สพฐ.เผยหลักสูตรปี51 เน้นร่วมกิจกรรมจิตอาสา
  ข่าวทั้งหมด
26 มีนาคม 2552

      

สพฐ.เผยหลักสูตรปี51 เน้นร่วมกิจกรรมจิตอาสา


สพฐ.เผยหลักสูตรปี 51 เน้นกิจกรรมจิตอาสาสู่โรงเรียน แจงระดับประถม1-6 ต้องร่วมกิจกรรมจิตอาสารวม 60 ชั่วโมง หวังกระตุ้นเด็กไทยตื่นตัวช่วยเหลือ


ที่โรงแรมสยามซิตี้มูลนิธิสยามกัมมาจลจัดเสวนาเวทีพลังเยาวชนจิตอาสา “สร้างสุข”สานสัมพันธ์จากสถานศึกษาสู่โรงพยาบาล โดยศ.นพ.วิจารณ์ พานิช รองประธานกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล กล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่า การเรียนรู้งานอาสาสมัครเป็นการเรียนรู้จากชีวิตจริง ซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมไทยต้องการนำเข้าสู่สถานศึกษา จะทำให้เด็กเรียนรู้และจดจำไปตลอดชีวิต ทั้งยังเป็นวิธีการกล่อมเกลาจิตใจเด็กและเยาวชนให้เป็นคนอ่อนโยน คิดถึงผู้อื่น และทำงานโดยไม่หวังผลประโยชน์ ทั้งนี้ คาดหวังว่า สถานศึกษาจะวางระบบการจัดงานจิตอาสาในตัวเด็กนักเรียนให้เป็นระบบ โดยมีระบบพี่เลี้ยงคอยกระตุ้นให้นักเรียนรักงานอาสาสมัคร


นายวินัย  รอดจ่าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)กล่าวว่า หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551กำหนดคุณลักษณะเด็กไทยว่าต้องเป็นคนที่มีจิตสาธารณะ ซึ่งเป็นครั้งแรก โดยออกแบบหลักสูตรให้มีชั่วโมงจิตอาสา โดยระดับประถมปีที่ 1-6 เด็กต้องร่วมกิจกรรมจิตอาสารวม 60 ชั่วโมง ส่วนระดับม.ต้น กำหนดไว้ 45 ชั่วโมง ม.ปลาย 60 ชั่วโมง ซึ่งแล้วแต่ว่าสถานศึกษาจะจัดแบ่งชั่วโมงเหล่านี้ในแต่ละชั้นปี


"ขณะนี้สพฐ.ได้รับงบประมาณสำนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จำนวน 25 ล้านบาท เพื่อทำโครงงานอาสาสมัครด้านสุขภาพ โดยโรงเรียนร่วมมือกับชุมชน รวมกว่า 900 โครงงาน ๆละ 15,000 บาท ซึ่งเชื่อว่าในอนาคตจะมีโครงการจิตอาสาด้านอื่นๆอีก เพราะเด็กและสังคมไทยตื่นตัว"รองเลขาธิการกพฐ. กล่าว


นางสุภาภัค  ผ่องน้อย  อาจารย์โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม กล่าวว่า การทำโครงการจิตอาสา เป็นการเปิดพื้นที่ดีๆ ในสังคมให้เด็กได้ทำกิจกรรม เป็นการฝึกและพัฒนาจิตใจเด็ก จึงอยากให้โรงเรียน ผู้ปกครองให้ความสำคัญยินยอมและเข้าใจการทำกิจกรรมของเด็กๆ ว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อตัวเด็กในอนาคต


นางจรรยา  ธนะนิมิต อาจารย์โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กล่าวว่า อยากให้โครงการจิตอาสาดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพราะตนเป็นห่วงว่าจะเป็นไฟไหม้ฟาง


นายดำรงศักดิ์ สุพรเงิน นักเรียนชั้นม.5  กุนนทีรุทธารามวิทยาคม กล่าวว่า การร่วมโครงการจิตอาสาทำให้ตนเปลี่ยนแปลงตนเองได้ จากที่เคยโดดเรียนเป็นประจำ ก็กลับมาเข้าเรียนทุกคาบ ส่งงานครูตรงเวลา เพราะเห็นว่าน้องๆที่เจ็บป่วยในโรงพยาบาลขาดโอกาส ตนเป็นคนที่มีร่างกายสมบูรณ์ครบทุกอย่าง ก็ควรปรับปรุงตัวเอง


แหล่งที่มาของข่าว : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นัฐฏิยากร วิรุณพันธ์ / ศทก
153 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30    31


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.12  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์