ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
  ข่าวทั้งหมด
23 มีนาคม 2552

      

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 

            กลุ่มงานเศรษฐกิจพอเพียง  สำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ และโครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง  สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  ได้จัดทำเว็บไซต์นี้เพื่อเผยแพร่ "หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชวิตแก่พสกนิกรชาวไทย มาโดยตลอดนานกว่า  25 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ " 

           และน้อมนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของทุก ๆ คน ทุกระดับชั้นในสังคมไทย ให้อยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืนทุกๆ สภาวะวิกฤติการณ์ ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง  โดยสร้างเครือข่ายต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้
          - เครือข่ายด้านผู้นำทางความคิด
          - เครือข่ายด้านการเมือง
          - เครือข่ายด้านองค์กรภาครัฐ
          - เครือข่ายด้านองค์การภาคธุรกิจเอกชน
          - เครือข่ายด้านวิชาการ
          - เครือข่ายด้านการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชน
          - เครือข่ายด้านสื่อมวลชนและประชาชน
          - เครือข่ายด้านประชาสังคม

   
http://www.sufficiencyeconomy.org/

           ภายในเว็บไซต์ประกอบด้วย
           - ความหมายของเศรฐกิจพอเพียง
           - ความเป็นมา
           - เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 
          - ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร
          - พระราชดำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
          - นานาคำถาม
          - ฐานข้อมูลกลุ่ม/องค์กร/พื้นที่ เศรษฐกิจพอเพียง
          - ฐานข้อมูลงานวิจัย เศรษฐกิจพอเพียง
          - มุมวิทยากร
          - Check Email
          - ชีวิตพอเพียง
          - มองเศรษฐกิจพอเพียงผ่านสื่อ
          - ส่งคำถาม ที่คลีนิคเศรษฐกิจพอเพียง
          - กระดาษข่าวสนทนาเศรษฐกิจพอเพียง
          - Vidio Clip
          - เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
          - ข่าวการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Ranee Duankhao
693 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.92  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์