สัมผัสอากาศเย็นที่"ปิล็อก" ชมวัฒนธรรม"บ้านอีต่อง"
  ข่าวทั้งหมด
27 ธันวาคม 2551

       สัมผัสอากาศเย็นที่"ปิล็อก" ชมวัฒนธรรม"บ้านอีต่อง"

รายงานพิเศษ
สภาพภูมิประเทศเหมืองปิล็อก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน แนวเขาวางตัวในแนวทางทิศเหนือ-ใต้ เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาตะนาวศรี ความสูงของพื้นที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 100-1,249 เมตร จุดที่สูงที่สุดคือ"ยอดเขาช้างเผือก" ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตก สูงจากระดับน้ำทะเล 1,249 เมตร

จากการที่สภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน จึงเป็นต้นกำเนิดของลำห้วยต่าง ๆ เช่นห้วยเจ็ดมิตร ห้วยปากคอก ฯลฯ โดยไหลลงเขื่อนเขาแหลมและแม่น้ำแควน้อย จึงเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำแควน้อยด้วย

"เหมืองปิล๊อก" ชื่อปิล๊อกนี้เป็นที่รู้จักมักคุ้นของคนเหมืองแร่ทั่วไปว่าเป็นตำบลชายแดนไทย-พม่าที่อยู่บนเขาสูงกว่า 3,200 ฟุตจากระดับน้ำทะเลของเทือกเขาตะนาวศรี และเป็นแหล่งแร่ดีบุก วุลแฟรม อันอุดมอีกแหล่งหนึ่ง ตั้งอยู่ภายในเขตแดนไทยของจังหวัดกาญจนบุรี

เหมืองปิล๊อกนี้เป็นแหล่งแร่เปลือกดินที่ยังคลุมสายแร่อยู่จึงไม่มีการแผ่กว้างเป็นลานแร่ มีอยู่เพียง 3 แห่งหรือที่ยอดเขา 3 ลูก เรียกกันว่าเหมืองอีปู่, เหมืองผาแป และเหมืองอีต่อง ซึ่งเรียกรวม ๆ กันว่า หมู่เหมืองปิล๊อกเล่ากันว่าการเดินทางไปปิล๊อกสมัยก่อน ยากลำบากยิ่ง จากเมืองกาญจนบุรีจะต้องเดินทางโดยเรือยนต์เครื่องเผาหัวที่เรียกกันว่า เรือตุ๊กตุ๊ก ใช้เวลา 6 คืน 7 วันจึงจะถึงตำบลท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จากท่าขนุนต้องเดินเท้าใช้เกวียนขนสัมภาระอีก 3 วัน 3 คืน

แต่ปัจจุบันเดินทางโดยรถยนต์จากตัวเมืองกาญจนบุรีถึงบ้านอีต่องไปและกลับได้ภายในวันเดียว ตามเส้นทาง 3272 อ.ผาภูมิ-บ้านอีต่อง

บนเนินยอดเขาที่ตั้งหน่วยตชด. มีอาณาบริเวณไม่กว้างมากนัก และสามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้โดยรอบ มองเห็นไปยังแผ่นดินฝั่งประเทศพม่าซึ่งได้รับการบอกเล่าว่าหากท้องฟ้าเปิด อากาศแจ่มใส จะสามารถมองเห็นทะเลอันดามันได้อย่างชัดเจน

นอกจากนี้ได้มองเห็นเนินเสาธงที่เป็นเขตแดนไทย-พม่า

สถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อ มี"บ้านอีต่อง"เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาตะนาวศรี แปลว่าภูเขาแห่งเทพเจ้า

"เจดีย์โบอ่อง"เป็นเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์โบราณอายุกว่า 200 ปี มีบึงน้ำล้อมรอบ เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านมาช้านาน ชาวบ้านเชื่อกันว่าบึงแห่งนี้มีอาถรรพ์ ห้ามผู้หญิงข้าม หากฝ่าฝืนน้ำในบึงจะแห้ง และในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 ของทุกปีจะมีประชาชนทั่วสารทิศพากันไปนมัสการเจดีย์พระธาตุโบอ่อง

นอกจากนี้ยังมีน้ำตกที่สวยงามอีก 3 แห่ง มี"น้ำตกจ๊อกกระดิ่ง"ความสูง 30 เมตร เป็นลักษณะน้ำไหล ทิ้งตัวลงมาจากหน้าผา "น้ำตกเจ็ดมิตร"มีลักษณะเป็นน้ำไหลทิ้งตัวลงมาจากหน้าผา จำนวน 3 ชั้น และชั้นที่สูงที่สุดสูงประมาณ 70 เมตร มีลักษณะน้ำไหลลดหลั่นกันมา และ"น้ำตกผาแปร"มีลักษณะน้ำไหลลดหลั่นกันมา และมีน้ำไหลตลอดทั้งปี

สำหรับหน้าหนาวปีนี้ จังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปิล็อก จัดงาน "สัมผัสอากาศเย็น เด่นในตำนานเหมืองปิล็อก" ประจำปี 2551 ระหว่างวันที่ 30 ธ.ค.51- 4 ม.ค.52 ณ บ้านอีต่อง อ.ทองผาภูมิ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสอากาศเย็นและบริสุทธิ์แห่งหนึ่งของประเทศ

และมีโอกาสรู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ การผจญภัย รวมทั้งวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนบ้านอีต่องดั้งเดิม

ในงานยังมีการสาธิตการทำเหมืองแร่ การจัดนิทรรศการเหมืองแร่แบบภูมิปัญญาชาวบ้าน การแสดงละครพม่า การแสดงระบำเนปาล การรำตงประเพณีดั้งเดิมของชาวกระเหรี่ยง การประกวดธิดาสายหมอกนานาชาติ ชมตลาดชายแดนบ้านอีต่อง และเลือกซื้ออาหารทะเลจากฝั่งอันดามัน

หน้า 24
แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ข่าวสดรายวัน
283 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.57  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์