เปิดงาน Open House
  ข่าวทั้งหมด
20 พฤศจิกายน 2562

      

เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน​ 2562 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ​ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ เป็นประธานเปิดงานเทคนิคมีนบุรีปริทรรศน์ ครั้งที่ 13 (Open House) โดยมีนายอนุชา บูรพชัยศรี เลขานุการ​รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ ผู้บริหาร​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพัฒนา​เศรษฐกิจ​พิเศษ​ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ซึ่งภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ต้องการกำลังคนจำนวนมาก สถาบันการอาชีวศึกษา​จึงมีบทบาทสำคัญในการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา​ ให้มีทักษะการทำงานอย่างมีคุณภาพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ นอกจากนี้ ขอฝากนักเรียนนักศึกษา​อาชีวศึกษา​ให้เห็นความสำคัญของการฝึกฝนทักษะให้มีความเชี่ยวชาญ เชื่อมโยงกับการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา​ โดยกระทรวงศึกษาธิการ​พร้อมให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เช่น การจับกลุ่มสถาบันอาชีวศึกษา​ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ (Excellent center) เน้นความคิดสร้างสรรค์พร้อมต่อยอดความรู้ให้กับผู้เรียน เพื่อนำความรู้และทักษะไปประกอบอาชีพและใช้ชีวิตในสังคมได้

สำหรับการจัดงานเทคนิคมีนบุรีปริทรรศน์นั้น จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพในระดับสากล ตามคำขวัญ "อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ" โดยบูรณาการการจัดการศึกษาให้เด็กเป็นคนเก่ง คนดี และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมทั้งพัฒนาทักษะวิชาชีพ และส่งเสริมเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ซึ่งกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ การจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์ การแนะแนวศึกษาต่อ เป็นต้น โดยได้รับความร่วมมือจากสถานบันการศึกษาในพื้นที่ ตลอดจนหน่วยงานจากทุกภาคส่วน และประชาชน ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง

อรพรรณ​ ฤทธิ์​มั่น​: สรุป
นวรัตน์​ รามสูต: เรียบเรียง
ยุทธพงศ์​ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชา​สัมพันธ์​ สร.: รายงาน
20/11/2562


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
472 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.12  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์