ยกนิ้วให้!! นศ. ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ คว้า 2 รางวัล จากแอปฯหางานให้ผู้สูงอายุ-ผู้ต้องขัง
  ข่าวทั้งหมด
3 ธันวาคม 2562

      

          ยกนิ้วให้!! นศ. ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ คว้า 2 รางวัล จากแอปฯหางานให้ผู้สูงอายุ-ผู้ต้องขัง ใช้ข้อมูลเปิดของรัฐขับเคลื่อนสังคมให้ตรงจุดด้วยเทคโนโลยีในโครงการ DIA by DGA ปี 2019 พร้อมเผย 5 อันดับสายงานที่ต้องการแรงงานผู้สูงอายุมากที่สุด

          สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)หรือ DGA จัดโครงการประกวดนวัตกรรมข้อมูลเปิดภาครัฐ (Thailand Data Innovation Awards 2019, DIA by DGA) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐให้เกิดนวัตกรรมทางด้านข้อมูลเปิด พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และเพิ่มความสะดวกให้ประชาชนและภาคธุรกิจในการขอรับบริการจากทางรัฐ โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี งานนี้นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) คว้ามาได้ 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม J-Elder+ ในชื่อผลงาน J-Elder+ เป็นแอพพลิเคชั่นที่ออกแบบให้ผู้สูงอายุหางานได้ง่ายขึ้น ส่วน ทีมTrialation ได้รางวัลชมเชย จากผลงานแอพพลิเคชั่น Free man เป็นแอพพลิเคชั่นที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถว่าจ้างงานผู้ต้องขังได้

          นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายผลักดันให้ประเทศเป็นรัฐดิจิทัล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน จึงเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนสามารถใช้ประโยชน์จากชุดข้อมูลเปิดภาครัฐ ซึ่งเป็นข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อนำไปสร้างสรรค์ต่อยอดบริการระบบดิจิทัล ที่ก่อให้เกิดความสะดวกในการบริหารงานภาครัฐและการบริการสาธารณะ รวมถึงเกิดการทำงานที่เชื่อมโยง เป็นภาพลักษณ์ที่เปิดเผยและโปร่งใส

          “รัฐบาลจะเร่งส่งเสริมให้เกิดชุมชนผู้ใช้ข้อมูล (Data Community Engagement) ในทุกส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดบริการใหม่ที่ช่วยให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นบทบาทที่สำคัญของ DGA ได้ดำเนินการผลักดันให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาครัฐอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาให้เกิดระบบเศรษฐกิจใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล(Data-driven)ต่อไป” รองนายกรัฐมนตรีกล่าว

          นางสาวกัลยรัตน์ พิกุลน้อย (พลอย) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี(CIBA) มธบ. ตัวแทนทีมJ-Elder+ กล่าวว่า รู้สึกดีใจมากที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ส่วนทุนที่ได้รับวางแผนเก็บสำรองไว้เพื่อพัฒนาและต่อยอดผลงาน เพื่อให้เกิดธุรกิจจริงในอนาคต โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ระยะแรกจะนำไปทำแชทบอท เพื่อดูฐานข้อมูลผู้ใช้งานและสอนการใช้แอพพลิเคชั่นให้แก่ผู้สูงอายุ ระยะที่ 2 จะนำฐานข้อมูลต่างๆ มาสร้างแอพพลิชั่นให้ใช้งานได้จริงคาดว่าภายใน 5 ปี ทุกคนจะได้เห็นหน้าตาของแอพพลิเคชั่นดังกล่าว สำหรับแอพพลิเคชั่น J-Elder+ ได้พัฒนามาจากแอพพลิเคชั่น J-Elder เป็นแอพพลิเคชั่นที่ช่วยให้ผู้สูงอายุหางานตรงตามคุณสมบัติ โดยทางทีมงานได้เพิ่มการแก้ไขตัวอักษรที่มีขนาดเล็กให้ใหญ่ขึ้น และออกแบบหน้าจอให้ผู้ใช้งานใช้งานง่ายขึ้น นอกจากนี้ J-Elder+ ยังถูกออกแบบให้อยู่ในกลุ่มของสายงานของลูกจ้าง ซึ่งแตกต่างจาก J-Elder ที่สายงานจะอยู่ในหมวดของผู้นำหรือผู้บริหารเท่านั้น

          “อยากฝากถึงน้องๆที่กำลังก้าวเข้าสู่ Start Up ในระหว่างเรียนทาง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีหลักสูตรให้เรียนรู้ในด้านดังกล่าว ก่อนทำธุรกิจเราต้องรู้เทรนหรือความชอบของตนเองก่อน เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับเทรนของคนในสังคมว่าเข้ากันได้หรือไม่ อย่างไรก็ตามไม่อยากให้กลัวการเริ่มต้นธุรกิจ อยากให้มองให้เป็นโอกาสมากกว่า หากน้องๆ เริ่มต้นธุรกิจในขณะที่เรียนอยู่ จะประสบความสำเร็จเร็วขึ้น แต่ถ้าช่วงแรกไม่ประสบความสำเร็จ ก็ขอให้มีความตั้งใจจริง จะสามารถผ่านอุปสรรคไปได้แน่นอน”นางสาวกัลยรัตน์กล่าว

