สัมผัสอากาศเย็นที่"ปิล็อก" ชมวัฒนธรรม"บ้านอีต่อง"
  ข่าวทั้งหมด
27 ธันวาคม 2551

       สัมผัสอากาศเย็นที่"ปิล็อก" ชมวัฒนธรรม"บ้านอีต่อง"

รายงานพิเศษ
สภาพภูมิประเทศเหมืองปิล็อก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน แนวเขาวางตัวในแนวทางทิศเหนือ-ใต้ เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาตะนาวศรี ความสูงของพื้นที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 100-1,249 เมตร จุดที่สูงที่สุดคือ"ยอดเขาช้างเผือก" ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตก สูงจากระดับน้ำทะเล 1,249 เมตร

จากการที่สภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน จึงเป็นต้นกำเนิดของลำห้วยต่าง ๆ เช่นห้วยเจ็ดมิตร ห้วยปากคอก ฯลฯ โดยไหลลงเขื่อนเขาแหลมและแม่น้ำแควน้อย จึงเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำแควน้อยด้วย

"เหมืองปิล๊อก" ชื่อปิล๊อกนี้เป็นที่รู้จักมักคุ้นของคนเหมืองแร่ทั่วไปว่าเป็นตำบลชายแดนไทย-พม่าที่อยู่บนเขาสูงกว่า 3,200 ฟุตจากระดับน้ำทะเลของเทือกเขาตะนาวศรี และเป็นแหล่งแร่ดีบุก วุลแฟรม อันอุดมอีกแหล่งหนึ่ง ตั้งอยู่ภายในเขตแดนไทยของจังหวัดกาญจนบุรี

เหมืองปิล๊อกนี้เป็นแหล่งแร่เปลือกดินที่ยังคลุมสายแร่อยู่จึงไม่มีการแผ่กว้างเป็นลานแร่ มีอยู่เพียง 3 แห่งหรือที่ยอดเขา 3 ลูก เรียกกันว่าเหมืองอีปู่, เหมืองผาแป และเหมืองอีต่อง ซึ่งเรียกรวม ๆ กันว่า หมู่เหมืองปิล๊อกเล่ากันว่าการเดินทางไปปิล๊อกสมัยก่อน ยากลำบากยิ่ง จากเมืองกาญจนบุรีจะต้องเดินทางโดยเรือยนต์เครื่องเผาหัวที่เรียกกันว่า เรือตุ๊กตุ๊ก ใช้เวลา 6 คืน 7 วันจึงจะถึงตำบลท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จากท่าขนุนต้องเดินเท้าใช้เกวียนขนสัมภาระอีก 3 วัน 3 คืน

แต่ปัจจุบันเดินทางโดยรถยนต์จากตัวเมืองกาญจนบุรีถึงบ้านอีต่องไปและกลับได้ภายในวันเดียว ตามเส้นทาง 3272 อ.ผาภูมิ-บ้านอีต่อง

บนเนินยอดเขาที่ตั้งหน่วยตชด. มีอาณาบริเวณไม่กว้างมากนัก และสามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้โดยรอบ มองเห็นไปยังแผ่นดินฝั่งประเทศพม่าซึ่งได้รับการบอกเล่าว่าหากท้องฟ้าเปิด อากาศแจ่มใส จะสามารถมองเห็นทะเลอันดามันได้อย่างชัดเจน

นอกจากนี้ได้มองเห็นเนินเสาธงที่เป็นเขตแดนไทย-พม่า

สถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อ มี"บ้านอีต่อง"เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาตะนาวศรี แปลว่าภูเขาแห่งเทพเจ้า

"เจดีย์โบอ่อง"เป็นเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์โบราณอายุกว่า 200 ปี มีบึงน้ำล้อมรอบ เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านมาช้านาน ชาวบ้านเชื่อกันว่าบึงแห่งนี้มีอาถรรพ์ ห้ามผู้หญิงข้าม หากฝ่าฝืนน้ำในบึงจะแห้ง และในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 ของทุกปีจะมีประชาชนทั่วสารทิศพากันไปนมัสการเจดีย์พระธาตุโบอ่อง

นอกจากนี้ยังมีน้ำตกที่สวยงามอีก 3 แห่ง มี"น้ำตกจ๊อกกระดิ่ง"ความสูง 30 เมตร เป็นลักษณะน้ำไหล ทิ้งตัวลงมาจากหน้าผา "น้ำตกเจ็ดมิตร"มีลักษณะเป็นน้ำไหลทิ้งตัวลงมาจากหน้าผา จำนวน 3 ชั้น และชั้นที่สูงที่สุดสูงประมาณ 70 เมตร มีลักษณะน้ำไหลลดหลั่นกันมา และ"น้ำตกผาแปร"มีลักษณะน้ำไหลลดหลั่นกันมา และมีน้ำไหลตลอดทั้งปี

สำหรับหน้าหนาวปีนี้ จังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปิล็อก จัดงาน "สัมผัสอากาศเย็น เด่นในตำนานเหมืองปิล็อก" ประจำปี 2551 ระหว่างวันที่ 30 ธ.ค.51- 4 ม.ค.52 ณ บ้านอีต่อง อ.ทองผาภูมิ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสอากาศเย็นและบริสุทธิ์แห่งหนึ่งของประเทศ

และมีโอกาสรู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ การผจญภัย รวมทั้งวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนบ้านอีต่องดั้งเดิม

ในงานยังมีการสาธิตการทำเหมืองแร่ การจัดนิทรรศการเหมืองแร่แบบภูมิปัญญาชาวบ้าน การแสดงละครพม่า การแสดงระบำเนปาล การรำตงประเพณีดั้งเดิมของชาวกระเหรี่ยง การประกวดธิดาสายหมอกนานาชาติ ชมตลาดชายแดนบ้านอีต่อง และเลือกซื้ออาหารทะเลจากฝั่งอันดามัน

หน้า 24
แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ข่าวสดรายวัน
881 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.98  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์