ครูตั้นจับมือภาคเอกชน สานต่อโรงเรียนร่วมพัฒนา
  ข่าวทั้งหมด
22 พฤศจิกายน 2562

      

          เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการจัดการศึกษาและขยายผลโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) ณ ห้องประชุมวชิราวุธ กระทรวงศึกษาธิการ

          รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาเป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ ในการร่วมกันจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยการหารือในครั้งนี้ได้รับฟังข้อมูล สภาพปัญหา และแนวทางการแก้ไข ที่จะเน้นความยืดหยุ่นในการทำงาน เพื่อผลักดันและต่อยอดให้โรงเรียนร่วมพัฒนาเดินหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง จะมีการพิจารณาตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนวัตกรรมผ่านโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา โดยมี รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานด้วย

         นอกจากนี้ ได้รับฟังเสียงสะท้อนจากภาคเอกชนที่ร่วมสนับสนุนโครงการ เกี่ยวกับปัญหาด้านกฎระเบียบต่าง ๆ เช่น ความต่อเนื่องของการดำรงตำแหน่งของผุ้อำนวยการสถานศึกษา, การลดหย่อนภาษี เป็นต้น ซึ่งการลดหย่อนภาษีให้กับภาคเอกชนที่เข้ามาสนับสนุนโครงการนั้น อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลัง โดยคาดว่ามาตรการด้านภาษีจะช่วยจูงใจให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนการศึกษามากขึ้น เพราะท้ายที่สุดแล้วเด็กและเยาวชนจะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้อย่างแน่นอน และหวังว่าโรงเรียนร่วมพัฒนาจะเป็นโครงการตัวอย่างที่จะขยายผลไปยังสถานศึกษาในวงกว้างได้

ที่มา : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ศธ.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุพจน์ มามีสุข
437 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.10  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์