เสมา1 จับมือออสเตรเลีย
  ข่าวทั้งหมด
27 มกราคม 2563

      

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มกราคม​ 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ ให้การต้อนรับและหารือกับ H.E. Mr. Allan James McKinnon เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย โดยมีนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ​ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือ ณ ห้องดำรงราชานุภาพ กระทรวง​ศึกษาธิการ

รมว.ศึกษาธิการ​ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางในการพัฒนาการศึกษาหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยกระดับการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน​เศรษฐกิจ​ของประเทศ โดยจะมีการพัฒนาทั้งในด้านหลักสูตรการเรียนการสอน การฝึกอบรม ตลอดจนการวัดผลและประเมินผล พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศอาชีวศึกษา​ (Excellent Center) ในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ และสอดคล้องกับ 10 อุตสาหกรรมหลัก โดยเริ่มดำเนินการในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ​ภาคตะวันออก กระทรวงศึกษาธิการ​จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาความร่วมมือกับนานาประเทศ รวมถึงหน่วยงานของออสเตรเลีย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสนับสนุนความร่วมมือในด้านต่าง ๆ อาทิ การจัดส่งผู้เชี่ยวชาญมายังประเทศไทย การฝึกอบรมครูและนักเรียนนักศึกษา การสนับสนุนอุปกรณ์​และเครื่องมือ เป็นต้น

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ​มีนโยบายสำคัญ ในการปฏิรูปและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย โดยคาดหวังว่าจะสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับครูและนักเรียนในทุกระดับชั้นทั่วประเทศ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ​จะพิจารณาการสนับสนุนงบประมาณให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา เพื่อให้การใช้งบประมาณเกิดความคุ้มค่าที่สุด ตลอดจนยินดีที่จะขยายผลความร่วมมือกับหน่วยงานของออสเตรเลีย เพื่อร่วมกันพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับการศึกษาไทย

H.E. Mr. Allan James McKinnon เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย กล่าวว่า ประเทศไทยและออสเตรเลียมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และมีความร่วมมือด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง อาทิ ความร่วมมือด้านอาชีวศึกษา, การฝึกอบรมครูและพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ให้กับนักเรียน, ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาของทั้งสองประเทศ, ความร่วมมือกับภาคเอกชนและสภาหอการค้าออสเตรเลีย เป็นต้น โดยออสเตรเลียยินดีที่จะสานต่อและขยายความร่วมมือด้านการศึกษาตามแผนโคลัมโบฉบับใหม่ (New Colombo Plan) อีกทั้ง จะประสานงานกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานของออสเตรเลีย เพื่อสนับสนุนความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษากับประเทศไทย ทั้งนี้ ขอขอบคุณ รมว.ศึกษาธิการ​ ที่ห่วงใยสถานการณ์​ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในออสเตรเลียด้วย

อรพรรณ​ ฤทธิ์​มั่น​: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ยุทธ​พงศ์​ เลือก​กลั่น​ดี​: ถ่ายภาพ
กลุ่ม​ประชา​สัมพันธ์​ สร.: รายงาน
28/1/2563


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
195 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.15  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์