"จุรินทร์"ลุยแก้หนี้"ครูไอซียู"2หมื่นราย
  ข่าวทั้งหมด
17 กุมภาพันธ์ 2552

      

"จุรินทร์"ลุยแก้หนี้"ครูไอซียู"2หมื่นราย
Source - เว็บไซต์มติชน (Th)

          นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูเมื่อเร็วๆ นี้ ได้หารือถึงการจัดตั้งกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตครู ซึ่งคืบหน้ามาก ได้ระดมความเห็นจากสถาบันการเงินต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ธนาคารออมสิน ทั้งนี้ การจัดตั้งกองทุนฯเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ครู นำไปสู่การลดหนี้ ยืดเวลาการชำระหนี้ พักชำระดอกเบี้ย หรือลดดอกเบี้ย ซึ่งคณะทำงานจัดทำรายละเอียดใกล้เสร็จแล้ว เมื่อได้ข้อสรุปก็จะจัดตั้งกองทุนให้เป็นรูปธรรม ส่วนเม็ดเงินที่นำมาใช้แก้ไขปัญหานี้สินครูนั้น ต้องรอรายละเอียดก่อน เบื้องต้นจะมีวงเงินจำนวนหนึ่งที่มากพอที่จะนำมาแก้ปัญหาให้ครูส่วนหนึ่งได้ โดยเฉพาะครูไอซียูที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว 2 หมื่นคน โดยลดอัตราดอกเบี้ยให้ครูกลุ่มนี้ได้มากพอสมควร ซึ่งครูที่เป็นหนี้แต่ละรายหากต้องการปรับโครงสร้างหนี้ จะต้องเจรจากับกองทุนเป็นกรณีไป ส่วนเงินที่นำมาจัดตั้งกองทุนจะระดมจากสถาบันการเงินต่างๆ

          นายจุรินทร์กล่าวในการบรรยายพิเศษ "นโยบายการศึกษาไทยภายใต้รัฐบาลปัจจุบัน" ในที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า การปฏิรูปการศึกษารอบ 2 ได้มอบให้สภาการศึกษาทำต้นร่าง โดยปฏิรูปทั้งในและนอกระบบ เน้นคุณภาพ โอกาส การมีส่วนร่วม นอกจากนี้ เร่งปรับแผนการศึกษาระดับชาติที่ใช้มา 5 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูปฯ และรัฐธรรมนูญ โดยให้ทำแผนการศึกษาระดับจังหวัด เพราะมีหน่วยงานของ ศธ.ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา แต่ต่างคนต่างเดิน แย่งกลุ่มเป้าหมายจนกลายเป็นธุรกิจการศึกษา ให้ทำแผนการศึกษาระดับกลุ่มจังหวัด 19 กลุ่ม เพื่อเป็นแผนแม่ข่ายเชื่อมโยงการจัดการศึกษาร่วมกัน คาดว่า แผนต้นร่างจะเสร็จเดือนมีนาคม ทั้งนี้ ได้ทำต้นร่างแผนการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้เสร็จแล้ว อยู่ระหว่างประชาพิจารณ์

          ที่มา: http://www.matichon.co.th/matichon


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: เว็บไซต์มติชน (Th)
85 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.62  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์