สพฐ.แจงใช้หนังสือเรียนหลักสูตรปี 44
  ข่าวทั้งหมด
17 กุมภาพันธ์ 2552

      

สพฐ.แจงใช้หนังสือเรียนหลักสูตรปี 44
Source - เว็บไซต์มติชน (Th)

          ระบุตำราใหม่"51ผลิตไม่ทันปีการศึกษา"52 เอกชนยันพิมพ์ทัน-ข้องใจศธ.ให้ใช้ของเก่า

          ความคืบหน้ากรณีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะเริ่มตรวจประเมินคุณภาพหนังสือเรียนใหม่ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ของสำนักพิมพ์ต่างๆ ในระดับชั้น ป.1,ป.4, ม.1 และ ม.4 ในปี 2552 นี้ ก่อนจะรับรองออกใบอนุญาตให้กับสำนักพิมพ์ต่างๆ ได้จัดพิมพ์ออกจำหน่ายได้ในช่วงปีการศึกษา 2553 ซึ่งสวนทางกับคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่ สพฐ.293/2551 เรื่องให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ลงนามโดยนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รัฐมนตรีว่าการ ศธ. เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2551 โดยระบุคำสั่งตอนหนึ่งว่า "โรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตร และโรงเรียนที่มีความพร้อมตามรายชื่อที่ ศธ.ประกาศ ในปีการศึกษา 2552 ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4" นั่นแสดงว่า ในปีการศึกษาที่จะถึงทั้งครูและนักเรียนชั้น ป.1-6 ในโรงเรียนนำร่องหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2551 จะยังใช้หนังสือเรียนตามหลักสูตรเก่า พ.ศ.2544 นอกจากนี้ ถ้าปฏิทินตรวจประเมินคุณภาพหนังสือเรียนใหม่ของสพฐ.ในปี 2553 ยังขยายการตรวจเพียงชั้นป.2, ป.5, ม.2 และ ม.5 ก่อนจะรับรองออกใบอนุญาตให้กับสำนักพิมพ์ต่างๆ ได้จัดพิมพ์ออกจำหน่ายได้ในช่วงปีการศึกษา 2554 นั่นหมายความว่า ทั้งครูและนักเรียนชั้นป.2-3, ป.5-6, ม.2-3 และม.5-6 จะยังคงใช้หนังสือเรียนตามหลักสูตรเก่า พ.ศ.2544 ต่อไปอีก ทั้งที่ได้นำร่องให้ใช้หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2551 มาแล้วเป็นเวลา 2 ปี และสุดท้ายทั้งครูและนักเรียนชั้น ป.3, ป.6, ม.3 และม.6 จะยังต้องใช้หนังสือเรียนตามหลักสูตรเก่า พ.ศ.2544 ต่อไปอีกเป็นปีที่ 3 ของการนำร่องให้ใช้หลักสูตรใหม่ จึงเกรงกันว่า ศธ.จะถูกโจมตีเรื่องถอยคุณภาพการศึกษาหรือไม่นั้น

          เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ นายวินัย รอดจ่าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า แม้คำสั่ง ศธ. ที่ สพฐ. 293/2551 จะระบุให้โรงเรียนต้นแบบในชั้น ป.1-6 และชั้น ม.1 และม.4 ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ในปีการศึกษา 2552 แต่ สพฐ.ก็ได้ทำข้อตกลงกับโรงเรียนต้นแบบทั้ง 555 แห่ง ตั้งแต่เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน พ.ศ.2551 ที่ผ่านมาแล้วว่า โรงเรียนที่จะนำร่องใช้หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2551 ในปีการศึกษา 2552 นั้นจะอยู่บนเงื่อนไขที่ว่ายังคงใช้หนังสือเรียนเดิมตามหลักสูตร พ.ศ.2544 ไปก่อน โดยครูต้องค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น กรณีหนังสือเรียนที่จัดพิมพ์ตั้งแต่ปี 2546-2548 ยังพูดถึงรัฐธรรมนูญฉบับเก่า พ.ศ.2540 ทั้งที่ควรเป็นรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ครูก็ต้องค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมมาสอนเด็ก แต่ สพฐ.ก็ไม่ได้ผลักภาระให้แก่ครูและโรงเรียนอย่างเดียว จะจัดทำสื่อเสริมไปให้โรงเรียนด้วยเพื่อแบ่งเบาภาระครู โดยใช้งบประมาณปกติของ สพฐ. ไม่ได้ของบประมาณจาก ศธ.เพิ่มเติม โดยจะส่งให้สำนักพิมพ์เอกชนจัดพิมพ์สื่อเสริมส่งไปให้แก่โรงเรียน

          "เนื่องจากตำราเรียนตามหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2551 ผลิตไม่ทันในปีการศึกษา 2552 นี้ เพราะกระบวนการเขียน บรรณาธิกรณ์จากโรงพิมพ์ ตลอดจนส่งมาให้ สพฐ.ตรวจสอบนั้น ต้องใช้เวลานาน เช่น วิชาภาษาไทยวิชาเดียวก็มีตั้ง 10 กว่าเล่มที่ สพฐ.ต้องตรวจสอบ และจนถึงตอนนี้ก็ยืนยันว่ายังไม่มีสำนักพิมพ์เอกชนรายใดส่งมาให้ สพฐ.พิจารณาสักวิชา เนื่องจากตามแผนงานที่ตกลงกับสำนักพิมพ์เอกชนไว้ ซึ่งเป็นการตกลงไว้ก่อนที่รัฐบาลใหม่จะเข้ามาคือ สำนักพิมพ์เอกชนจะต้องเริ่มส่งวิชาต่างๆ มาให้ สพฐ.ตรวจสอบในปลายเดือนมีนาคมนี้ จากนั้น สพฐ.จะดูว่าสำนักพิมพ์จัดส่งมาให้ตรวจสอบกี่เล่ม แล้ว สพฐ.จึงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะต้องตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2552 เพื่อจะได้ประกาศรายชื่อหนังสือเรียนตามหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2551 ได้ทันใช้ในปีการศึกษา 2553" นายวินัยกล่าว และว่า โรงเรียนที่จะนำร่องหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2551 จะต้องเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อม ถ้าไม่พร้อมก็ต้องไปรอใช้หนังสือเรียนใหม่ในปีการศึกษา 2553 พร้อมกับโรงเรียนทั่วไป เพราะในปีการศึกษา 2553 ถึงจะมีการประกาศใช้หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2551 พร้อมกันทั่วประเทศ คือในชั้น ป.1-ป.6 ม.1 และม.4

          อนึ่ง ก่อนหน้านี้ นายพีระ พนาสุภน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประจำคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ได้เขียนบทความเผยแพร่ โดยระบุว่า "ในการประชุมชี้แจงสำนักพิมพ์ต่างๆ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งจัดโดยสำนักวิชาการและมาตรฐาน สพฐ. สำนักพิมพ์เอกชนหลายแห่งก็ยืนยันความพร้อมในการจัดพิมพ์หนังสือเรียนหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2551 ออกมาจำหน่ายได้ทันเปิดเทอมปีการศึกษา 2552 นี้ แต่เพราะเหตุใด สพฐ.จึงยังคงยืนยันให้โรงเรียนทั้งหมดใช้หนังสือเรียนหลักสูตรเก่า พ.ศ.2544 แต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งรวมถึงโรงเรียนที่ต้องนำร่องใช้หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2551 ด้วย โรงเรียนจะมีสิทธิเลือกใช้หนังสือเรียนตามหลักสูตรที่ตนเองเปิดสอนได้จริงหรือไม่?"

          ที่มา: http://www.matichon.co.th/matichon


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: เว็บไซต์มติชน (Th)
780 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.02  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์