สพฐ.เผยหลักสูตรปี51 เน้นร่วมกิจกรรมจิตอาสา
  ข่าวทั้งหมด
26 มีนาคม 2552

      

สพฐ.เผยหลักสูตรปี51 เน้นร่วมกิจกรรมจิตอาสา


สพฐ.เผยหลักสูตรปี 51 เน้นกิจกรรมจิตอาสาสู่โรงเรียน แจงระดับประถม1-6 ต้องร่วมกิจกรรมจิตอาสารวม 60 ชั่วโมง หวังกระตุ้นเด็กไทยตื่นตัวช่วยเหลือ


ที่โรงแรมสยามซิตี้มูลนิธิสยามกัมมาจลจัดเสวนาเวทีพลังเยาวชนจิตอาสา “สร้างสุข”สานสัมพันธ์จากสถานศึกษาสู่โรงพยาบาล โดยศ.นพ.วิจารณ์ พานิช รองประธานกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล กล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่า การเรียนรู้งานอาสาสมัครเป็นการเรียนรู้จากชีวิตจริง ซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมไทยต้องการนำเข้าสู่สถานศึกษา จะทำให้เด็กเรียนรู้และจดจำไปตลอดชีวิต ทั้งยังเป็นวิธีการกล่อมเกลาจิตใจเด็กและเยาวชนให้เป็นคนอ่อนโยน คิดถึงผู้อื่น และทำงานโดยไม่หวังผลประโยชน์ ทั้งนี้ คาดหวังว่า สถานศึกษาจะวางระบบการจัดงานจิตอาสาในตัวเด็กนักเรียนให้เป็นระบบ โดยมีระบบพี่เลี้ยงคอยกระตุ้นให้นักเรียนรักงานอาสาสมัคร


นายวินัย  รอดจ่าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)กล่าวว่า หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551กำหนดคุณลักษณะเด็กไทยว่าต้องเป็นคนที่มีจิตสาธารณะ ซึ่งเป็นครั้งแรก โดยออกแบบหลักสูตรให้มีชั่วโมงจิตอาสา โดยระดับประถมปีที่ 1-6 เด็กต้องร่วมกิจกรรมจิตอาสารวม 60 ชั่วโมง ส่วนระดับม.ต้น กำหนดไว้ 45 ชั่วโมง ม.ปลาย 60 ชั่วโมง ซึ่งแล้วแต่ว่าสถานศึกษาจะจัดแบ่งชั่วโมงเหล่านี้ในแต่ละชั้นปี


"ขณะนี้สพฐ.ได้รับงบประมาณสำนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จำนวน 25 ล้านบาท เพื่อทำโครงงานอาสาสมัครด้านสุขภาพ โดยโรงเรียนร่วมมือกับชุมชน รวมกว่า 900 โครงงาน ๆละ 15,000 บาท ซึ่งเชื่อว่าในอนาคตจะมีโครงการจิตอาสาด้านอื่นๆอีก เพราะเด็กและสังคมไทยตื่นตัว"รองเลขาธิการกพฐ. กล่าว


นางสุภาภัค  ผ่องน้อย  อาจารย์โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม กล่าวว่า การทำโครงการจิตอาสา เป็นการเปิดพื้นที่ดีๆ ในสังคมให้เด็กได้ทำกิจกรรม เป็นการฝึกและพัฒนาจิตใจเด็ก จึงอยากให้โรงเรียน ผู้ปกครองให้ความสำคัญยินยอมและเข้าใจการทำกิจกรรมของเด็กๆ ว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อตัวเด็กในอนาคต


นางจรรยา  ธนะนิมิต อาจารย์โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กล่าวว่า อยากให้โครงการจิตอาสาดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพราะตนเป็นห่วงว่าจะเป็นไฟไหม้ฟาง


นายดำรงศักดิ์ สุพรเงิน นักเรียนชั้นม.5  กุนนทีรุทธารามวิทยาคม กล่าวว่า การร่วมโครงการจิตอาสาทำให้ตนเปลี่ยนแปลงตนเองได้ จากที่เคยโดดเรียนเป็นประจำ ก็กลับมาเข้าเรียนทุกคาบ ส่งงานครูตรงเวลา เพราะเห็นว่าน้องๆที่เจ็บป่วยในโรงพยาบาลขาดโอกาส ตนเป็นคนที่มีร่างกายสมบูรณ์ครบทุกอย่าง ก็ควรปรับปรุงตัวเอง


แหล่งที่มาของข่าว : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นัฐฏิยากร วิรุณพันธ์ / ศทก
730 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.96  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์