ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์
  ข่าวทั้งหมด
5 พฤศจิกายน 2562

      

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15 หัวข้อ “ฮุมโบลด์และสายใยแห่งชีวิต (Humboldt and the Web of Life)” จัดโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และหน่วยงานหลักร่วมจัด พร้อมชมการแสดง “Science Show” และภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ เรื่อง “Earth to Future : A Future Without Plastic”

โดยมี นายโยอาคิม เฮคเกอร์ ที่ปรึกษาฝ่ายทูตวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย พร้อมด้วย นางมาเร็น นีไมเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการ อพวช. ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สสวท. นายดิสกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการสำนักงาน กศน. และนายธีรพงษ์ สารแสน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนนักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วม ณ อาคาร 15 ปี สสวท. เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

รมช. ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความชื่นชมที่ทุกฝ่ายทั้งสถาบันเกอเธ่ อพวช. สสวท. และกระทรวงศึกษาธิการ ที่ตระหนักและเห็นคุณค่าความสำคัญของวิทยาศาสตร์ สนับสนุนและส่งเสริมคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์ พร้อมร่วมกันจัดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2548 ที่จะเป็นการสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ผ่านสาระบันเทิงภาพยนตร์ ทำให้เด็กและเยาวชนเข้าใจเนื้อหาได้โดยง่าย และสร้างความเพลิดเพลินที่แฝงด้วยสาระความรู้อันเป็นประโยชน์

“มนุษย์กับธรรมชาติมีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนาน โดยในอดีตมนุษย์อาศัยธรรมชาติเป็นปัจจัยในการดำเนินชีวิตโดยตรง ต่อมามนุษย์เรียนรู้และปรับตัวเป็นผู้ควบคุมธรรมชาติ สร้างเครื่องมือขึ้นมาปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม ส่งผลต่อการตัดไม้ทำลายป่า สัตว์ป่าสูญพันธุ์ สภาพอากาศแปรปรวน และเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ มากมายอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ได้รับการเยียวยาแก้ไข และอาจก่อความเสียหายร้ายแรงให้กับโลกและมนุษยชาติได้ ดังนั้น เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15 ในหัวข้อ “ฮุมโบลด์ทและสายใยแห่งชีวิต” เป็นการจุดประกายคนไทยตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติ ช่วยกันรักษาและปกป้องไม่ให้การพัฒนาของมนุษย์ส่งผลกระทบหรือทำลายสมดุลทางธรรมชาติ เพื่อให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตดำรงอยู่สืบไป ดังเช่น อเล็กซานเดอร์ ฟอน ฮุมโบลด์ท (Alexander von Humboldt) นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมัน ผู้ให้ความสำคัญกับธรรมชาติ และเล็งเห็นว่า ธรรมชาติคือแหล่งก่อร่างสร้างชีวิตและแนวคิดของมนุษย์” รมช. ศึกษาธิการ กล่าว


เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 15 หัวข้อ ฮุมโบลด์ทและสายใยแห่งชีวิต ( Humboldt and the Web of Life) จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส่งเสริมวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ในหมู่เยาวชนและสังคมไทย พัฒนากระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ตามหลักวิทยาศาสตร์ พร้อมกระตุ้นคนรุ่นใหม่ให้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยในปี 2562 มีภาพยนตร์วิทยาศาสตร์จากนานาประเทศที่น่าสนใจนำมาฉายให้ได้ชมฟรี ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 23 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 16 แห่งทั่วประเทศ และศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี ทั้งภาพยนตร์แอนิเมชัน ภาพยนตร์บันเทิงศึกษาสำหรับครอบครัว ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี เป็นต้น โดยโรงเรียนและผู้สนใจติดต่อเข้าชมฟรีและติดตามรายละเอียดได้ที่ https://sciencefilm.ipst.ac.thนวรัตน์ รามสูต/ณรีรัตน์ บุญหลัง: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
6/11/2562


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว
861 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.16  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์