โรงเรียนพอเพียง
  ข่าวทั้งหมด
9 มีนาคม 2552

      

 

โรงเรียนพอเพียง

มรภ.อบ.ร่วมหนุน โรงเรียนพอเพียง

ผศ. ชัยวัฒน์ บุณฑริก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (มรภ.อบ.) เปิดเผยว่า สำนักบริการวิชาการชุมชน มรภ.อบ. ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในเขตบริการของมหาวิทยาลัย ทั้ง 3 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ยโสธร และอำนาจเจริญ จัดโครงการมหกรรมเครือข่ายโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง น้อมเกล้าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มี.ค. เวลา 08.30-16.00 น. ที่หอประชุมไพรพะยอม โดยมีการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับนโยบายการขับเคลื่อนโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง และการบูรณาการแนวใหม่ พร้อมทั้งการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากศิลปินแห่งชาติ ป.ฉลาดน้อย, นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี?นาฏศิลป์ฯ และโรงเรียนเครือข่ายต่างๆ รวมถึงการจัดตลาดนัดความรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้โรงเรียนได้นำเสนอและแลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ โรงเรียนอื่นๆ ได้เรียนรู้การจัดการความรู้แก่บุคลากรทางการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยกับ โรงเรียนเครือข่ายในการผลักดันการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถาน ศึกษาและชุมชนต่อไป

แหล่งข่าว : www.enn.co.th


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นัฐฏิยากร / ศทก.
237 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.76  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์