ร่วมยินดีนักเรียนไทย คว้า 2 เงิน 1 ทองแดง แข่งขันสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ที่เมืองปูซาน
  ข่าวทั้งหมด
28 พฤศจิกายน 2562

      

 

          นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยสถาบันการแปล สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ได้ส่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ไปร่วมการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาเกาหลีระดับมัธยมศึกษา ระหว่างประเทศอาเซียน ณ สาธารณรัฐเกาหลี ในระหว่างวันที่ 23-28 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 23 คนผลปรากฏว่า นักเรียนไทยสามารถชนะรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 2 คน และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 3 คน ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี

 

 

          การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาเกาหลีระดับมัธยมศึกษา ระหว่างประเทศอาเซียน ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีนี้ มีประเทศในอาเซียนส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 10 ประเทศ จำนวน 144 คน โดยนักเรียนไทยผ่านการแข่งขันรอบคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้ายจำนวน 3 คน และได้รับรางวัลทุกคน ได้แก่

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 2 คน คือ
น.ส.อารดา วงษ์มณี โรงเรียนสายน้ำผึ้ง
น.ส.นรารัต ชำนาญเมือง โรงเรียนวรนารีเฉลิม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 คน คือ
น.ส.ปัณฑัตตา จินดาพล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

          โดยมีพิธีรับรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเกาหลี ณ โรงแรมแฮอุนแดแกรนด์โฮเทล เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลีอนึ่ง การจัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลีในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพฐ. ปัจจุบันมีการเปิดสอนภาษาเกาหลีจำนวน 133 โรง และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น อันเป็นผลมาจากความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างกระทรวงศึกษาธิการของไทยและสาธารณรัฐเกาหลีโดยทางสาธารณรัฐเกาหลีได้ให้การสนับสนุนในหลายด้าน ได้แก่ การจัดส่งครูเกาหลีมาสอนในโรงเรียน ทำให้นักเรียนไทยได้เรียนกับครูเจ้าของภาษาโดยตรง รวมถึงการจัดอบรมภาษาเกาหลีให้แก่ครูไทย และการจัดประกวดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี เป็นต้นดังนั้นในปี 2562 กระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐเกาหลีได้ร่วมกับศูนย์การศึกษาภาษากาหลีประจำประเทศไทย จัดการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ระหว่างประเทศอาเซียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษากระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ และสื่อสารภาษาเกาหลีได้อย่างมีคุณภาพ อีกทั้งเป็นการฝึกฝนให้นักเรียนนักศึกษากล้าแสดงออกถึงความสามารถในที่สาธารณะ และส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงความสามารถด้านภาษาเกาหลีในระดับอาเซียน

 

 

 

 

 

ที่มา  :  อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กิตตินันท์ แก้วเสน
178 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.10  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์