สพฐ.จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69
  ข่าวทั้งหมด
2 ธันวาคม 2562

      

          วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) ร่วมรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ทีวี ช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30 ตอน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 นายวัลลพ กล่าวว่า “..สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

          โดยกำหนดจัดใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลางและตะวันออก จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 7-9 ธันวาคม 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 12-14 ธันวาคม 2562 ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย วันที่ 21-23 ธันวาคม 2562 และภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 6-8 มกราคม 2563 เพื่อให้นักเรียน ครู อาจารย์ รวมถึงประชาชนในพื้นที่ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง โดย สพฐ. คาดหวังว่ากิจกรรมที่จัดในทุกกลุ่มสาระจะทำให้นักเรียนพัฒนาได้มากยิ่งขึ้นและต่อยอดสู่อนาคต

          โดยเฉพาะเรื่องการดูแลความปลอดภัย สพฐ.ได้ขอให้ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาดูแลเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางและตลอดการร่วมงาน รวมถึงการประสานขอความร่วมมือกับทุกภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดูแลทั้งระบบ.. สำหรับการจัดเตรียมงานทั้ง 4 ภูมิภาค ได้จัดเตรียมงานทุกอย่างไว้อย่างครบถ้วนเรียบร้อย ทั้งสถานที่การจัดการแข่งขัน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน สถานที่พัก และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทั้งผู้เข้าแข่งขัน และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม..”

          สำหรับรายการฯ ในวันนี้ได้เรียนเชิญ นายชูชาติ แก้วนอก ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นายเปรม คำวัฒนา ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 ว่าที่ร้อยโทสุวเศ กลับศรี รองผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ร่วมให้สัมภาษณ์ถึงรายละเอียดการจัดงาน พร้อมทั้งมีตัวแทนนักเรียนที่ประสบความสำเร็จจากเข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ได้แก่ นายณรงค์ฤทธิ์ แช่ขอ นิสิตชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต นายวรวิทย์ วงษ์ศรีเมือง นิสิตชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฆ นายบัญชา พวงพิกุล นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม จ.ฉะเชิงเทรา และนายปิยวัฒน์ แหวนเพชร นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนบางขันวิทยา จ.นครศรีธรรมราช ร่วมนำเสนอผลงานในรายการด้วย พร้อมนี้มีเจ้าหน้าที่จากสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน และสำนักอำนวยการ สพฐ. ร่วมตอบข้อซักถามทางโทรศัพท์ โดยมีนายวิศาล ดิลกวณิช และนางสาวสุนทรี อรรถสุข เป็นพิธีกร ณ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี กรุงเทพมหานคร


ที่มา : สพฐ.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุวิมล ผาบแก้ว
574 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.23  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์