ยันครูเอกชนต้องได้เงินค่าครองชีพ
  ข่าวทั้งหมด
20 กุมภาพันธ์ 2552

      

ยันครูเอกชนต้องได้เงินค่าครองชีพ

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวถึงกรณีครูและบุคลากรของโรงเรียนเอกชนที่มีรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาท ต่อเดือน แต่ไม่สามารถรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ  2,000  บาท  ได้  เพราะไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายประกันสังคม ว่า รับทราบปัญหาดังกล่าวแล้ว และได้ทำหนังสือหารือไปที่สำนักงบประมาณ ถึงแนวทางการช่วยเหลือกรณีครูและบุคลากรของโรงเรียนเอกชน   ที่ไม่อยู่ในข่ายที่จะได้รับการช่วยเหลือ เนื่องจาก พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 มาตรา 86 กำหนดให้กิจการของโรงเรียนเอกชนไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการ คุ้มครองแรงงาน   กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์   กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม   และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน   ทำให้ครูและบุคลากรของโรงเรียนเอกชนที่มีรายได้ ตามเกณฑ์  จะไม่ได้รับการช่วยเหลือค่าครองชีพ  จำนวน  132,604  คน  ทั้งนี้  สำนักงบฯแจ้งมาแล้วว่า   รัฐบาลสามารถนำเงินงบประมาณฯกลางมาช่วยเหลือค่าครองชีพของครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชนได้ โดยจะใช้งบฯกลาง 265,208,000 บาท ตนจึงลงนามในร่างแก้ไข พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 ซึ่งอยู่ระหว่างการบรรจุเข้าสู่วาระของที่ประชุม ครม. ซึ่งจะทำให้ครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชนได้กลับมารับสิทธิในกองทุนประกันสังคมเหมือนที่ผ่านมาได้   และจะทำให้ได้สิทธิรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ 2,000 บาท

“เมื่อเป็นนโยบายรัฐบาลที่จะช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน และครูเอกชนที่เข้าข่ายเกณฑ์ดังกล่าวก็จะต้องได้รับเงินช่วยเหลือด้วย ส่วนจะได้รับเงินพร้อมข้าราชการและผู้ประกันตนที่รัฐจะเริ่มทยอยจ่ายให้ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.-8 เม.ย.นี้ หรือไม่ คงต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ ครม. และแม้ว่าการแก้ไขกฎหมาย พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน ไม่ทันในระยะเวลาที่จะมีการจ่ายเงินดังกล่าว   ก็ยืนยันว่าจะไม่เป็นอุปสรรค” รมว.ศึกษาธิการกล่าว.  

แหล่งข่าว : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ


78 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.95  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์