ยันครูเอกชนต้องได้เงินค่าครองชีพ
  ข่าวทั้งหมด
20 กุมภาพันธ์ 2552

      

ยันครูเอกชนต้องได้เงินค่าครองชีพ

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวถึงกรณีครูและบุคลากรของโรงเรียนเอกชนที่มีรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาท ต่อเดือน แต่ไม่สามารถรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ  2,000  บาท  ได้  เพราะไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายประกันสังคม ว่า รับทราบปัญหาดังกล่าวแล้ว และได้ทำหนังสือหารือไปที่สำนักงบประมาณ ถึงแนวทางการช่วยเหลือกรณีครูและบุคลากรของโรงเรียนเอกชน   ที่ไม่อยู่ในข่ายที่จะได้รับการช่วยเหลือ เนื่องจาก พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 มาตรา 86 กำหนดให้กิจการของโรงเรียนเอกชนไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการ คุ้มครองแรงงาน   กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์   กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม   และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน   ทำให้ครูและบุคลากรของโรงเรียนเอกชนที่มีรายได้ ตามเกณฑ์  จะไม่ได้รับการช่วยเหลือค่าครองชีพ  จำนวน  132,604  คน  ทั้งนี้  สำนักงบฯแจ้งมาแล้วว่า   รัฐบาลสามารถนำเงินงบประมาณฯกลางมาช่วยเหลือค่าครองชีพของครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชนได้ โดยจะใช้งบฯกลาง 265,208,000 บาท ตนจึงลงนามในร่างแก้ไข พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 ซึ่งอยู่ระหว่างการบรรจุเข้าสู่วาระของที่ประชุม ครม. ซึ่งจะทำให้ครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชนได้กลับมารับสิทธิในกองทุนประกันสังคมเหมือนที่ผ่านมาได้   และจะทำให้ได้สิทธิรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ 2,000 บาท

“เมื่อเป็นนโยบายรัฐบาลที่จะช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน และครูเอกชนที่เข้าข่ายเกณฑ์ดังกล่าวก็จะต้องได้รับเงินช่วยเหลือด้วย ส่วนจะได้รับเงินพร้อมข้าราชการและผู้ประกันตนที่รัฐจะเริ่มทยอยจ่ายให้ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.-8 เม.ย.นี้ หรือไม่ คงต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ ครม. และแม้ว่าการแก้ไขกฎหมาย พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน ไม่ทันในระยะเวลาที่จะมีการจ่ายเงินดังกล่าว   ก็ยืนยันว่าจะไม่เป็นอุปสรรค” รมว.ศึกษาธิการกล่าว.  

แหล่งข่าว : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ


566 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 4.03  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์