แต่งตั้งเลขานุการ รมว.ศธ.
  ข่าวทั้งหมด
29 ตุลาคม 2562

      

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 เห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน 1 ราย ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ได้แก่

นายอนุชา บูรพชัยศรี เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยถึงปัจจัยในการเลือกเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่ ว่า เพราะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการที่หลากหลาย จึงจะนำคุณสมบัติในส่วนนี้ ให้มาช่วยการบริหารจัดการต่าง ๆ ภายในกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งการบริหารจัดการกองทุนที่เกี่ยวข้องกับการเงินและหนี้สินที่ยังคงเป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบันด้วย ในส่วนของตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (ระดับ 10) ที่ยังคงว่างอยู่ ขณะนี้ได้หารือกับปลัดกระทรวงศึกษาธิการแล้ว และเตรียมจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในสัปดาห์ต่อไป 

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: สรุป/รายงาน
29/10/2562


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นวรัตน์ รามสูต
1,903 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.03  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์