"จุรินทร์"ลุยแก้หนี้"ครูไอซียู"2หมื่นราย
  ข่าวทั้งหมด
17 กุมภาพันธ์ 2552

      

"จุรินทร์"ลุยแก้หนี้"ครูไอซียู"2หมื่นราย
Source - เว็บไซต์มติชน (Th)

          นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูเมื่อเร็วๆ นี้ ได้หารือถึงการจัดตั้งกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตครู ซึ่งคืบหน้ามาก ได้ระดมความเห็นจากสถาบันการเงินต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ธนาคารออมสิน ทั้งนี้ การจัดตั้งกองทุนฯเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ครู นำไปสู่การลดหนี้ ยืดเวลาการชำระหนี้ พักชำระดอกเบี้ย หรือลดดอกเบี้ย ซึ่งคณะทำงานจัดทำรายละเอียดใกล้เสร็จแล้ว เมื่อได้ข้อสรุปก็จะจัดตั้งกองทุนให้เป็นรูปธรรม ส่วนเม็ดเงินที่นำมาใช้แก้ไขปัญหานี้สินครูนั้น ต้องรอรายละเอียดก่อน เบื้องต้นจะมีวงเงินจำนวนหนึ่งที่มากพอที่จะนำมาแก้ปัญหาให้ครูส่วนหนึ่งได้ โดยเฉพาะครูไอซียูที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว 2 หมื่นคน โดยลดอัตราดอกเบี้ยให้ครูกลุ่มนี้ได้มากพอสมควร ซึ่งครูที่เป็นหนี้แต่ละรายหากต้องการปรับโครงสร้างหนี้ จะต้องเจรจากับกองทุนเป็นกรณีไป ส่วนเงินที่นำมาจัดตั้งกองทุนจะระดมจากสถาบันการเงินต่างๆ

          นายจุรินทร์กล่าวในการบรรยายพิเศษ "นโยบายการศึกษาไทยภายใต้รัฐบาลปัจจุบัน" ในที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า การปฏิรูปการศึกษารอบ 2 ได้มอบให้สภาการศึกษาทำต้นร่าง โดยปฏิรูปทั้งในและนอกระบบ เน้นคุณภาพ โอกาส การมีส่วนร่วม นอกจากนี้ เร่งปรับแผนการศึกษาระดับชาติที่ใช้มา 5 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูปฯ และรัฐธรรมนูญ โดยให้ทำแผนการศึกษาระดับจังหวัด เพราะมีหน่วยงานของ ศธ.ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา แต่ต่างคนต่างเดิน แย่งกลุ่มเป้าหมายจนกลายเป็นธุรกิจการศึกษา ให้ทำแผนการศึกษาระดับกลุ่มจังหวัด 19 กลุ่ม เพื่อเป็นแผนแม่ข่ายเชื่อมโยงการจัดการศึกษาร่วมกัน คาดว่า แผนต้นร่างจะเสร็จเดือนมีนาคม ทั้งนี้ ได้ทำต้นร่างแผนการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้เสร็จแล้ว อยู่ระหว่างประชาพิจารณ์

          ที่มา: http://www.matichon.co.th/matichon


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: เว็บไซต์มติชน (Th)
499 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.54  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์