“มรภ.สงขลา” ทีมนกกระทาบ่อเตี้ยฟาร์ม รับรางวัล The best “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น”
  ข่าวทั้งหมด
27 พฤศจิกายน 2562

      

 

พัฒนานกกระทาแช่แข็งพร้อมปรุง ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เข้ารับโล่เกียรติคุณทีม The best โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

      ผศ.ดร.ทวีสิน นาวารัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและยุทธศาสตร์สถาบัน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) นำคณะนักศึกษาทีม “นกกระทาบ่อเตี้ยฟาร์ม” ซึ่งพัฒนานกกระทาแช่แข็งพร้อมปรุง มี ดร.กมลทิพย์ นิคมรัตน์ และ ผศ.นพรัตน์ วงศ์หิรัญเดชา อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา เป็นที่ปรึกษา พร้อมด้วย นายสุนทร นิยมยาตรา เจ้าของฟาร์มนกกระทาบ่อเตี้ยฟาร์ม อ.สิงหนคร จ.สงขลา เข้ารับโล่เกียรติคุณทีม The best ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น โดยมี นางพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมมอบโล่เกียรติคุณให้แก่ทีมนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา 56 แห่ง และกลุ่มองค์กรชุมชน 411 ชุมชนทั่วประเทศ ที่มีผลงานยอดเยี่ยม พิธีมอบรางวัลจัดขึ้น ณ โรงแรมปรินซ์พาเลส มหานาค กรุงเทพฯ

 

 

      สำหรับรางวัลแบ่งออกเป็น รางวัล Best of the best   6 ทีม 6 ประเภท (กินดี อยู่ดี สวยดี ดูดี รักษ์ดี และ คิดดี) และ รางวัล The Best อีก 50 ทีม โดยสามารถนำความรู้และวิทยาการสมัยใหม่เข้าไปช่วยเหลือคนในชุมชนให้สามารถพัฒนา ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดความแปลกใหม่ ตลอดจนยกระดับผลิตภัณฑ์หรือบริการให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ก่อให้เกิดการสร้างอาชีพและรายได้แก่สมาชิกองค์กรชุมชน 

         

 

 

 

 

ที่มา  :  สยามรัฐ

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กิตตินันท์ แก้วเสน
144 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.10  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์