ครูตั้น ลงพื้นที่ร้อยเอ็ด
  ข่าวทั้งหมด
31 มกราคม 2563

      

เมื่อวันศุก​ร์ที่​ 31 มกราคม​ 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ​ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา และเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

- ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านไก่ป่า โรงเรียนบ้านมะอึ โรงเรียนบ้านธาตุประทับ โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ และโรงเรียนบ้านดงบ้านนาประชาสรรค์ อำเภอธวัชบุรี

การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดในครั้งนี้ ทำให้ได้เห็นสภาพการจัดการศึกษา​ที่แท้จริง โดยโรงเรียนเหล่านี้ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสนามบินและแหล่งชุมชน แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเป็นสิ่งที่กระทรวง​ศึกษา​ธิการต้องเร่งปรับปรุงและพัฒนา ภายใต้ข้อจำกัดด้านต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม กระทรวง​ศึกษาธิการ​ในฐานะหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ จะปล่อยให้เกิดความเหลื่อมล้ำต่อไปเช่นนี้ไม่ได้ เพราะจะเป็นอุปสรรคที่ทำให้เด็กไม่ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ

สิ่งสำคัญที่สุด คือ การวางแผนและการบริหารจัดการของกระทรวงศึกษาธิการ​ ที่ต้องสร้างการรับรู้และพูดคุยกับคนในพื้นที่ให้เข้าใจถึงความจำเป็นในการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีครูสอนไม่ครบชั้น ขาดอุปกรณ์​การเรียนการสอน ทำให้เด็กไม่ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เป็นต้น ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ​ต้องเร่งดำเนินการ โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ และผู้อำนวยการโรงเรียน พูดคุยหารือในบริบทของพื้นที่นั้น ๆ เป็นตัวตั้ง มิใช่ปัจจัยด้านตัวเลขเท่านั้น ตลอดจนกล้าตัดสินใจร่วมกัน

ทั้งนี้ โรงเรียนบ้านไก่ป่า มีครู 2 คน นักเรียน 35 คน จัดการศึกษาระดับอนุบาล-ประถมศึกษา, โรงเรียนบ้านมะอึ มีครู 9 คน นักเรียน 122 คน เปิดสอนชั้นอนุบาล-ประถมศึกษา, โรงเรียนบ้านธาตุประทับ มีครู 3 คน นักเรียน 25 คน จัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาล-ประถมศึกษา, โรงเรียนบ้านยางกู่ มีครู 8 คน นักเรียน 90 คน จัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล-มัธยมศึกษา​ปีที่ 3 และโรงเรียนบ้านดงบ้านนาประชาสรรค์ มีครู 3 คน เด็ก 40 คน เปิดสอนระดับอนุบาล-ประถมศึกษา

- ประธานเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

รมว.ศึกษาธิการ​ กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในครั้งนี้ และขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและครู ที่จัดกิจกรรมช่วยพัฒนาทักษะอาชีพ ให้นักศึกษาก้าวสู่มาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง กระทรวงศึกษาธิการ​มีความตั้งใจที่จะพัฒนาการอาชีวศึกษา ให้มีความเข้มแข็ง เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ แม้ว่าที่ผ่านมาจะดำเนินการได้ดีระดับหนึ่ง แต่วันนี้ประเทศต้องการความสามารถของเด็กอาชีวะเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ประเทศยืนหยัดเป็นผู้นำในอาเซียน เอเชีย และสามารถเเข่งขันในระดับโลกได้

จึงขอฝากให้ผู้บริหารและครูสถาบันอาชีวศึกษา ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดยกระทรวงศึกษาธิการ​พร้อมปรับแนวทางการทำงาน เพื่อปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์การเรียนอาชีวศึกษา​ให้มีความทันสมัย นำประโยชน์ของเด็กเป็นที่ตั้ง ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า ซึ่งเชื่อว่าหากมีการวางแผนที่ดี รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ก็จะสามารถพัฒนาการอาชีวศึกษา​ได้อย่างจริงจังและยั่งยืน

อรพรรณ ฤทธิ์​มั่น​: สรุป​
นวรัตน์​ ราม​สูต​: เรียบเรียง​
ยุทธ​พงศ์​ เลือก​กลั่น​ดี​: ถ่ายภาพ​
กลุ่ม​ประชา​สัมพันธ์​ สร.: รายงาน​
1/2/2563


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
231 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.09  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์