หารือทูตไอร์แลนด์
  ข่าวทั้งหมด
18 พฤศจิกายน 2562

      

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับนายโจเซฟ แอนโทนี คอตเตอร์ (H.E. Mr. Joseph Anthony Cotter) เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ณ ห้องดำรงราชานุภาพ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อเร็ว ๆ นี้

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ​มีแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การยกระดับสมรรถนะเด็กอาชีวศึกษา​ที่จะเป็นกำลังคนในภาคอุตสาหกรรม อันจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เช่น การพัฒนาทักษะด้าน Digital Literacy และทักษะภาษาอังกฤษ เป็นต้น อีกทั้งมีแนวทางที่จะจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ (Excellent Center) ตามความถนัดและความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ตามบริบทของแต่ละพื้นที่ ซึ่งอาจจะเริ่มจัดตั้งในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการลงทุนสูง จึงต้องการกำลังคนที่มีทักษะการทำงาน ในขณะเดียวกันก็ต้องมีเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ และแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนด้วย

นอกจากนี้ กระทรวง​ศึกษาธิการ​ยังมีแนวทางในการพัฒนาทักษะครู โดยมีความยินดีอย่างยิ่ง หากฝ่ายไอร์แลนด์ พิจารณา​ส่งครูมาช่วยสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษา​ของไทย และมีความพร้อมที่จะส่งนักเรียนนักศึกษา และครูไทยไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์​ที่ไอร์แลนด์ เพื่อฝึกฝนทักษะด้านภาษาเช่นกัน ในส่วนของความร่วมมือระดับอุดมศึกษานั้น ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาอยู่ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยกระทรวงศึกษาธิการยินดีรับข้อคิดเห็นเพื่อนำไปหารือกับ อว. ต่อไป   

เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศในทวีปยุโรปหลายประเทศ ประสบความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา อาทิ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สหราชอาณาจักร เป็นต้น ซึ่งการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา เป็นแนวความคิดที่ดี โดยไอร์แลนด์ยินดีให้การสนับสนุนและช่วยเหลือ ด้วยการฝึกอบรมภาษาอังกฤษให้กับครูชาวไทย ทั้งในรูปแบบการส่งผู้เชี่ยวชาญมาจากไอร์แลนด์ และการรับครูจากประเทศไทยไปฝึกอบรมที่ไอร์แลนด์ ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการไทยสามารถแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาที่จะขอรับการอบรม เพื่อให้การจัดอบรมเกิดประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทยและไอร์แลนด์ จะได้สานต่อความร่วมมือในโครงการต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากร นักเรียนนักศึกษาซึ่งกันและกัน   

อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
20/11/2562


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
315 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.04  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์