ก.ค.ศ.คลอดแนวพิจารณาวินัยครู
  ข่าวทั้งหมด
16 มกราคม 2552

      

ก.ค.ศ.คลอดแนวพิจารณาวินัยครู
Source - เดลินิวส์ (Th)

          รายงานข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆนี้ได้มีการประกาศใช้ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย และการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2551 ซึ่งได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินการทางวินัยไว้ อาทิ ในข้อ 5 การรายงานดำเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดและได้สั่งยุติเรื่อง งดโทษ หรือ ลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือ ลดขั้นเงินเดือนแก่ผู้นั้นแล้วให้รายงานไปยัง ผอ.สพท.เพื่อพิจารณาดำเนินการ จากนั้นให้รายงานคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา และเมื่อมีมติประการใดให้รายงานไปยังเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ได้พิจารณา และหากเห็นด้วยกับที่รายงานมาให้ดำเนินการทางวินัยเป็นอันถึงที่สุด แต่ในกรณีที่เลขาธิการ กพฐ.เห็นแย้งกับมติดังกล่าว เพราะเห็นว่าลงโทษไม่เหมาะสมให้เสนอ ก.ค.ศ.พิจารณา ส่วนข้อ 8 ระบุว่าการรายงานการดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพท. เมื่อผู้บังคับบัญชามีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแล้วให้ดำเนินการ ดังนี้ กรณีคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าเป็นความผิดวินัยร้ายแรงให้เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ พิจารณา และหากมีมติออกมาก็ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งหรือปฏิบัติตามนั้น และรายงาน ก.ค.ศ.

          ด้าน นายประเสริฐ งามพันธุ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าวว่า ระเบียบก.ค.ศ.ฉบับนี้ จะทำให้ดำเนินการทางวินัยมีขั้นตอนที่กระชับมากขึ้น และยังให้อำนาจในการตรวจสอบกันมากขึ้น ว่า การตัดสินทางวินัยมีความถูกต้องหรือโอนเอียงมากน้อยแค่ไหน ซึ่งที่ผ่านมาก.ค.ศ.มักจะเจอกรณีการตัดสินพิจารณาทางวินัยของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ หลายแห่งตัดสินโทษเบากว่ามาตรฐานโทษที่ ก.ค.ศ.กำหนดไว้ ทำให้ อ.ก.ค.วิสามัญที่ทำหน้าที่แทน ก.ค.ศ.จะต้องส่งเรื่องให้นำกลับไปทบทวนอีก เช่น กรณีข้าราชการครูทำอนาจารลูกศิษย์ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯลงโทษแค่ตัดเงินเดือน หรือ ลดขั้นเงินเดือนเท่านั้น ทั้งที่มีความผิดวินัยร้ายแรง เป็นต้น.--จบ--

          --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 16 ม.ค. 2552--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: เดลินิวส์
695 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.03  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์