (หาดใหญ่)

   คณะศิลปศาสตร์ ชั้น 4

   โทรศัพท์ 074-286-686 (ดาวน์โหลดแผนที่)

3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   อาคารสถาบันภาษา

   โทรศัพท์ 053-943-759

6. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ภูเก็ต)

   อาคารสถาบันขงจื๊อ ภูเก็ต

   โทรศัพท์ 076-251-154 (ดาวน์โหลดแผนที่)


      

                                          

           

            สถาบันการแปล  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  

            สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   โทรศัพท์: 02-288-5748  อีเมล: bdctran@yahoo.com

แหล่งที่มา/ผู้ส่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1697 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.99  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์