เด็กไทยผงาด! คว้าเหรียญทองคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับโลก
  ข่าวทั้งหมด
9 มกราคม 2563

      

          วันที่ 9 มกราคม 2563 ดร.สุวิทย์ วงษาไฮ. ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองร้อยเอ็ด พร้อมกับคณะครูโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ร่วมแสดงความยินดีกับ2นักเรียนเก่งที่คว้ารางวัล เหรียญทองคณิตศาสตร์โอลิมปิก  ทั้งนี้ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดได้นำนักเรียนเข้าร่วมทำการแข่งขัน World International Mathematical Olympiad ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้รับรางวัลเหรียญทองคณิตศาสตร์โอลิมปิก โดยมีรายชื่อ ดังนี้

1. ด.ญ. พิรานันท์ เฉตระการ น้องหนูดี ป.2/11 รร. อนุบาลร้อยเอ็ด รางวัลเหรียญทอง

2. ด.ช. ณธเดช สัจจะสนทิศ น้องยูไค ป.1/11 รางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกรายการ World International Mathematical Olympiad

          ซึ่งเป็นการรวมสุดยอดนักเรียนรางวัลเหรียญทองจาก 2 รายการใหญ่ ที่มีนักเรียนจาก 33 ประเทศเข้าร่วมสอบคัดเลือกใน 2 รายการ
1. การสอบแข่งขันรายการ Thailand International Mathematical Olympiad (TIMO) ซึ่งจัดการแข่งขันขึ้นเมื่อวันที่ 5-8 เมษายน 2562 ณ จังหวัด ภูเก็ต มีนักเรียนเข้าแข่งขันทั้งสิ้น 1,700 คน
2. การสอบแข่งขันรายการ Hong Kong International Mathematical Olympiad (HKIMO)ซึ่งจัดการแข่งขันขึ้นเมื่อวันที่ 29 สค-2 กย 2562 ณ เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน มีนักเรียนเข้าแข่งขันทั้งสิ้นกว่า 3,000 คน เฉพาะนักเรียนที่สอบได้รางวัลเหรียญทองจากทั้งสองรายการข้างต้น จึงจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน World International Mathematical Olympiad ในครั้งนี้

          ดังนั้น WIMO จึงเป็นการแข่งขันรายการสุดยอดแห่งปีของนักเรียนคณิตศาสตร์เหรียญทองจากทั่วโลก ซึ่งใน WIMO2019 ณ กรุงโตเกียว ซึ่งในครั้งนี้ ได้มีนักเรียนคณิตศาสตร์เหรียญทองทั้งหมด 167 คน จาก 12 ประเทศดังนี้ Team Australia, Team Bulgaria, Team Hong Kong, Team India, Team Indonesia, Team Malaysia, Team Myanmar, Team Philippines, Team Sri Lanka, Team Thailand, Team Ukraine, Team Singapore

          สำหรับ ผลการสอบแข่งขัน ทีมนักเรียนเหรียญทองจากประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันทั้งทั้งสิ้น 48 คน และสามารถคว้ารางวัลมาได้ ดังนี้ เหรียญทอง (Gold ) 21 คน เหรียญเงิน (Silver) 11 คน เหรียญทองแดง (Bronze) 13 คน รางวัลชมเชย (Merit Award) 3 คน

          ดร.สุวิทย์ วงษาไฮ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองร้อยเอ็ด กล่าวว่า ในฐานะผู้บริหารโรงเรียนตัวแทนคณะครู/อาจารย์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทั้ง2คนด้วย ขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนทุกคนที่ไว้วางใจส่งบุตรหลานให้เราดูแลยืนยันผู้บริหารรวมถึงคณะครูอาจารย์จะทำหน้าที่อบรมสั่งสอนให้วิชาความรู้กับนักเรียนอย่างเต็มที่และเต็มกำลังความสามารถ


ที่มา : แนวหน้า


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุวิมล ผาบแก้ว
422 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.14  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์