ก.ค.ศ.คลอดแนวพิจารณาวินัยครู
  ข่าวทั้งหมด
16 มกราคม 2552

      

ก.ค.ศ.คลอดแนวพิจารณาวินัยครู
Source - เดลินิวส์ (Th)

          รายงานข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆนี้ได้มีการประกาศใช้ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย และการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2551 ซึ่งได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินการทางวินัยไว้ อาทิ ในข้อ 5 การรายงานดำเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดและได้สั่งยุติเรื่อง งดโทษ หรือ ลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือ ลดขั้นเงินเดือนแก่ผู้นั้นแล้วให้รายงานไปยัง ผอ.สพท.เพื่อพิจารณาดำเนินการ จากนั้นให้รายงานคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา และเมื่อมีมติประการใดให้รายงานไปยังเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ได้พิจารณา และหากเห็นด้วยกับที่รายงานมาให้ดำเนินการทางวินัยเป็นอันถึงที่สุด แต่ในกรณีที่เลขาธิการ กพฐ.เห็นแย้งกับมติดังกล่าว เพราะเห็นว่าลงโทษไม่เหมาะสมให้เสนอ ก.ค.ศ.พิจารณา ส่วนข้อ 8 ระบุว่าการรายงานการดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพท. เมื่อผู้บังคับบัญชามีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแล้วให้ดำเนินการ ดังนี้ กรณีคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าเป็นความผิดวินัยร้ายแรงให้เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ พิจารณา และหากมีมติออกมาก็ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งหรือปฏิบัติตามนั้น และรายงาน ก.ค.ศ.

          ด้าน นายประเสริฐ งามพันธุ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าวว่า ระเบียบก.ค.ศ.ฉบับนี้ จะทำให้ดำเนินการทางวินัยมีขั้นตอนที่กระชับมากขึ้น และยังให้อำนาจในการตรวจสอบกันมากขึ้น ว่า การตัดสินทางวินัยมีความถูกต้องหรือโอนเอียงมากน้อยแค่ไหน ซึ่งที่ผ่านมาก.ค.ศ.มักจะเจอกรณีการตัดสินพิจารณาทางวินัยของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ หลายแห่งตัดสินโทษเบากว่ามาตรฐานโทษที่ ก.ค.ศ.กำหนดไว้ ทำให้ อ.ก.ค.วิสามัญที่ทำหน้าที่แทน ก.ค.ศ.จะต้องส่งเรื่องให้นำกลับไปทบทวนอีก เช่น กรณีข้าราชการครูทำอนาจารลูกศิษย์ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯลงโทษแค่ตัดเงินเดือน หรือ ลดขั้นเงินเดือนเท่านั้น ทั้งที่มีความผิดวินัยร้ายแรง เป็นต้น.--จบ--

          --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 16 ม.ค. 2552--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: เดลินิวส์
126 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30    31


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.00  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์