บทความ : การเรียนรู้ตามอัธยาศัย คืออะไร
  ข่าวทั้งหมด
18 มีนาคม 2552

      

การเรียนรู้ตามอัธยาศัย คืออะไร

การเรียนรู้ตามอัธยาศัยเป็นรูปแบบการเรียนรู้ ซึ่งเกิดจากความต้องการและความสนใจของแต่ละบุคคล ผู้เรียนต้องเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการเรียนโดยวิธีการบังคับหรือเรียนตามความสนใจก็ตาม เนื่องจากโลกได้เปลี่ยนแปลงจากสังคมอุตสาหกรรมไปสู่สังคมยุคข้อมูลข่าวสาร การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ผู้ใหญ่และเด็กจึงต้องให้เวลากับการเรียนมากขึ้น ซึ่งมิใช่เฉพาะแค่ในชั้นเรียนหรือการทำงานเท่านั้น แต่เป็นการใช้เวลาเรียนรู้อยู่ที่บ้าน เรียนหลังจากเลิกงานหรือเรียนในวันหยุดสุดสัปดาห์ การเรียนรู้ตามอัธยาศัยจึงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการศึกษาตลอดชีวิต การเรียนรู้จาก internet การเรียนรู้จากเอกสารโดยการสนทนากลุ่ม การเรียนรู้จากการดูข่าวสารที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากโทรทัศน์ การตรวจสอบข้อมูลจากหนังสือในห้องสมุด หรือการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กับเพื่อนๆ และครอบครัว สิ่งที่กล่าวมานี้ ล้วนเป็นตัวอย่างของการศึกษาตามอัธยาศัยทั้งสิ้น การเรียนรู้ตามอัธยาศัยจึงเป็นวิธีการที่สำคัญ ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนได้เรียนรู้และเข้าใจยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความเป็นไปของโลกและการเรียนรู้นวตกรรมใหม่ๆ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และเป็นข้อมูลบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์

แนวคิดสำคัญของการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
ในฐานะที่เราเป็นคนหนึ่งในสังคม เราจำเป็นต้องยอมรับความรู้และความสำเร็จของบุคคลซึ่งได้เรียนรู้นอกเหนือจากในโรงเรียนหรือสถานที่ทำงาน เช่น การเรียนรู้จากพิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด internet โทรทัศน์ ภาพยนตร์ หนังสือ หนังสือพิมพ์ วิทยุและนิตยสาร สิ่งที่กล่าวมานี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ตามอัธยาศัยทั้งสิ้น
"การเรียนรู้ตามอัธยาศัย" เป็นรูปแบบของการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับคน เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความต้องการและความสนใจของแต่ละบุคคล การเรียนรู้ตามอัธยาศัยจึงเป็นการเรียนรู้ที่ให้ประโยชน์และมีคุณค่าเหมือนกับการเรียนรู้ในโรงเรียนและสถานที่ทำงานและจะดียิ่งขึ้น เพราะคนสามารถกำหนดสิ่งที่ต้องการเรียน และวิธีการในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยสามารถกำหนดเนื้อหาและรูปแบบที่เหมาะสมกับตนเองได้ ยกตัวอย่าง เช่น หากเขาต้องการเรียนวิชาศิลปะ เขาก็สามารถไปเรียนที่พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะ หรือยืมหนังสือเกี่ยวกับศิลปะมาอ่านที่บ้าน หรือหากเขาต้องการเรียนเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยา เขาก็สามารถไปที่สวนสาธารณะประจำรัฐ ประจำภาคหรือประจำชาติได้
การเรียนรู้ตามอัธยาศัย จึงเกี่ยวข้องกับคนทุกผู้ ทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นวัยเด็ก วัยรุ่น วัยกลางคนหรือผู้สูงอายุ

นันฐินี ศรีธัญญา ผู้แปลและเรียบเรียง

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Ranee Duankhao
744 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.08  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์