สช.ส่งเสริมครูเอกชนสอนภาษาจีน
  ข่าวทั้งหมด
5 มีนาคม 2552

      

สช.ส่งเสริมครูเอกชนสอนภาษาจีน

               นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.)เปิดเผยถึงเรื่องการอบรมครูไทยสอนภาษาจีนโรงเรียนเอกชนว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  (สช.) เล็งเห็นว่าปัจจุบันการติดต่อสื่อสาร   นอกจากจะใช้ภาษาประจำชาติและ ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลแล้ว ภาษาจีนก็เป็นอีกภาษาหนึ่งที่ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการติดต่อสื่อสารเช่นกัน   ฉะนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนของครูไทยสอนภาษาจีนให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น สช. จึงได้ร่วมกับ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เขตธนบุรี  กรุงเทพฯ จัดอบรมครูไทยสอนภาษาจีนในโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ ขึ้น ระหว่างวันที่ 17-20  มีนาคม  2552  ณ  หอประชุมอาคาร  6  ชั้น 15  สถาบันขงจื่อ  มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  กรุงเทพฯ  เนื้อหาประกอบด้วย  การฟัง   การอ่าน  ไวยากรณ์จีน  เทคนิควิธีการสอน  การวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)  และ รำมวยจีน โดยสถาบันขงจื่อ ฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตลอดการอบรม ซึ่งผู้ที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จะได้รับเกียรติบัตรจากสถาบันขงจื่อฯ

               เลขาธิการ  กล่าวอีกว่า  สำหรับคุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม  จะต้องเป็นครูไทยสอนภาษาจีนในโรงเรียนเอกชน หรือ ผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาภาษาจีน และประสงค์จะเป็นครูจีนในโรงเรียนเอกชน  ผู้ที่สนใจสามารถกรอกรายละเอียดในใบสมัคร  ซึ่งสามารถสมัครและดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซด์   http://www.opec.go.th   ส่งมาที่ กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพฯ  10300  หรือโทรสาร  02-282-9634 ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2552 
สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมได้ที่  โทร  02-282-9598
โดย :  ทิพวรรณ / ข่าว


 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: รานี/ศทก
92 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.58  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์