"ครูดีในดวงใจ"
  ข่าวทั้งหมด
24 ธันวาคม 2551

      

สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการจัดทำหนังสือ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 6 พ.ศ.2551 .

ดร.ปัญญา แก้วกียูร ผอ.สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. เปิดเผยว่า สพฐ.ได้จัดให้มีโครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 6 พ.ศ.2552 เพื่อสรรหาและคัดเลือกครูสายงานการสอน ผู้เป็นที่ศรัทธายกย่องยอมรับของนักเรียน เพื่อนครูและสังคม โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ครูดีในดวงใจ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ช่วงชั้นละ 1 คและครูผู้สนปฐมวัย 1 คน รวมสพท.ละ 5 คน และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 5 คน จำนวนทั้งสิ้น 930 คน ระดับสพฐ. สพท.ละ 1 คน สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 คน รวม 186 คน ทั้งนี้ นังสือ "ครูดีในดวงใจ" ปี 2552 จะได้จัดพิมพ์ จำนวน 5,000 เล่ม สี่สีกระดาษอาร์ต เพื่อเผยแพร่ในวันครู 16 มกราคม 2552 ณ คุรุสภา กทม.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สพฐ.
186 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.48  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์