สุดอลังการ 102 ปี การศึกษาเอกชน
  ข่าวทั้งหมด
8 กุมภาพันธ์ 2563

      

เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดงานวันการศึกษาเอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 (PRIVATE Education, Choice of the future) โดยมีนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศึกษาธิการ นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายธีรพงษ์ สารเสน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) นายศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมคณะกรรมการประสาน และส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ปส.กช.) นายพศชนก มังคละแสน ประธานสมาคม ปส.กช.จังหวัดอุดรธานี ตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน สมาคมการศึกษาเอกชน และนักเรียนนักศึกษา จากทั้ง 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความชื่นชมครูเอกชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกคน ที่ร่วมเหน็ดเหนื่อยไปกับครูพี่โอ๊ะ และกระทรวงศึกษาธิการ ในการช่วยแบ่งเบาการจัดการศึกษาของรัฐบาล โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ รวม 83 ราย ในครั้งนี้ ทั้งรางวัล “เข็มสดุดีทองคำ” จำนวน 3 ราย รางวัล “สดุดีครูเอกชน” จำนวน 20 ราย และรางวัล “ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น” จำนวน 34 ราย รวมทั้งรางวัลเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับการศึกษาเอกชน 26 ราย

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า นับว่าภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ให้กับประเทศไทยมาเป็นระยะเวลา กว่า 102 ปี และสร้างการศึกษา ตลอดจนผู้เรียนที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับและเป็นทางเลือกที่ดีอีกทางเลือกหนึ่ง "Choice For The Future" ของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และตัวเด็กเอง

ในนามรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ โดยรัฐมนตรีทั้ง 3 คน ให้ความสำคัญกับการศึกษาของชาติ และน้อมนำการพัฒนาคนตามพระราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนคู่ขนานกันไป เพราะถือว่าทั้งสองส่วนล้วนมีความสำคัญต่อการพัฒนาคนให้มีศักยภาพในการแข่งขัน มีคุณธรรมมีจริยธรรม และมีความพร้อมอย่างสมบูรณ์สู่ศตวรรษที่ 21 ทั้งจากการกล่าวต้อนรับ ทำให้เห็นถึงศักยภาพของจังหวัดอุดรธานีในทุกมิติ ที่มีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งถือเป็นความโชคดีของคนจังหวัดอุดรธานีอย่างยิ่ง

"ท้ายสุดนี้ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติทุกคน และขอขอบคุณสำหรับความเสียสละ และทุ่มเทอุทิศตน เพื่อพัฒนางานการศึกษาเอกชนไปด้วยกัน ซึ่งคงจะทราบกันดีแล้วว่า รัฐมนตรีคนนี้ให้ความสำคัญกับขวัญกำลังใจของครูและบุคลากร นักเรียนนักศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน พร้อมขอยืนยันว่า มีสิ่งใดที่ทำให้ได้ จะพยายามทำให้อย่างเต็มที่ พร้อมเปิดโอกาสให้ทุกคน ได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อกังวลใจต่าง ๆ รัฐมนตรีคนนี้รับฟังเสมอ ขอเพียงส่งเสียงมาถึงกัน ในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อต้องการพัฒนาขวัญกำลังใจของทุกคนเสมอ และจับมือเดินหน้าทลายทุกข้อจำกัด เพื่อพัฒนาการศึกษาให้ก้าวไกลสู่อนาคต โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ขอเพียงแค่รอยยิ้ม เสียงปรบมือ หรืออ้อมกอดทุกกอด ที่ได้รับเมื่อเจอกันในที่ต่าง ๆ เป็นสิ่งตอบแทนในความตั้งใจ ทุ่มเท ในการทำงานกับครูพี่โอ๊ะตลอดไป ก็เพียงพอแล้ว" รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวตอนหนึ่งว่า จังหวัดอุดรธานี ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในทุกระดับทุกประเภท ภายใต้แนวคิด เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ในทุกมิติ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา ตลอดจนการศึกษาเพื่อการมีอาชีพ และมีงานทำของประชาชน โดยเฉพาะการจัดการศึกษาเอกชน ของสถานศึกษาทั้ง 60 แห่งของจังหวัด ซึ่งมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการศึกษาประเภทอื่น เพราะมีส่วนช่วยพัฒนาคนอุดรธานี ไปเป็นกำลังคนในการพัฒนาชุมชน พื้นที่ จังหวัด และภูมิภาคนี้ต่อไป ให้สมกับที่จังหวัดอุดรธานี "เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน" อย่างยั่งยืน

งานวันการศึกษาเอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 กำหนดจัดระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยมีผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา สมาคมและเครือข่ายการจัดการศึกษาเอกชน ผู้ปกครอง และประชาชนที่สนใจจาก 20 จังหวัด ของภูมิภาคนี้เข้าร่วม ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุบลราชธานี รวมทั้งอุดรธานี

กิจกรรมภายในงานที่น่าสนใจ ประกอบด้วย การบรรยายทางวิชาการ การประกวดนวัตกรรมด้านการวิจัยของครู และผู้บริหาร การจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมรูปแบบมีชีวิต และการจัดการแข่งขัน “ทักษะวิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียนโรงเรียนเอกชน ระดับชาติ” ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2562 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพที่เป็นเลิศ ด้านศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ตลอดจนเผยแพร่ผลงานของสถานศึกษา และผลการเรียนรู้ของนักเรียนให้ปรากฏต่อสาธารณชน สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความสามัคคี ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนความเข้าใจอันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน และระหว่างนักเรียนเอกชนด้วยกัน

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
8/2/2563


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: อิทธิพล รุ่งก่อน
191 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.12  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์