ประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (TOR หน้าที่ 5-8)
  ข่าวทั้งหมด
8 พฤศจิกายน 2562