"รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย์" คว้ารางวัลสิ่งแวดล้อมโลก
  ข่าวทั้งหมด
8 พฤศจิกายน 2562

      

          สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเป็นองค์ประธานเปิดงาน 10th WEEC 2019 : 10th World Environmental Education Congress : งานประชุมสิ่งแวดล้อมศึกษาโลก ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา กทม. ซึ่งนักเรียนและครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ได้เข้าถวายรายงานผลการปฏิบัติงานต่อหน้าพระพักตร์ จากการส่งโครงงานเข้าประกวด ในหัวข้อ The King's Philosophy Solving  Local Environmental Problems Contest โดยได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ 1st Winner of The King's Philosophy SolvingLocal

          ทั้งนี้ ได้นำเสนอในชื่อผลงาน "การศึกษาความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลาเศรษฐกิจในแม่น้ำมูล ในฤดูร้อน และฤดูฝน เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของศาสตร์พระราชา" ได้เข้ารับโล่รางวัลจากดร.สุเมธ ตันติเวชกุล โดยจัดขึ้นในเอเชียเป็นครั้งแรก

          สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ประกอบด้วย 1.เด็กหญิงจีรนันท์ ตาบุดดา 2.เด็กหญิงณัฐชนุตร์ ลานุ้ย 3.เด็กหญิงธัญทิพ สะอาดเอียม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กำกับดูแลโดยครูที่ปรึกษา นางสาวศรีวิกาญจน์ กรุมรัมย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ โดยได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท โล่รางวัล เกียรติบัตร จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับพื้นที่นำเสนอผลงานในงานประชุมสิ่งแวดล้อมโลก


ที่มา : สยามรัฐ


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุวิมล ผาบแก้ว
306 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.12  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์