นายกเล็กเมืองโอ่ง ปิ๊งไอเดียผุดโครงการกำจัดเหานักเรียน
  ข่าวทั้งหมด
12 มกราคม 2552

      

นายกเล็กเมืองโอ่ง ปิ๊งไอเดียผุดโครงการกำจัดเหานักเรียน
Source - เดลินิวส์ (Th)

          นายพิชัย นันทชัยพร นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี จ.ราชบุรี เปิดเผยว่า เทศบาลฯ ได้จัดโครงการกำจัดเหาให้เด็กนักเรียน เนื่องจากโรคเหาเป็นโรคติดต่อที่พบมากในนักเรียนหญิง จากการตรวจสุขภาพของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล ชั้นประถมปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมปีที่ 1-3 ในปีการศึกษา 2552 ของโรงเรียนเทศบาลทั้ง 5 โรงเรียน พบว่ามีเด็กนักเรียนหญิงที่เป็นเหาจำนวนมาก นักเรียนที่เป็นเหาจะทำให้เกิดอาการคันศีรษะตลอดเวลา เมื่อเกาจะเกิดแผลบริเวณหนังศีรษะ ทำให้นักเรียนขาดสมาธิ เป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับเด็ก อีกทั้งยังทำให้สุขภาพของนักเรียนเจริญเติบโตไม่เหมาะสมกับวัย และอาจเกิดการเจ็บป่วยจากโรคแทรกซ้อน เช่น โรคซีด โรคผิวหนังจากเชื้อจากแบคทีเรีย
          นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี เปิดเผยอีกว่า ดังนั้น การให้ความรู้และขั้นตอนการกำจัดเหาที่ถูกต้อง จึงเป็นสิ่งจำเป็นนักเรียนต้องปฏิบัติตามให้ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง โดยการใส่ยาทุก 3 วัน เป็นเวลา 3 ครั้ง จะสามารถกำจัดเหาให้หมดไปได้ และต้องช่วยกันรักษาความสะอาดของใช้ส่วนตัว และที่อยู่อาศัยทั้งที่บ้าน ที่โรงเรียน จะสามารถตัดวงจรการระบาดของเหาได้ เมื่อทุกคนได้รับความรู้ และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องแล้ว ขอให้นำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับเพื่อน บุคคลในครอบครัว บุคคลในชุมชน ให้ได้รับความรู้และปฏิบัติตามให้ถูกต้อง ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือ พร้อมทั้งแก้ใขปัญหาการติดเหา ได้อีกทางหนึ่งด้วย.--จบ--

          --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 12 ม.ค. 2552--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: เดลินิวส์
142 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.60  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์