โรงเรียนพอเพียง
  ข่าวทั้งหมด
9 มีนาคม 2552

      

 

โรงเรียนพอเพียง

มรภ.อบ.ร่วมหนุน โรงเรียนพอเพียง

ผศ. ชัยวัฒน์ บุณฑริก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (มรภ.อบ.) เปิดเผยว่า สำนักบริการวิชาการชุมชน มรภ.อบ. ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในเขตบริการของมหาวิทยาลัย ทั้ง 3 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ยโสธร และอำนาจเจริญ จัดโครงการมหกรรมเครือข่ายโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง น้อมเกล้าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มี.ค. เวลา 08.30-16.00 น. ที่หอประชุมไพรพะยอม โดยมีการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับนโยบายการขับเคลื่อนโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง และการบูรณาการแนวใหม่ พร้อมทั้งการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากศิลปินแห่งชาติ ป.ฉลาดน้อย, นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี?นาฏศิลป์ฯ และโรงเรียนเครือข่ายต่างๆ รวมถึงการจัดตลาดนัดความรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้โรงเรียนได้นำเสนอและแลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ โรงเรียนอื่นๆ ได้เรียนรู้การจัดการความรู้แก่บุคลากรทางการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยกับ โรงเรียนเครือข่ายในการผลักดันการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถาน ศึกษาและชุมชนต่อไป

แหล่งข่าว : www.enn.co.th


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นัฐฏิยากร / ศทก.
441 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30
   31            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.01  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์