สพฐ.รับมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน ในโครงการ “KUBOTA ปันน้ำใจให้น้อง”
  ข่าวทั้งหมด
27 ธันวาคม 2562

      

          วันที่ 26 ธันวาคม 2562 นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีรับมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน ในโครงการ “KUBOTA ปันน้ำใจให้น้อง” จำนวน 5,000 ชุด โดยมีผู้แทนจากบริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด รวมถึงผู้อำนวยการสำนักต่างๆของ สพฐ. และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

          สำหรับโครงการ “KUBOTA ปันน้ำใจให้น้อง” เป็นกิจกรรมที่บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ร้านผู้แทนจำหน่ายทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกัน โดยการมอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กนักเรียนในช่วงกิจกรรมวันเด็ก ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี โดยร่วมกับร้านค้าผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้าทั่วประเทศในการจัดกิจกรรมส่งมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน ซึ่งตั้งแต่การจัดกิจกรรมใน 4 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯได้มอบกระเป๋าให้กับนักเรียนไปแล้วกว่า 295,000 คน

          นอกจากการร่วมกิจกรรมกับผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศแล้ว ในปี 2562 นี้ ทางบริษัทฯเล็งเห็นว่ากระทรวงศึกษาธิการเป็นองค์กรที่มีโรงเรียนในสังกัดอยู่ทั่วประเทศ ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ร่วมกันส่งมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนเช่นเดียวกับในปี 2561 ทางบริษัทฯจึงมีแผนที่จะมอบอุปกรณ์การเรียน จำนวนทั้งสิ้น 5,000 ชุด ให้กระทรวงศึกษาธิการนำไปมอบให้กับเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ เพื่อเป็นกำลังใจและสร้างโอกาสด้านการศึกษาที่ดีในอนาคตให้กับเยาวชน ซึ่งหลังจากรับมอบแล้ว สพฐ. จะดำเนินการจัดส่งอุปกรณ์การเรียนไปยังโรงเรียนพื้นที่เป้าหมายทั่วประเทศต่อไป


ที่มา : สพฐ.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุวิมล ผาบแก้ว
394 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์