“อุ้มผางวิทยาคม” คว้าโรงเรียนธนาคารดีเด่น ธ.ก.ส.ระดับประเทศปี 62
  ข่าวทั้งหมด
23 มกราคม 2563

      

 

รับรางวัลเงินแสน ประกวดโรงเรียนธนาคารดีเด่น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการออมอย่างสม่ำเสมอ รู้จักคิด-ทำงานร่วมกับคนอื่นอย่างสร้างสรรค์ สร้างนิสัยความรับผิดชอบ

 

       โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม อ.อุ้มผาง จ.ตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล 100,000 บาท ในการประกวดโรงเรียนธนาคารดีเด่น ธ.ก.ส. ระดับประเทศ ประจำปี 2562 ซึ่งโครงการนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการออมอย่างสม่ำเสมอ รู้จักคิดและทำงานกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมลักษณะนิสัยความรับผิดชอบให้กับนักเรียน

 

 

       โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม เป็นโรงเรียนธนาคารที่ก่อตั้งแห่งแรกของจังหวัดตาก เปิดทำการเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2552 ภายใต้การสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยมีสาขาอุ้มผาง เป็นสาขาที่คอยดูแลตลอดระยะเวลา 9 ปี  โรงเรียนธนาคารอุ้มผางวิทยาคมเปิดให้บริการฝาก-ถอน ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในเวลา 16.00–17.00 น.โดยยอดเงินฝากปัจจุบัน 6,272,280 บาท จำนวนบัญชีทั้งหมด 2,051 บัญชี นอกจากนี้ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการออม อาทิ กิจกรรม ธ.ก.ส. Got Talent, ธ.ก.ส. Mask Singer, กิจกรรมฝากเงินก่อนนอน, กิจกรรมฝากเงินก่อนนอน, ส่งเสริมการออมในวันพิเศษ และกิจกรรมส่งเสริมหารายได้ระหว่างเรียน ปลุกฝังค่านิยมออมเงิน “เก่ง กาจ ฉลาด ออม” ให้นักเรียนมีทักษะด้านการเรียนและทักษะชีวิต กล้าการกิจคิดรอบคอบ ควบคู่กับการรู้ใช้ รู้เก็บ รู้ตรึกตรอง และออมเงินทองสินทรัพย์เป็นเนืองนิตย์

 

 

       สำหรับทีมโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ประกอบด้วยนักเรียน 9 คน ได้แก่ น.ส.ศุภิสรา วงศ์กวินวิวัฒน์, น.ส.จิระวดี เสริมสิริพร, น.ส.วันเพ็ญ ธนินเกษมสุข, น.ส.ธีรพร บุปผาอมรศรี, น.ส.เสาวนี กรึงไกร, น.ส.ธิดารัตน์ ตระการตระกูล, นายณัฐพล กานดา, น.ส.อภิญญา กมลปราณี, น.ส.จวีวรรณ ตระการกิจเกษตร และครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุม 3 คน ได้แก่ น.ส.ดาหวัน บุญตาเห็น, น.ส.สุนิสา อุดเป็งเครือ,น.ส.วราภรณ์ พรหมรักษา

 

 

 

 

ที่มา : สยามรัฐ


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กิตตินันท์ แก้วเสน
326 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.19  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์