วาเลนไทน์ สไตล์ WOW WOW ที่ร้อยเอ็ด
  ข่าวทั้งหมด
14 กุมภาพันธ์ 2563

      

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.30 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมความรักและความสัมพันธ์ ในโครงการ “วาเลนไทน์ สไตล์ WOW WOW” ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด โดยมีนายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายปัญญา ศาสตร์ตรา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด นางยุวดี แจ้งกร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ตลอดจนผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมจำนวนมากรมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การที่คนสองคนได้มาพบกัน ถือเป็นพรหมลิขิตและวาสนาต่อกัน แต่การที่จะครองรักครองเรือนให้ยั่งยืนต่อไปตราบนานเท่านาน ต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ ความรัก ความเข้าอกเข้าใจ ความใส่ใจ และยอมรับในกันและกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแน่นอนว่า ศาสตร์หนึ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมนุษย์โดยตลอดทั้งช่วงชีวิตของคนทุกคน ก็คือเรื่องของวิทยาศาสตร์ และด้วยความตั้งใจของตนเอง ที่ต้องการจะปลุกและฟื้นฟูความมีชีวิตชีวา ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ทั้ง 20 แห่ง ในสังกัดสำนักงาน กศน. ที่อยู่ในการกำกับดูแล ตั้งแต่ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต จังหวัดปทุมธานี เมื่อมารับตำแหน่งใหม่ ๆ จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นหนึ่งของแนวทางการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ ตามนโยบาย กศน. WOW WOW เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ของเด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ ให้ได้รับประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาตนเองสู่การเป็นคนไทยในศตวรรษที่ 21การจัดกิจกรรมส่งเสริมความรักและความสัมพันธ์ในครอบครัว (วาเลนไทน์ สไตล์ ว้าว ว้าว) ในวันสำคัญของความรักในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการแสดงออกซึ่งความรักตามแบบแผนประเพณีไทยและถูกต้องตามกฎหมาย ส่งเสริมความรักของสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสังคม แต่มีความสำคัญต่อการวางรากฐานที่ดีต่อสังคมไทยของเรา ทั้งยังเป็นการสร้างความสิริมงคลของการเริ่มต้นใช้ชีวิตคู่ ซึ่งบางคู่อาจครองรักกันมานานหลายสิบปี ก็จะได้ใช้โอกาสนี้แสดงความรักที่ยืนยาวต่อคู่ของตน, หรือคู่หนุ่มสาวในยุค 4.0 ที่ต้องการมุมมองและภาพในการจดทะเบียนที่ทันสมัยมากขึ้น สอดรับกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไป และบางคู่ที่อยู่ด้วยกันมาจนมีพยานรักแล้ว ก็สามารถใช้โอกาสนี้เติมเต็มความหมายของการเป็นครอบครัวได้เช่นกัน ซึ่งศูนย์วิทยาศาตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ถือเป็นสถานที่ที่เหมาะสมกับการกิจกรรมครั้งนี้ในทุกมิติ เพราะมิเป็นเพียงศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมภาคอีสานและภูมิปัญญา ให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชน ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และยโสธร ตลอดจนประชาชนจากทั่วประเทศ โดยมีเนื้อที่ 115 ไร่ ประกอบด้วยอาคารต่าง ๆ ที่ได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตคนอีสานด้วย"ขอแสดงความยินดีกับคู่รัก ที่เข้าร่วมกิจกรรมจดทะเบียนสมรส และคู่รัก คู่สมรสในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้ง 101 คู่ และขอให้จับมือกันไว้ตลอดไป ให้นึกถึงความรักที่มีให้กันตั้งแต่วันแรกทั้งในยามสุขและทุกข์ หากวันใดที่อ่อนล้า มือคู่นี้จะได้ประคองให้หัวใจของคนทั้งสองคน ให้ผ่านพ้นไปได้อย่างราบรื่นตราบที่เรายังมีกันและกัน เช่นเดียวกับรัฐมนตรีคนนี้ ที่ให้ความสำคัญกับครอบครัวเป็นอันดับแรก และก็ถือเป็นความโชคดีที่ได้คู่ครองที่ดี มีความเข้าใจ และใส่ใจซึ่งกันและกันมาจนถึงทุกวันนี้ เพราะเชื่อเสมอว่า ไม่มีใครที่จะเข้าใจ และพร้อมจะให้ความรักกับเราได้เท่าคนในครอบครัว

