ประวัติศาสตร์​เพชรยอดมงกุฎ
  ข่าวทั้งหมด
24 พฤศจิกายน 2562

      

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน​ 2562 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการแข่งขันประวัติศาสตร์​เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 โดยมีสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานมูลนิธิร่มฉัตร, นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการ​การศึกษา​ขั้นพื้นฐาน, ผู้บริหารสถานศึกษา, คณะครู ตลอดจนผู้ปกครองและนักเรียนจากสถานศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมงาน ณ โรงเรียนสตรีวิทยา

รมว.ศึกษาธิการ​ กล่าวว่า วิชาประวัติศาสตร์​เป็นวิชาที่แสดงให้เห็นถึงรากเหง้าของประเทศชาติ ทำให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ที่มาของเหตุการณ์ปัจจุบัน การเรียนวิชาประวัติศาสตร์​จึงมีความสำคัญ โดยผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ประวัติศาสตร์​กับเนื้อหาวิชาอื่น ๆ ได้ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ​ให้ความสำคัญกับการเรียนประวัติศาสตร์​เสมอมา โดยมุ่งเน้นการเล่าเรื่องและการถ่ายทอดความรู้อย่างสนุกสนานและน่าสนใจ ซึ่งเชื่อมั่นว่าเด็กและเยาวชนที่จะเป็นผู้นำของประเทศในอนาคต จะคำนึงถึงประวัติศาสตร์​ที่ผ่านมา ที่ทำให้ประเทศมีความเข้มแข็งและพัฒนามาได้จนทุกวันนี้

ทั้งนี้ ขอขอบคุณมูลนิธิร่มฉัตร อาจารย์ คณะครู และผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนการแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์​ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นกำลังคนที่มีความรักและสามัคคีในการพัฒนาประเทศต่อไป

นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการ​การศึกษา​ขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า การจัดการแข่งขันประวัติศาสตร์​เพชรยอดมงกุฎ จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2551 เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งพระราชทานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม​ 2551 มีใจความสำคัญว่า "พระองค์ทรงห่วงใยและมีพระราชประสงค์ให้นักเรียน เรียนรู้ประวัติศาสตร์​ไทยให้มากขึ้น" พร้อมปลูกจิตสำนึกนักเรียนให้มีความรักชาติ และภาคภูมิใจในความเป็นไทย รวมทั้งพัฒนาการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์​ไทย และสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่

การแข่งขันประวัติศาสตร์​เพชรยอดมงกุฎ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ​อย่างหาที่สุดมิได้ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลแก่นักเรียนผู้ชนะการแข่งขัน และสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม และประธานมูลนิธิร่มฉัตร ได้มีเมตตาสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน ที่ชนะการแข่งขัน รวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการแข่งขัน ตลอดจนได้รับการสนับสนุนจากธนาคารออมสิน รวมทั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในการออกข้อสอบและตัดสินการแข่งขัน

สำหรับการแข่งขันฯ ในครั้งที่ 12 นี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน​ 2562 แบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 ช่วงชั้น ได้แก่ ช่วงชั้นที่ 1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 414 คน, ช่วงชั้นที่ 2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 553 คน, ช่วงชั้นที่ 3 มัธยม​ศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 1,234 คน และช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 1,294 คน รวมจำนวนนักเรียน 3,495 คน จาก 1,140 โรงเรียน

อรพรรณ ฤทธิ์​มั่น​: สรุป
นวรัตน์​ ราม​สูต​: เรียบเรียง​
ยุทธ​พงศ์​ เลือก​กลั่น​ดี​: ถ่ายภาพ​
กลุ่ม​ประชา​สัมพันธ์​ สร.: รายงาน
24/11/2562


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
382 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.16  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์