เปิดห้องสมุดที่นราธิวาส
  ข่าวทั้งหมด
9 มกราคม 2552

      

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๒ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารห้องสมุดประชาชน "นราธิวาสราชนครินทร์" อ.ระแงะ จ.นราธิวาส โดยมีายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายชินภัทร ภูมิรัตน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตลอดจนคณะผู้จัดสร้างห้องสมุดประชาชน ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมเฝ้ารับเสด็จและถวายรายงาน เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๒

รมว.ศธ.กล่าวคำกราบบังคมทูลในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารห้องสมุดประชาชน "นราธิวาสราชนครินทร์" ว่ารู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ใต้ฟ้าฝ่าละอองพระบาททรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดห้องสมุดประชาชนในวันนี้

ห้องสมุดประชาชน "นราธิวาสราชนครินทร์" เป็นห้องสมุดที่ชาวจังหวัดนราธิวาสร่วมมือร่วมใจจัดสร้างขึ้น โดยใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๕ ล้านบาท เพื่อเป็นที่ระลึก เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม สถาปนาพระอิสริยศักดิ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา เป็นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๓๘ และจังหวัดนราธิวาสได้ขอประทานชื่อห้องสมุดและทรงประทานนามห้องสมุดนี้ว่า ห้องสมุดประชาชน "นราธิวาสราชนครินทร์"

ห้องสมุดประชาชนแห่งนี้ เป็นสถานที่ที่ประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ในวิทยาการต่างๆ รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดนราธิวาสอีกด้วย การก่อสร้างและจัดกิจกิจกรรมดำเนินงานของห้องสมุดได้รับการสนับสนุนและร่วมมืออย่างดียิ่งจากพี่น้องประชาชน ตลอดจนองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดนราธิวาส

ในวโรกาสอันเป็นมิ่งมงคลนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาส เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดแพรคลุมป้าย ทรงปลูกต้นพิกุล และขอพระราชทานพระราชานุญาตให้นายวินัย ครุวรรณพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการคุณ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเข็มที่ระลึกจำนวน ๑๐๐ ราย เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการจัดกิจกรรม และนิทรรศการ และทรงฉายพระรูปจำนวน ๒ ชุด

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
นงศิลินี โมสิกะ
สรุป/รายงาน


363 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.00  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์