ดังนั้น ขอให้ทุกครอบครัวรักกันเหมือนวันแรกที่พบกัน จับมือและดูแลกันตลอดไป ซึ่งครูพี่โอ๊ะก็จะมีแต่ความปรารถนาดีให้กับทุกคน และพร้อมจะจับมือทุกคน เพื่อนำพาการศึกษาเรียนรู้สู่ประชาชนอันเป็นที่รัก ให้เจริญก้าวหน้าสู่จุดหมายที่เราหวังไว้ร่วมกัน และในโอกาสนี้ ขอแสดงความขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนและมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็น อำเภอธวัชบุรี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ธนาคารออมสิน สาขาร้อยเอ็ด เป็นต้น” รมช.ศึกษาธิการ กล่าวนางตติยา ใจบุญ รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา สำนักงาน กศน. กล่าวรายงานตอนหนึ่งว่า สถาบันครอบครัว เป็นสถาบันพื้นฐานหน่วยเล็กที่สุดของสังคม แต่มีความสำคัญอย่างมากต่อการเพาะบ่มคนให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะในวัยเด็ก ที่จะเติบใหญ่เป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนประเทศในอนาคต และสอดรับกับนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด จึงกำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมความรักและความสัมพันธ์ในครอบครัว (วาเลนไทน์ สไตล์ ว้าว ว้าว) ในวันสำคัญของความรักในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการแสดงออกซึ่งความรักของฝ่ายชายที่มีต่อฝ่ายหญิง ตามแบบแผนประเพณีและกฎหมาย ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลของการเริ่มต้นใช้ชีวิตคู่ โดยมีคู่รักเข้าร่วมกิจกรรมจดทะเบียนสมรส และคู่รัก คู่สมรสในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมจำนวน 101 คู่ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสวนาหลักคิดเสริมสร้างครอบครัวให้เข้มแข็ง และแลกเปลี่ยนแนวคิดการครองรักจากครอบครัวตัวอย่าง เพื่อเป็นแนวทางในการครองรักครองเรือนแก่คู่สมรส พิธีจดทะเบียนสมรส พิธีบายศรีสู่ขวัญ กิจกรรมไปรษณีย์สื่อรัก และถ่ายภาพคู่รักสานสัมพันธ์ ด้วย

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ประกาศจัดตั้งเป็นสถานศึกษา เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2550 บนเนื้อที่ 115 ไร่ โดยอาคารต่าง ๆ ได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตคนอีสาน แบ่งเป็น อาคารนิทรรศการ ท้องฟ้าจำลอง หอประชุม อาคารปฏิบัติการสื่อ และอาคารพลังงานทดแทน มีผู้บริหารและบุคลากร รวม 59 คน (ส่วนใหญ่เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 48 คน) มีหน้าที่ให้บริการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวัฒนธรรม แก่เด็ก เยาวชน ประชาชน ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และยโสธร ตลอดจนประชาชนจากทั่วประเทศ

โดยผลการดำเนินงานในปี 2562 มีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับบริการใน 5 กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 342,770 คน ซึ่งมีการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการมากที่สุด 1.3 แสนคน ท้องฟ้าจำลอง 95,816 คน บริการวิชาการ 66,701 คน และกิจกรรมการศึกษา 42,664 คน ตามลำดับ นอกจากนี้ ยังมีผลงานและได้รับรางวัลที่น่าภาคภูมิใจ อาทิ รางวัลผู้บริหารสถานศึกษา ดีเด่น ปี 2559, รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 11 ประเภท แหล่งท่องเที่ยวนันทนาการ เพื่อการเรียนรู้ยอดเยี่ยม ปี 2560 และปี 2562, รางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประเภท พิพิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
14/2/2563


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว
268 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.01  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์