ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
  ข่าวทั้งหมด
23 มีนาคม 2552

      

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 

            กลุ่มงานเศรษฐกิจพอเพียง  สำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ และโครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง  สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  ได้จัดทำเว็บไซต์นี้เพื่อเผยแพร่ "หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชวิตแก่พสกนิกรชาวไทย มาโดยตลอดนานกว่า  25 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ " 

           และน้อมนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของทุก ๆ คน ทุกระดับชั้นในสังคมไทย ให้อยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืนทุกๆ สภาวะวิกฤติการณ์ ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง  โดยสร้างเครือข่ายต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้
          - เครือข่ายด้านผู้นำทางความคิด
          - เครือข่ายด้านการเมือง
          - เครือข่ายด้านองค์กรภาครัฐ
          - เครือข่ายด้านองค์การภาคธุรกิจเอกชน
          - เครือข่ายด้านวิชาการ
          - เครือข่ายด้านการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชน
          - เครือข่ายด้านสื่อมวลชนและประชาชน
          - เครือข่ายด้านประชาสังคม

   
http://www.sufficiencyeconomy.org/

           ภายในเว็บไซต์ประกอบด้วย
           - ความหมายของเศรฐกิจพอเพียง
           - ความเป็นมา
           - เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 
          - ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร
          - พระราชดำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
          - นานาคำถาม
          - ฐานข้อมูลกลุ่ม/องค์กร/พื้นที่ เศรษฐกิจพอเพียง
          - ฐานข้อมูลงานวิจัย เศรษฐกิจพอเพียง
          - มุมวิทยากร
          - Check Email
          - ชีวิตพอเพียง
          - มองเศรษฐกิจพอเพียงผ่านสื่อ
          - ส่งคำถาม ที่คลีนิคเศรษฐกิจพอเพียง
          - กระดาษข่าวสนทนาเศรษฐกิจพอเพียง
          - Vidio Clip
          - เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
          - ข่าวการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Ranee Duankhao
539 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Plan moe2015
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30    31


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.20  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์