          นายญาณกร แจ่มนิยม (เซฟ) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน(CADT) มธบ.ตัวแทนทีม J-Elder+ กล่าวเสริมว่า ปัจจุบันสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ผู้สูงอายุที่ต้องการหางานทำ ทางทีมงานจึงได้นำข้อมูลตำแหน่งงานจากทางภาครัฐ มาจัดเป็น 5 อันดับสายงานที่ต้องการแรงงานผู้สูงอายุมากที่สุด ได้แก่ 1.งานด้านการผลิต 2.งานเสมียน 3.เจ้าหน้าที่สำนักงาน 4.งานด้านการประมง และ5.พนักงงานขาย ซึ่งเห็นได้ชัดว่าผู้ประกอบการต้องการแรงงานในกลุ่มดังกล่าวจำนวนมาก นอกจากนี้สถานประกอบการที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมงาน จะได้ Corporate Social Responsibility (CSR) หรือ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ที่ดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี นอกจากนี้ สามารถนำค่าจ้างจากผู้สูงอายุไปหักภาษีได้ถึง 2 เท่า ในส่วนของผู้สูงอายุจะได้คุณสมบัติพิเศษในด้านประสบการณ์การทำงาน

          “โครงการฯนี้ ทำให้เราได้เปิดประสบการณ์นอกรั้วมหาวิทยาลัยมากขึ้น ได้ก้าวสู่เวทีที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งทางทีมงานต้องขอบคุณผู้สนับสนุนโครงการฯและคณะอาจารย์จาก มธบ. ที่คอยให้คำปรึกษาทำให้ทีมของเราได้มีโอกาสมายืนอยู่จุดนี้” นายญาณกร กล่าว

          นางสาวสใบทิพย์ เทพเดช นักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิทยาลัย CIBA มธบ.ตัวแทนทีม Trialation กล่าวว่า แนวคิดในการสร้างแอพพลิเคชั่นเว็บไซด์ FREE MANN หรือแอพพลิเคชั่นจัดหางานให้กับผู้ต้องขัง ได้แนวคิดมาจากโครงการที่รัฐบาลและกรมราชทัณฑ์จัดตั้งขึ้น คือ “โครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง” เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีและใกล้พ้นโทษ สามารถออกไปทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำได้ สำหรับจุดเด่นของแอพพลิเคชั่นนี้ จะช่วยให้ผู้ประกอบการกำหนดคุณสมบัติและจำนวนผู้ต้องขังที่ต้องการจะว่าจ้างได้ โดยยื่นความจำนงผ่านแอพพลิเคชั่น ระบบจะแสดงรหัสของผู้ต้องขังที่ตรงตามคุณสมบัติหรือใกล้เคียงมากที่สุด เมื่อกดเลือกรหัสของผู้ต้องขังแล้วต้องรอการอนุมัติจากกรมราชทัณฑ์ ส่วนข้อดีของการใช้แอพพลิเคชั่นดังกล่าว ช่วยลดความซ้ำซ้อนของเอกสารและประหยัดเวลาในการยื่นเอกสาร เพราะสามารถยื่นเอกสารผ่านแอพพลิเคชั่นได้ นอกจากนี้แอพพลิเคชั่น ยังมีจุดเด่นด้านความน่าเชื่อถือเพราะเราทำงานร่วมกับกรมราชทัณฑ์

          “ปัจจุบันไทยมีผู้ต้องขังชั้นกลางและชั้นเยี่ยมประมาณ 200,000 คน ที่ได้รับการฝึกทักษะทางด้านอาชีพจากกรมแรงงาน หากกลุ่มผู้ต้องขังเหล่านี้ ได้รับโอกาสในการทำงาน เชื่อว่าจะไม่กลับไปทำผิดซ้ำ เพราะมีอาชีพรองรับที่สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ ซึ่งสอดคล้องกับโครงการคืน “คนดีสู่สังคม” ของกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม(ยธ.)” นางสาวสใบทิพย์กล่าว

          ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู รองอธิการบดีสายงานภาคีสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า นับเป็นความภูมิใจของมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาของเราสามารถคว้ามาได้ถึง 2 รางวัล และเป็นสิ่งที่ตอกย้ำความเป็น StartUp University ซึ่งเราเน้นสร้างทักษะความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา ภายใต้โครงการ Capstone Project ซึ่งเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกแก้ไขโจทย์จริงจากความต้องการของภาคธุรกิจ กระตุ้นให้พัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้ ทั้งยังฝึกการทำงานร่วมกันเป็นทีมกับสมาชิกที่มีพื้นฐานความรู้ที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน โดยที่ธุรกิจบัณฑิตย์เน้นการจัดกระบวนเรียนรู้ที่เน้นการผลิตบัณฑิตให้ คิดเป็น ทำเป็นและสร้างผลงานที่ดีได้ เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ในโลกแห่งการทำงานจริง


ที่มา : สยามรัฐ


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุวิมล ผาบแก้ว
139 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.09  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์