นายกเล็กเมืองโอ่ง ปิ๊งไอเดียผุดโครงการกำจัดเหานักเรียน
  ข่าวทั้งหมด
12 มกราคม 2552

      

นายกเล็กเมืองโอ่ง ปิ๊งไอเดียผุดโครงการกำจัดเหานักเรียน
Source - เดลินิวส์ (Th)

          นายพิชัย นันทชัยพร นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี จ.ราชบุรี เปิดเผยว่า เทศบาลฯ ได้จัดโครงการกำจัดเหาให้เด็กนักเรียน เนื่องจากโรคเหาเป็นโรคติดต่อที่พบมากในนักเรียนหญิง จากการตรวจสุขภาพของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล ชั้นประถมปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมปีที่ 1-3 ในปีการศึกษา 2552 ของโรงเรียนเทศบาลทั้ง 5 โรงเรียน พบว่ามีเด็กนักเรียนหญิงที่เป็นเหาจำนวนมาก นักเรียนที่เป็นเหาจะทำให้เกิดอาการคันศีรษะตลอดเวลา เมื่อเกาจะเกิดแผลบริเวณหนังศีรษะ ทำให้นักเรียนขาดสมาธิ เป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับเด็ก อีกทั้งยังทำให้สุขภาพของนักเรียนเจริญเติบโตไม่เหมาะสมกับวัย และอาจเกิดการเจ็บป่วยจากโรคแทรกซ้อน เช่น โรคซีด โรคผิวหนังจากเชื้อจากแบคทีเรีย
          นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี เปิดเผยอีกว่า ดังนั้น การให้ความรู้และขั้นตอนการกำจัดเหาที่ถูกต้อง จึงเป็นสิ่งจำเป็นนักเรียนต้องปฏิบัติตามให้ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง โดยการใส่ยาทุก 3 วัน เป็นเวลา 3 ครั้ง จะสามารถกำจัดเหาให้หมดไปได้ และต้องช่วยกันรักษาความสะอาดของใช้ส่วนตัว และที่อยู่อาศัยทั้งที่บ้าน ที่โรงเรียน จะสามารถตัดวงจรการระบาดของเหาได้ เมื่อทุกคนได้รับความรู้ และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องแล้ว ขอให้นำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับเพื่อน บุคคลในครอบครัว บุคคลในชุมชน ให้ได้รับความรู้และปฏิบัติตามให้ถูกต้อง ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือ พร้อมทั้งแก้ใขปัญหาการติดเหา ได้อีกทางหนึ่งด้วย.--จบ--

          --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 12 ม.ค. 2552--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: เดลินิวส์
807 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.03  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์