ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
  ข่าวทั้งหมด
4 มีนาคม 2552

      


ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของสำนักงานปลัดกระทรงศึกษาธิการ
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๑

-------------------------------------------------

                  ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่นของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีพุทธศักราชการ ๒๕๕๑ จำนวน ๒ รายการ คือ
กลุ่ม ๑. ข้าราชการระดับ ๖ – ๘ ได้แก่ นางสาวขวัญเรือน อภิมณฑ์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สป.
กลุ่ม ๓ ลูกจ้างประจำ ได้แก่ นายชัยเสน แจ่มแจ้ง ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด ชั้น ๑ สังกัดสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการศึกษาที่ ๑


                   จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                                                     ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒


                                                                      (นายชินภัทร ภูมิรัตน)
                                                                    ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวขวัญเรือน อภิมณฑ์

นายชัยเสน แจ่มแจ้ง

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สารนิเทศ
473 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 6.31  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์