ประชุมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
  ข่าวทั้งหมด
26 พฤศจิกายน 2562

      

เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน​ 2562 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ​ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 2/2562 โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรี​ช่วยว่าการ​กระทรวงมหาดไทย​ นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ​คณะกรรมการ​การศึกษา​ขั้นพื้นฐาน​ นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา ตลอดจนคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมราชวัลภ กระทรวงศึกษาธิการ

รมว.ศึกษาธิการ​ เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า กระทรวงศึกษาธิการ​ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ โดยมุ่งเน้นการบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งกระทรวงศึกษาธิการ​ กระทรวงมหาดไทย​ กระทรวงการพัฒนา​สังคม​และ​ความมั่นคง​ของ​มนุษย์​ กระทรวงสาธารณสุข​ และกระทรวงแรงงาน ที่ต้องมีการเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูลด้านต่าง ๆ ของคนพิการ ที่มีอยู่หลายล้านคนทั่วประเทศ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจำแนกข้อมูลด้านจำนวน และประเภทความพิการของเด็กนักเรียนนักศึกษาไทย เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการและดูแลคนพิการเหล่านี้ได้อย่างทั่วถึง

รวมทั้งการปรับหลักสูตร อุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอนสำหรับคนพิการ ให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์​ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว​ ซึ่งจะเชื่อมโยงกับข้อมูลครูที่มีความถนัด และเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนสำหรับความพิการเฉพาะด้าน นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ​จะประสานความร่วมมือกับภาคเอกชน ในการสนับสนุนการศึกษาและรับคนพิการเข้าทำงาน

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรี​ช่วยว่าการ​กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยยินดีให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้คนพิการทั่วประเทศได้รับการศึกษาอย่างครอบคลุม โดยที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ​ ในการจัดการศึกษาให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ หากพบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ก็ยินดีที่จะประสานงานและหารือกับหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ปลายทางของการจัดการศึกษา สามารถส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำและประกอบอาชีพเพื่อดูแลตนเองได้

อรพรรณ​ ฤทธิ์​มั่น​: สรุป
นวรัตน์​ ราม​สูต​: เรียบเรียง
ยุทธ​พงศ์​ เลือก​กลั่น​ดี​: ถ่ายภาพ
กลุ่ม​ประชา​สัมพันธ์​ สร.: รายงาน
28/11/2562

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
218 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.15  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์