ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์) ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
  ข่าวทั้งหมด
12 กุมภาพันธ์ 2563

      

          เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 09.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และนายธันญ์สุธี ภัคธารีรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดนครพนม บุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.11 และคณะศึกษานิเทศก์จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม สังกัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมี ผศ.ดร.พันตรี โคมพิทยา ผู้อำนวยการวิทยาลัยธาตุพนม คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ

          วิทยาลัยธาตุพนม เปิดสอนในระดับอาชีวศึกษาถึงระดับปริญญาตรี มีนักเรียนทั้งหมด 1,148 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 70 คน จัดการเรียนการสอนการปฏิบัติเพื่อฝึกทักษะสู่การปฏิบัติงานจริงในอนาคต นักศึกษาได้ฝึกกระบวนการคิดและสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาสร้างสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และเอื้ออำนวยความสะดวกต่อการดำรงชีวิตของคนในปัจจุบัน โดยนำวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต เป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีในท้องถิ่น และได้จัดการศึกษาระบบทวิภาคีโดยความร่วมมือกับสถานประกอบการซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศ เช่น บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (BJC)  บริษัท อาร์ วี ตอนเน็กซ์ จำกัด เป็นต้น ซึ่งผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาจากระบบทวิภาคีในปัจจุบันมีทำงาน 100%

          วิทยาลัยธาตุพนมได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์มากมาย ซึ่งควรได้รับการพัฒนาและต่อยอดเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เช่น

- เครื่องฝานกล้วยฉาบ สามารถลดเวลาในการฝานกล้วยด้วยแรงงานคนได้ 1-2 นาที

- เครื่องแกะและปลอกกลีบกระเทียม สามารถแกะและปลอกกลีบกระเทียมได้ไม่น้อยกว่า 25 กิโลกรัมต่อชั่วโมง

- รถสามล้อไฟฟ้า สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุเพื่อความปลอดภัย ช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางและหาเลี้ยงชีพ ลดภาระของครอบครัว

- เรือเก็บขยะควบคุมผ่านวิทยุ ช่วยกำจัดขยะในแม่น้ำลำคลองโดยไม่ต้องใช้กำลังคนมาก

- ตู้กลั่นเอทานอลพลังงานรังสีอาทิตย์แบบเทอร์โมไซฟอน เป็นเครื่องกลั่นเอทานอลที่ใช้พลังงานรังสีอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงาน ลดการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล และใช้วัตถุดิบจากการเกษตรมากลั่นเป็นเอทานอล ซึ่งสามารถนำมาทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เจลล้างมือ สเปรย์ไล่ยุง เป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์การเกษตรของเกษตรกร

ที่มา : สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุพจน์ มามีสุข
117 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.17  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์