"Thailand Game Show 2019"
  ข่าวทั้งหมด
25 ตุลาคม 2562

      

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน Thailand Game Show 2019 โดยมี คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ดร.กิตติณัฐ ทีคะวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ประธานกรรมการบริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด เข้าร่วมงานเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้า สยามพารากอน

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สังคมมีคำถามถึงความพอเหมาะพอดีในการเล่นเกมของเด็กไทย ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการในฐานะดูแลการจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ยืนยันว่าต้องการให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาเล่นเกมอย่างมีขอบเขตและในระดับที่เหมาะสม เล่นเพื่อให้รู้กติกา รู้แพ้รู้ชนะ ฝึกทักษะคิดวิเคราะห์จากการวางแผนเชิงสร้างสรรค์ พร้อมนำทักษะเหล่านี้มาใช้พัฒนาตนเองอย่างเหมาะสม เพราะเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน ที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมเกม ไปจนถึงการเล่นเป็นกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Esports มีทั้งประเภทบุคคลและทีม ตั้งแต่ระดับสมัครเล่น กึ่งอาชีพ และระดับมืออาชีพ รวมถึงมีรายการแข่งขันและลีกต่าง ๆ เช่นเดียวกับกีฬาทั่วไป ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเชื่อมั่นว่า การสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ผลิต ผู้ใช้ และผู้พัฒนาเกม เพื่อร่วมพัฒนาเกมอย่างเหมาะสม จะช่วยสร้าง Digital Platform และแอพพลิเคชั่น เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนได้มากขึ้น

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวปาฐกถาเรื่อง "การต่อยอดสังคมเกมเมอร์ สู่โปรแกรมเมอร์กับการ Coding" ตอนหนึ่งว่า ต้องยอมรับว่าการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแต่ในห้องเรียนเท่านั้น และอุตสาหกรรมเกมก็เข้ามามีบทบาทต่อการสร้างทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 เช่นเดียวกับกระทรวงศึกษาธิการเตรียมแนวทางที่จะเชื่อมโยงเกมเข้ากับหลักสูตร Coding แบบ Unplugged Coding จะเริ่มเปิดเรียนเป็นครั้งแรกในระดับประถมศึกษา เพื่อพัฒนาตรรกะการคิดแบบมีเหตุผลด้วยเกมที่มีความสนุกสนาน ให้เด็กได้เรียนผ่านการเล่น ที่จะช่วยพัฒนาทักษะด้านอื่น ๆ ด้วย อาทิ การอ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ, ความคิดสร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหา, การคิดเชิงคณิตศาสตร์, การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและทำงานเป็นทีม จากนั้นจะเชื่อมโยง Unplugged Coding กับการเรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนเล่นเกมอย่างสร้างสรรค์ นำไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 อย่างเข้มแข็งต่อไป

ดร.กิตติณัฐ ทีคะวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมเกมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นนวัตกรรมด้านการศึกษาที่สามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จึงสนับสนุนให้เด็กไทยมีโอกาสเรียนรู้ และพัฒนาเกมอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงการพัฒนากีฬา Esports ให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้าสู่วงการเกมได้อย่างมืออาชีพ พร้อมกระตุ้นให้เยาวชนไทยเกิดการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมเกมและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด ร่วมกับบริษัท ทรู มีเดีย โซลูชั่น จำกัด เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเกมไทยให้ก้าวเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางธุรกิจเกมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนชี้แนะแนวทางการเล่นเกมอย่างสมดุล เพื่อส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเกมเชิงบวกด้วย

อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ทิพย์สุดา ศรีษะเเก้ว, ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.: รายงาน
29/10/2562


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
1,425 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.10  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์