สช.ส่งเสริมครูเอกชนสอนภาษาจีน
  ข่าวทั้งหมด
5 มีนาคม 2552

      

สช.ส่งเสริมครูเอกชนสอนภาษาจีน

               นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.)เปิดเผยถึงเรื่องการอบรมครูไทยสอนภาษาจีนโรงเรียนเอกชนว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  (สช.) เล็งเห็นว่าปัจจุบันการติดต่อสื่อสาร   นอกจากจะใช้ภาษาประจำชาติและ ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลแล้ว ภาษาจีนก็เป็นอีกภาษาหนึ่งที่ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการติดต่อสื่อสารเช่นกัน   ฉะนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนของครูไทยสอนภาษาจีนให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น สช. จึงได้ร่วมกับ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เขตธนบุรี  กรุงเทพฯ จัดอบรมครูไทยสอนภาษาจีนในโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ ขึ้น ระหว่างวันที่ 17-20  มีนาคม  2552  ณ  หอประชุมอาคาร  6  ชั้น 15  สถาบันขงจื่อ  มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  กรุงเทพฯ  เนื้อหาประกอบด้วย  การฟัง   การอ่าน  ไวยากรณ์จีน  เทคนิควิธีการสอน  การวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)  และ รำมวยจีน โดยสถาบันขงจื่อ ฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตลอดการอบรม ซึ่งผู้ที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จะได้รับเกียรติบัตรจากสถาบันขงจื่อฯ

               เลขาธิการ  กล่าวอีกว่า  สำหรับคุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม  จะต้องเป็นครูไทยสอนภาษาจีนในโรงเรียนเอกชน หรือ ผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาภาษาจีน และประสงค์จะเป็นครูจีนในโรงเรียนเอกชน  ผู้ที่สนใจสามารถกรอกรายละเอียดในใบสมัคร  ซึ่งสามารถสมัครและดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซด์   http://www.opec.go.th   ส่งมาที่ กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพฯ  10300  หรือโทรสาร  02-282-9634 ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2552 
สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมได้ที่  โทร  02-282-9598
โดย :  ทิพวรรณ / ข่าว


 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: รานี/ศทก
773 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.94  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์