เตรียมส่งเสริมภาษา ตปท.สามล้อ
  ข่าวทั้งหมด
4 มกราคม 2563

      

มาเมืองพิษณุโลกทั้งที ครูพี่โอ๊ะใช้เวลาทุกนาทีลุยทุกพื้นที่อย่างคุ้มค่าจริง ๆ ภายหลังเสร็จจากภารกิจติดตามความก้าวหน้าในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการยกระดับผู้เรียนเอกชนให้เข้าสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพและเท่าทันต่อโลกแล้ว ในช่วงค่ำของวันเสาร์ที่ 4 มกราคม 2563 ยังขึ้นรถสามล้อท่องทั่วเมือง หวังพบปะพูดคุยกับพี่น้องชาวสามล้อด้วยตนเอง เพื่อรับฟังความต้องการในการประกอบอาชีพ ความเป็นอยู่ และใช้เป็นข้อมูลเตรียมการส่งเสริมด้านภาษารองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น

รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า วันนี้ตั้งใจมาพบปะพูดคุยกับพี่น้องสามล้อ ซึ่งถือเป็นพาหนะประจำเมืองพิษณุโลก และเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยส่วนตัวชอบมารับฟังและมาให้เห็นของจริงด้วยตัวเอง เพื่อจะได้รับรู้ข้อมูลและความต้องการ ทั้งในด้านการทำมาหากิน และชีวิตความเป็นอยู่ ซึ่งที่นี่การปั่นสามล้อส่งนักท่องเที่ยวตามจุดต่าง ๆ ในตัวเมือง ถือเป็นอีกอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับจังหวัด และการบริการด้านการเดินทางที่สะดวกสบาย ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดและประเทศ แต่การจะไปสู่จุดนั้นได้ ก็ต้องมีการส่งเสริมศักยภาพด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศ ให้ผู้ที่ทำหน้าที่ให้บริการสามารถสื่อสารได้ สร้างความเข้าใจที่ตรงกัน เมื่อนั้นก็จะเกิดมิตรภาพและความประทับใจ ทำให้นักท่องเที่ยวต้องการกลับมาเที่ยวซ้ำ หรืออย่างน้อยก็จะไปบอกต่อเรื่องราวดี ๆ จากการมาเที่ยวครั้งนี้ให้ผู้อื่นได้รับรู้ เป็นการช่วยประชาสัมพันธ์อีกทางหนึ่งด้วยในส่วนของความต้องการฝึกภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาฝรั่งเศส รองรับนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสที่นิยมใช้บริการสามล้อมากที่สุด ได้มอบให้ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก สำรวจความต้องการพัฒนาด้านทักษะสื่อสารภาษาฝรั่งเศส เพื่อให้การสนับสนุนส่งเสริมอย่างถูกทิศทาง ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนผู้ปั่นสามล้อ รวม 16 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย ที่คอยให้บริการรับส่งนักท่องเที่ยวตามจุดต่าง ๆ อยู่บริเวณหน้าโรงแรมท็อปแลนด์ ตั้งแต่เวลา 19.00-24.00 น.ของทุกวัน

"จากการพูดคุยกับน้องสามล้อคนนึง พบว่า มีความภูมิใจในอาชีพปั่นสามล้อ เพราะเป็นอาชีพที่สุจริต ทั้งยังสามารถส่งตัวเองเรียนระดับปริญญาตรีได้ ซึ่งปัจจุบันกำลังเรียนอยู่ชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และเมื่อเรียนจบแล้ว ก็ต้องการจะเรียนต่อในสาขาที่สามารถไปเป็นครูได้ด้วย จึงได้ให้กำลังใจ พร้อมขอให้มุ่งมั่นเพื่อไปสู่จุดหมายของการเป็น "ครู" ให้ได้ ส่วนความต้องการฝึกสื่อสารภาษาฝรั่งเศส เพื่อคอยให้บริการและสื่อสารกับนักท่องเที่ยวนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างสำรวจข้อมูลความต้องการ และวางแนวทางร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคีเครือข่ายด้านภาษา เพื่อให้การส่งเสริมอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป" รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
5/12/2563


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: อิทธิพล รุ่งก่อน
181 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.00  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์