สพฐ.แจงใช้หนังสือเรียนหลักสูตรปี 44
  ข่าวทั้งหมด
17 กุมภาพันธ์ 2552

      

สพฐ.แจงใช้หนังสือเรียนหลักสูตรปี 44
Source - เว็บไซต์มติชน (Th)

          ระบุตำราใหม่"51ผลิตไม่ทันปีการศึกษา"52 เอกชนยันพิมพ์ทัน-ข้องใจศธ.ให้ใช้ของเก่า

          ความคืบหน้ากรณีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะเริ่มตรวจประเมินคุณภาพหนังสือเรียนใหม่ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ของสำนักพิมพ์ต่างๆ ในระดับชั้น ป.1,ป.4, ม.1 และ ม.4 ในปี 2552 นี้ ก่อนจะรับรองออกใบอนุญาตให้กับสำนักพิมพ์ต่างๆ ได้จัดพิมพ์ออกจำหน่ายได้ในช่วงปีการศึกษา 2553 ซึ่งสวนทางกับคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่ สพฐ.293/2551 เรื่องให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ลงนามโดยนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รัฐมนตรีว่าการ ศธ. เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2551 โดยระบุคำสั่งตอนหนึ่งว่า "โรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตร และโรงเรียนที่มีความพร้อมตามรายชื่อที่ ศธ.ประกาศ ในปีการศึกษา 2552 ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4" นั่นแสดงว่า ในปีการศึกษาที่จะถึงทั้งครูและนักเรียนชั้น ป.1-6 ในโรงเรียนนำร่องหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2551 จะยังใช้หนังสือเรียนตามหลักสูตรเก่า พ.ศ.2544 นอกจากนี้ ถ้าปฏิทินตรวจประเมินคุณภาพหนังสือเรียนใหม่ของสพฐ.ในปี 2553 ยังขยายการตรวจเพียงชั้นป.2, ป.5, ม.2 และ ม.5 ก่อนจะรับรองออกใบอนุญาตให้กับสำนักพิมพ์ต่างๆ ได้จัดพิมพ์ออกจำหน่ายได้ในช่วงปีการศึกษา 2554 นั่นหมายความว่า ทั้งครูและนักเรียนชั้นป.2-3, ป.5-6, ม.2-3 และม.5-6 จะยังคงใช้หนังสือเรียนตามหลักสูตรเก่า พ.ศ.2544 ต่อไปอีก ทั้งที่ได้นำร่องให้ใช้หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2551 มาแล้วเป็นเวลา 2 ปี และสุดท้ายทั้งครูและนักเรียนชั้น ป.3, ป.6, ม.3 และม.6 จะยังต้องใช้หนังสือเรียนตามหลักสูตรเก่า พ.ศ.2544 ต่อไปอีกเป็นปีที่ 3 ของการนำร่องให้ใช้หลักสูตรใหม่ จึงเกรงกันว่า ศธ.จะถูกโจมตีเรื่องถอยคุณภาพการศึกษาหรือไม่นั้น

          เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ นายวินัย รอดจ่าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า แม้คำสั่ง ศธ. ที่ สพฐ. 293/2551 จะระบุให้โรงเรียนต้นแบบในชั้น ป.1-6 และชั้น ม.1 และม.4 ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ในปีการศึกษา 2552 แต่ สพฐ.ก็ได้ทำข้อตกลงกับโรงเรียนต้นแบบทั้ง 555 แห่ง ตั้งแต่เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน พ.ศ.2551 ที่ผ่านมาแล้วว่า โรงเรียนที่จะนำร่องใช้หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2551 ในปีการศึกษา 2552 นั้นจะอยู่บนเงื่อนไขที่ว่ายังคงใช้หนังสือเรียนเดิมตามหลักสูตร พ.ศ.2544 ไปก่อน โดยครูต้องค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น กรณีหนังสือเรียนที่จัดพิมพ์ตั้งแต่ปี 2546-2548 ยังพูดถึงรัฐธรรมนูญฉบับเก่า พ.ศ.2540 ทั้งที่ควรเป็นรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ครูก็ต้องค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมมาสอนเด็ก แต่ สพฐ.ก็ไม่ได้ผลักภาระให้แก่ครูและโรงเรียนอย่างเดียว จะจัดทำสื่อเสริมไปให้โรงเรียนด้วยเพื่อแบ่งเบาภาระครู โดยใช้งบประมาณปกติของ สพฐ. ไม่ได้ของบประมาณจาก ศธ.เพิ่มเติม โดยจะส่งให้สำนักพิมพ์เอกชนจัดพิมพ์สื่อเสริมส่งไปให้แก่โรงเรียน

          "เนื่องจากตำราเรียนตามหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2551 ผลิตไม่ทันในปีการศึกษา 2552 นี้ เพราะกระบวนการเขียน บรรณาธิกรณ์จากโรงพิมพ์ ตลอดจนส่งมาให้ สพฐ.ตรวจสอบนั้น ต้องใช้เวลานาน เช่น วิชาภาษาไทยวิชาเดียวก็มีตั้ง 10 กว่าเล่มที่ สพฐ.ต้องตรวจสอบ และจนถึงตอนนี้ก็ยืนยันว่ายังไม่มีสำนักพิมพ์เอกชนรายใดส่งมาให้ สพฐ.พิจารณาสักวิชา เนื่องจากตามแผนงานที่ตกลงกับสำนักพิมพ์เอกชนไว้ ซึ่งเป็นการตกลงไว้ก่อนที่รัฐบาลใหม่จะเข้ามาคือ สำนักพิมพ์เอกชนจะต้องเริ่มส่งวิชาต่างๆ มาให้ สพฐ.ตรวจสอบในปลายเดือนมีนาคมนี้ จากนั้น สพฐ.จะดูว่าสำนักพิมพ์จัดส่งมาให้ตรวจสอบกี่เล่ม แล้ว สพฐ.จึงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะต้องตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2552 เพื่อจะได้ประกาศรายชื่อหนังสือเรียนตามหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2551 ได้ทันใช้ในปีการศึกษา 2553" นายวินัยกล่าว และว่า โรงเรียนที่จะนำร่องหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2551 จะต้องเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อม ถ้าไม่พร้อมก็ต้องไปรอใช้หนังสือเรียนใหม่ในปีการศึกษา 2553 พร้อมกับโรงเรียนทั่วไป เพราะในปีการศึกษา 2553 ถึงจะมีการประกาศใช้หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2551 พร้อมกันทั่วประเทศ คือในชั้น ป.1-ป.6 ม.1 และม.4

          อนึ่ง ก่อนหน้านี้ นายพีระ พนาสุภน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประจำคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ได้เขียนบทความเผยแพร่ โดยระบุว่า "ในการประชุมชี้แจงสำนักพิมพ์ต่างๆ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งจัดโดยสำนักวิชาการและมาตรฐาน สพฐ. สำนักพิมพ์เอกชนหลายแห่งก็ยืนยันความพร้อมในการจัดพิมพ์หนังสือเรียนหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2551 ออกมาจำหน่ายได้ทันเปิดเทอมปีการศึกษา 2552 นี้ แต่เพราะเหตุใด สพฐ.จึงยังคงยืนยันให้โรงเรียนทั้งหมดใช้หนังสือเรียนหลักสูตรเก่า พ.ศ.2544 แต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งรวมถึงโรงเรียนที่ต้องนำร่องใช้หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2551 ด้วย โรงเรียนจะมีสิทธิเลือกใช้หนังสือเรียนตามหลักสูตรที่ตนเองเปิดสอนได้จริงหรือไม่?"

          ที่มา: http://www.matichon.co.th/matichon


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: เว็บไซต์มติชน (Th)
170 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.16  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์